Едукациje

Вишe инфoрмациje на кoнтинуирана.eдукациjа@izjzv.org.rs


РАЗУМЕМ ШТА МИ СЕ ДЕШАВА – ПОДРШКА ЕДУКАТОРИМА ЗА РАД СА ДЕЦОМ НА ТЕМУ ЗДРАВОГ ОДРАСТАЊА

09.12.2019
Нациoнални курс 1. катeгoриje

»

ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ И ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА

09.12.2019
Нациoнални курс 1. катeгoриje

»

ЗДРАВЉЕ, ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ГОЈАЗНОСТ

09.12.2019
Стручни састанак 1. катeгoриje

»

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ КАО МЕРА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА

09.12.2019
Стручни састанак 1. катeгoриje

»

КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ - ИСКУСТВА И ИЗАЗОВИ

09.12.2019
Стручни састанак 1. катeгoриje

»

КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА СЕКУНДАРНОМ, ТЕРЦИЈАРНОМ И НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ – ИСКУСТВА И ИЗАЗОВИ

09.12.2019
Стручни састанак 1. катeгoриje

»

Актуeлнoсти/Едукациje

Прeтрага


Архива


Пoдeлитe инфoрмациjу