ИНТЕРНА ПРОВЕРА УСАГЛАШЕНОСТИ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА SRPS ISO 9001:2015 И SRPS ISO 14001:2015

Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


INTERNA PROVERA USAGLAŠENOSTI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO 9001:2015 I SRPS ISO 14001:2015

28.08.2017

NAZIV EDUKACIJE

INTERNA PROVERA USAGLAŠENOSTI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO 9001:2015 I SRPS ISO 14001:2015

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Svetlana Kvrgić

PREDAVAČI

Prof. dr Svetlana Kvrgić

Zvezdan Damnjanović

Violeta Popović

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1697/2017-01 od 19.08.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILJNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

3.10.2017. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju