Kampanje24. mart, Svetski dan borbe protiv tuberkuloze

22.03.2019

Svake godine obeležava se Svetski dan borbe protiv tuberkuloze 24. marta, kako bi se podigla svest javnosti o zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom uticaju tuberkuloze i skrenula pažnja ka značaju eliminacije tuberkuloze kao problema za društvo i medicinu.

Slogan ovogodišnje kampanje „Vreme je“ označava da je vreme za:

  • Savremeniji program prevencije i kontrole tuberkuloze,
  • Savremenije vodiče za dijagnostiku i lečenje svih oblika bolesti,
  • Dostupnost novih lekova za rezistentne oblike bolesti,
  • Bržu dijagnostiku tuberkuloze,
  • Bolji obuhvat testiranjem rezistencije uzročnika na lekove,
  • Dijagnostiku latentne tuberkulozne infekcije i prevenciju aktivne bolesti,
  • Kontrolu upotrebe duvana i pomoć u odvikavanju obolelih od tuberkuloze i
  • Multidisciplinarnu i multisektorsku saradnju na postizanju boljih rezultata lečenja.

Ove godine obeležavamo i 137. godišnjicu objave dr Roberta Koha o otkriću bacila tuberkuloze, uzročnika ove bolesti.

Uprkos značajnom napretku ostvarenom u kontroli tuberkuloze u poslednjih nekoliko decenija, prema podacima SZO iz 2017. godine tuberkuloza predstavlja deseti po učestalosti uzrok smrti u svetu i vodeći uzrok smrti od jednog infektivnog agensa, učestaliji u odnosu na HIV/AIDS.

Procenjeno je da je ukupno 10 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze u 2017. godini, od toga oko jedan milion dece. Od ukupnog broja obolelih, tek je 60% registrovano. Tokom iste godine, od tuberkuloze je svakoga dana umiralo više od 4500 osoba.

Ozbiljnost epidemija je veoma različita u različitim zemljama. U 2017. bilo je manje od 10 novih slučajeva na 100.000 stanovnika u većini zemalja sa visokim prihodima, dok je više od 150 na 100.000 dijagnostikovano u većini zemalja sa najvećim opterećenjem tuberkulozom (Indija, Kina, Filipini, Pakistan, Nigerija, Bangladeš i Južna Afrika).

Rezistentna tuberkuloza predstavlja veliku pretnju zdravlju i može ugroziti dugogodišnji napore i ostvarene rezultate u suzbijanju ove bolesti. Tokom 2017. godine zabeleženo je 558.000 novih slučajeva tuberkuloze rezistentne na rifampicin u svetu, od čega je 457.000 imalo multirezistentu tuberkulozu. Skoro polovina (47%) slučajeva multirezistentne tuberkuloze su bili stanovnici Indije, Kine i Ruske Federacije.

Procenjuje se da, globalno, tek jedna četvrtina obolelih od rezistentnih oblika tuberkuloze ima pristup lečenju.

Pored rezistentne tuberkuloze, koinfekcija tuberkulozom i HIV-om, migrantska kriza i neravnomerna raspodela finansijskih resursa su glavne prepreke eliminaciji tuberkuloze kao javnozdravstvenog problema u svetu.

U Evropskoj uniji i Evropskoj ekonomskoj zajednici godišnje se prijavljuje oko 60.000 slučajeva obolevanja od tuberkuloze. Stopa prijavljivanja se smanjuje samo za oko 5% svake godine. Potreban je pad od najmanje 10% da bi se postigli ciljevi održivog razvoja i ciljevi globalne strategije za eliminaciju TB kao javnozdravstvenog problema.

Srbija se, kao i svake godine, i 24. marta 2019. godine pridružuje svetskoj kampanji obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze pod sloganom „Vreme je” pozivajući sve nosioce programskih aktivnosti i zajednicu na održavanje kontinuiteta u posvećenosti borbi protiv tuberkuloze, poboljšanje dijagnostike i lečenja ove bolesti, smanjenja stigme i diskriminacije, povećana ulaganja u aktivnosti programa i sa ciljem skretanja pažnje na problem rezistentne tuberkuloze, koji obuhvata jednu trećinu svih potvrđenih rezistencija na antimikrobne agense, kao i upotrebu duvana među obolelima kao rastući problem (preuzmite letak o tuberkulozi i upotrebi duvana).

Mreža instituta/zavoda za javno zdravlje će zajedno sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama Crvenog krsta Srbije u gradovima i opštinama i drugim partnerima sprovesti brojne zdravstveno-promotivne aktivnosti u cilju podizanja nivoa znanja zdravstvenih radnika i populacije o značaju prepoznavanja i ranog otkrivanja tuberkuloze, pravovremenog započinjanja lečenja i istrajnosti u pridržavanju terapijskom režimu u cilju uspešnog završetka lečenja čime se sprečava dalje širenje bolesti.

Republika Srbija beleži kontinuiran trend smanjenja stope prijavljivanja tuberkuloze, sa 37/100.000 u 2003. godini na 11/100.000 stanovnika u 2017. godini, što je svrstava među zemlje sa niskim opterećenjem tuberkulozom u regionu Evrope.

U 2017. godini u Srbiji su prijavljene 743 osobe obolele od svih oblika tuberkuloze, što čini notifikacionu stopu od 11 na 100.000 stanovnika.

Nacionalni program kontrole tuberkuloze u Republici Srbiji sprovodi se u okviru Programa zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Nosioci realizacije programskih aktivnosti su zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene službe, državna uprava i organizacije civilnog društva. (preuzmite komparativnu analizu realizacije programa prevencije i kontrole tuberkuloze u 2017. godini u odnosu na prethodnih 5 godina).

Savremena kontrola tuberkuloze i sveobuhvatan zadatak eliminacije tuberkuloze kao javnozdravstvenog problema u grupi zemalja sa niskom stopom tuberkuloze, kojoj Republika Srbija pripada, podrazumeva dalje širenje obima i dometa dijagnostičko-terapijskih intervencija koje uključuju: brzu dijagnostiku tuberkuloze, potpun obuhvat testiranjem rezistencije uzročnika na lekove, dostupnost novih lekova za lečenje rezistentnih oblika bolesti, dijagnostiku letentne tuberkulozne infekcije i prevenciju aktivne tuberkuloze kao i kontrolu upotrebe psihoaktivnih supstanci.


Dtealjnije o tuberkulozi

 

Vodiči, priručnici i publikacije:

Bezbednost u radu u laboratorijama za dijagnostiku tuberkuloze

Kratki saveti o tuberkulozi

Preporuke o zajedničkim HIV/TB aktivnostima

Tuberkuloza i HIV

HIV/AIDS lečenje

Priručnik za ambulantno lečenje obolelih od rezistentne tuberkuloze

Šta treba znati o rezistentnoj tuberkulozi

Smernice za pregled osoba iz kontakta sa obolelima od tuberkuloze

Priručnik - primarna zdravstvena zaštita u kontroli tuberkuloze

Prevencija i suzbijanje tuberkuloze u zdravstvenim ustanovama

Revidirano stručno-metodološko uputstvo za sprečavanje i suzbijanje tuberkuloze u Republici Srbiji

Tuberkuloza u zatvorima

Uputstvo za pregled osoba iz kontakta sa obolelim od tuberkuloze, latentna tuberkuloza i hemioprofilaksa

Vodič za mikrobiološku dijagnostiku tuberkuloze 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju