NovostiInformacije o polaganju stručnih ispita

10.10.2015

U Institutu za javno zdravlje Vojvodine se organizuje polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa srednjom i višom stručnom spremom kao i za zdravstvene radnike sa visokim strukovnim obrazovanjem (osim za strukovne medicinske sestre koje ispit polažu u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije).

Ispit se organizuje tokom cele godine a termin zavisi od broja prijavljenih kandidata.

Za prijavu ispita je potrebna sledeća dokumentacija:

  • molba koja se popunjava u Institutu
  • overena fotokopija diplome /uverenja (kod javnog beležnika)
  • original popunjena Pripravnička knjižica sa datumima, pečatom i potpisom odgovornog lica/mentora, po planu i programu za svaki profil, kao što je naznačeno na kraju Pripravničke knjižice
  • izvod iz matične knjige venčanih ili očitana lična karta (u slučaju promene prezimena).

Uplata ispita je na blagajni Instituta za javno zdravlje Vojvodine uz nalog za plaćanje na sam dan polaganja (nalog se izdaje u kancelariji 125/a na IV spratu).

Cena ispita iznosi 8.990.00 dinara.

Informacije se mogu dobiti telefonom na broj 021/4897-891, ili lično na IV spratu Instituta za javno zdravlje Vojvodine, kancelarija 125/a (med. sestra Mirjana Petrović).

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE

Obaveštavaju se svi kandidati da pre prijave stučnog ispita fotokopiraju Pripravničku knjižicu i overe kopije kod javnog beležnika (notara).

Pripravnička knjižica je trajni dokument koji ostaje u arhivi Instituta sa ostalim dokumentima kandidata, a overena fotokopija ostaje kandidatu za regulisanje ostalih potreba (npr. odlazak u inostranstvo).

  

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 50/2006, 112/2009, 50/2010, 31/2012 i 1/2016)

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju