Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


MULTIDIMENZIONALNI PRISTUP U PROCENI STANJA ORALNOG ZDRAVLJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SRBIJE

31.05.2017

NAZIV EDUKACIJE

MULTIDIMENZIONALNI PRISTUP U PROCENI STANJA ORALNOG ZDRAVLJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SRBIJE

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Asist. dr sci. med. Dušan Čanković

PREDAVAČI

Asist. dr sci. med. Dušan Čanković

Asist. dr sci. med. Sonja Čanković

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRANI TERMIN ODRŽAVANJA

20.10.2017.

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju