Edukacije

Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


EDUKACIJA EDUKATORA ZA RAD SA DECOM NA TEMU ZDRAVOG ODRASTANJA

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije - 20.11.2017. godine

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NOVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije - 20.11.2017. godine

»

DOBRI I LOŠI UGLJENI HIDRATI U ISHRANI: ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

INTERNA PROVERA USAGLAŠENOSTI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO 9001:2015 I SRPS ISO 14001:2015

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

UNAPREĐENJE RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PROMOCIJI DOJENJA

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju