NovostiDobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i sifilis (DPST)

15.11.2016

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i sifilis (DPST) predstavlja jednu od najznačajnijih mera prevencije HIV infekcije i polno prenosivih infekcija (PPI).

To je proces u čijem središtu je korisnik – klijent, koji u razgovoru sa savetnikom, posebno edukovanim za sprovođenje ovakvog individualnog savetovanja, razmatra svoje sopstvene rizike za HIV i druge polno prenosive infekcije u okviru savetovanja pre testiranja, objašnjava mu se značenje rezultata testa i način sprovođenja samog testiranja.

Klijentu se tokom savetovanja pruža podrška i on/ona se priprema da se suoči sa svojim rezultatom.

Tokom savetovanja posle testiranja tumači se rezultat, razgovara o daljim ličnim strategijama za smanjenje rizika i klijent se po potrebi upućuje u druge institucije i organizacije radi dalje dijagnostike, lečenja, psihosocijalne podrške.

Gde, kada i zašto treba da obavite dobrovoljno poverljivo  savetovanje i testiranje (DPST) na HIV i druge PPI?

Prioritetni zadatak nam je da se DPST učini dostupnim što većem broju klijenata sa ciljem da se:

-informišu o HIV-u i drugim PPI, putevima širenja i merama zaštite,

-prepoznaju rizike u sopstvenom ponašanju,

-usvoje odgovarajuća znanja i oblike ponašanja

-izbegnu rizik od infekcije i prekinu lanac širenja zaraze,

-urade HIV test i saznaju HIV status,

-urade analizu krvi na virusne hepatitise i sifilis.

Razgovor sa savetnikom i testiranje možete obaviti u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, SVAKOG RADNOG DANA u periodu od 7 do 13 časova.

Savetovalište se nalazi na drugom spratu u sobi 54 i 69.

Razgovor sa savetnikom se može obaviti i telefonom (021/4897-840, 021/4897-839) 

Šta je DPST ?

DPST predstavlja poverljiv razgovor između klijenta, koji želi da se testira na HIV, i savetnika-posebno edukovanog lekara, koji se obavlja uz uvažavanje i poštovanje klijenta i maksimalnu poverljivost (sve što klijent kaže nikada neće biti preneto drugoj osobi). Klijent će  u toku savetovanja pre testiranja, biti upoznat kako se radi testiranje na HIV i druge PPI, šta znači rezultat testa. Klijent će sam odlučiti da li želi da se testira.

Klijent će dobiti rezultat testa takođe u savetovalištu (savetovanje posle testiranja). Rezultat testa mogu znati samo klijent i savetnik.

Rezultat testa, pozitivan ili negativan, saopštava se lično klijentu (ne telefonom, ne poštom, ne njegovom doktoru ili drugoj osobi).

Klijent će prethodno reći savetniku da li će po rezultat doći sam ili u pratnji druge osobe.

Za dolazak u savetovalište, odnosno za testiranje na HIV i druge PPI, nije potreban uput lekara, nije potrebna zdravstvena knjižica, nije potrebno zakazivanje, a savetovanje i testiranje je potpuno BESPLATNO, i po želji klijenti mogu biti i potpuno ANONIMNI.

Ko treba da poseti savetovalište i da se testira na HIV i druge PPI?

HIV-om i drugim PPI se mogla inficirati svaka osoba koja je bilo kada imala nezaštićen seksualni odnos (oralni, vaginalni, analni) ili je koristila drogu. Posebne oblike rizičnog ponašanja predstavljaju: seksualni odnos pod dejstvom alkohola i droge, analni seksualni odnos, intravenska upotreba droge, seksualni odnos sa osobom koja koristi droge, često menja partnere ili ima seksualne odnose sa osobom koja često menja partnere, kao i osobe koje imaju neku drugu seksualno prenosivu bolest (hlamidija, sifilis, gonoreja,hepatitis B, hepatitis C).


Zašto treba posetiti savetovalište i testirati se na HIV i druge PPI?

Testiranje nije prevencija. Rezultat testa na HIV i druge PPI može biti njen podsticaj.

Negativan test može biti podstrek da se bezbednim ponašanjem ostane negativan do kraja života.

Pozitivan test može biti početak aktivne brige za zdravlje i da se ostane što duže bez simptoma redovnom lekarskom kontrolom, uzimanjem lekova i urednim životom.

Rana dijagnoza HIV infekcije je preduslov za efikasan tretman HIV inficiranih osoba visokoaktivno antiretrovirusnom terapijom (HAART) čime se značajno produžava životni vek inficiranih, omogućava nesmetana svakodnevna aktivnost i očuva kvalitet života.

Negativan test može biti podstrek da se bezbednim ponašanjem ostane negativan do kraja života.

Pozitivan test može biti početak aktivne brige da se ostane bez simptoma dug vremenski period, redovnom lekarskom kontrolom, uzimanjem lekova i urednim životom.

Od izuzetnog je značaja da žene koje planiraju trudnoću ili su već u drugom stanju što ranije urade test na HIV, kako bi se na vreme moglo razmišljati o sprečavanju prenošenja infekcije sa majke na dete.

Podjednako je značajno i da trudnice urade analizu krvi na hepatitis B, kako bi se u slučaju pozitivnog rezultata, mogle sprovesti adekvatne mere imunizacije njihovog novorođenčeta. 

Na kraju želimo da istaknemo da je naše savetovališta mesto gde ćete naići na podršku i  razumevanje. Mi uvažavamo pravo svakog pojedinca na različitost i sopstveni izbor.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju