Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 23.09.2020.

24.09.2020
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 -
NOx μg/m3 -
NO μg/m3 -
NO2 μg/m3 -
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 7.0 
m i p-ksilen μg/m3 4.2
Toluen mg/m3 0.0169
Etilbenzen μg/m3 21.9 
Benzen μg/m3 3.3 
O3 μg/m3 73.2

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju