Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


KONTROLA SADRŽAJA SOLI U OBROCIMA DRUŠTVENE ISHRANE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

06.03.2017

NAZIV EDUKACIJE

KONTROLA SADRŽAJA SOLI U OBROCIMA DRUŠTVENE ISHRANE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

VRSTA EDUKACIJE

Ostali nacionalni kursevi/seminari

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

PREDAVAČI

Doc. dr Milka Popović

Prof. dr Jelena Bjelanović

Asist. dr Radmila Velicki

Mr sci. med. dr Dragana Balać

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-489/2017-01 od 3.03.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

4

CILJNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

 

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju