Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA SA DAUN SINDROMOM

06.03.2017
Nacionalni simpozijum

»

KONTROLA SADRŽAJA SOLI U OBROCIMA DRUŠTVENE ISHRANE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

06.03.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

PREVENCIJA I KONTROLA CREVNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA VEKTORSKIH I PARAZITARNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA RESPIRATORNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju