Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 05.02.2020.

06.02.2020
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 -
NOx μg/m3 -
NO μg/m3 -
NO2 μg/m3 -
CO mg/m3 -
O- ksilen μg/m3 2.0 
m i p-ksilen μg/m3 <0.5
Toluen mg/m3 0.0014
Etilbenzen μg/m3 3.4 
Benzen μg/m3 <0.5 
O3 μg/m3 55.9
 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju