Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 28.09.2022.

29.09.2022
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 28.09.2022.
SO2 μg/m3 8,3 
NOx μg/m3 21,8 
NO μg/m3 6,9 
NO2 μg/m3 11,2 
CO mg/m3 <0,5
m i p-ksilen μg/m3 6,7 
O- ksilen μg/m3 1,9 
Toluen mg/m3 0,0080 
Etilbenzen μg/m3 0,8 
Benzen μg/m3 1,6 
O3 μg/m3 46,9

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju