EdukacijeKVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLjAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

11.01.2017

NAZIV EDUKACIJE

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLjAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

VRSTA EDUKACIJE

Ostali nacionalni kursevi/seminari

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Asist. dr Sonja Čanković

PREDAVAČI

Asist. dr Sonja Čanković

Prof. dr Svetlana Kvrgić

Doc. dr Vesna Mijatović Jovanović

Mirjana Petrović, med. sestra

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

4

CILjNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANjA

 

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju