Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZDRAVSTVENO VASPITANJE DECE UZRASTA 6-10 GODINA NA TEMU: „ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE”

23.11.2017

NAZIV EDUKACIJE

ZDRAVSTVENO VASPITANJE DECE UZRASTA 6-10 GODINA NA TEMU: „ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE”

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Snežana Ukropina

PREDAVAČI

Doc. dr Snežana Ukropina

Prof. dr Jelena Bjelanović

Prof. dr Sanja Bijelović

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

Doc. dr Milka Popović

Doc. dr  Dušan Čanković

Ass. dr Nataša Dragić

Ass. dr Radmila Velicki

Jelena Kovačev

Snežana Stupavski

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

17.01.2018. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju