Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


42. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLOGA VOJVODINE

31.05.2017

NAZIV EDUKACIJE

42. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLOGA VOJVODINE

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni simpozijum

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prim. dr Mladen Petrović

PREDAVAČI

Prof. dr Vladimir Petrović

Prim. dr Mladen Petrović

Prim. dr sci. med. Snežana Medić

Doc. dr Mioljub Ristić

Asist. dr sci. med. Sanja Harhaji

Prim. dr Svetlana Ilić

Dr Olivera Stanišić

đorđe Janku

Aleksandar Živulj

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

4

CILJNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

26.05.2017. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju