Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

31.05.2017

NAZIV EDUKACIJE

PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

VRSTA EDUKACIJE

Test

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Vladimir Petrović

AUTORI TESTA

Prof. dr Vladimir Petrović

Prof. dr Aleksandra Kapamaxija

Prof. dr aleksandra Stojadinović

Doc. dr Aljoša Mandić

Prof. dr Marica Miladinov Mikov

Doc. dr Tihomir Duganxija

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

5

CILJNA GRUPA

Lekari

PRISTUP TESTU

http://dl.izjzv.org.rs/

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju