Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA SA DAUN SINDROMOM

06.03.2017

NAZIV EDUKACIJE

UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA SA DAUN SINDROMOM

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni simpozijum

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

PREDAVAČI

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

Prof. dr Miodrag Drapšin

Doc. dr Tatjana Krstić

Doc. dr Milka Popović

Doc. dr Sonja Šušnjević

Dr Dobrila Radovanov

Žaklina Bojović

Jovan Marković

Nataša Murge Savić

Milenka Obradović

Violeta Popović

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-489/2017-01 od 3.03.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

4

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, psiholozi, pedagozi

TERMIN ODRŽAVANJA

21.03.2017. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju