Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


DIJAGNOSTIKA CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKCIJE I NAJČEŠĆIH CREVNIH PARAZITARNIH OBOLJENJA

02.07.2018

NAZIV EDUKACIJE

DIJAGNOSTIKA CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKCIJE I NAJČEŠĆIH CREVNIH PARAZITARNIH OBOLJENJA

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Dr Biljana Radosavljević

PREDAVAČI

Dr Biljana Radosavljević

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1963/2018-01 od 22.06.2018. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

po potrebi

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju