Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-17/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske oprme

11.10.2019

»

Odluka o dodleu ugovora-narudžbenice NA-17/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

11.10.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-18/2019, Nabavka univerzalnog autodijagnostičkog uređaja

09.10.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija OP-16/2019, Medicinska i laboratorijska oprema

08.10.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-16/2019, tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

04.10.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-14/2019, LABORATORIJSKI TESTOVI 3

04.10.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-17/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

01.10.2019

»

Odluka o dodeli ugovora-narudžbenice NA-16/2019, tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

01.10.2019

»

Druga izmena konkursne dokumentacije, OP-14/2019, LABORATORIJSKI TESTOVI 3

19.09.2019

»

Prva izmena Poziva za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-16/2019, tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

17.09.2019

»

Prva izmena i prečišćen tekst konkursne dokumentacije, OP-14/2019. LABORATORIJSKI TESTOVI 3

16.09.2019

»

Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude NA-16/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

16.09.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN - 25/2019, Kancelarijski materijal

10.09.2019

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku - dodeli narudžbenice NA - 15/2019

10.09.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija OP - 15/2019, Laboratorijska oprema 2, sigurnosni ormani za čuvanje hemikalija

10.09.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija OP - 14/2019 Laboratorijski testovi 3

10.09.2019

»

Odluka o dodeli ugovora NA - 15/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme koje obuhvataju popravku Atomskog apssorpcionog spektrofotometra

03.09.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP - 13/2019, "Laboratorijska oprema 2"

29.08.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP - 12/2019 Nabavka i implementacija sistema za upravljanje dokumentacijom

29.08.2019

»

Odluka o dodeli ugovora MN - 25/2019, Kancelarjski materijal

29.08.2019

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju