Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PREVENCIJA POVREDA DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

01.12.2022
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

PRAVILNA ISHRANA

30.11.2022

»

PREVENCIJA I KONTROLA CRVENIH ZARAZNIH BOLESTI

29.11.2022

»

BEZBEDNOST HRANE BILJNOG POREKLA U PRIMARNOJ PROIZVODNJI

27.11.2022
Stručni sastanak

»

MOGUĆNOST UPOTREBE JEFTINIH SENZORA „LOW COST SENSOR“ U SVRHU PRAĆENJA KVALITETA VAZDUHA ŽIVOTNE SREDINE I PROCENE UTICAJA NA ZDRAVLJE

26.11.2022
Stručni sastanak

»

ULOGA PROCENE RIZIKA U OBLASTI ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA

25.11.2022
Stručni sastanak

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju