Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ULOGA PROCENE RIZIKA U OBLASTI ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA

25.11.2022

NAZIV EDUKACIJE

ULOGA PROCENE RIZIKA U OBLASTI ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Sanja Bijelović

PREDAVAČI

Prof. dr Sanja Bijelović

Prof. dr Vera Gusman

Gordana Milojević Miodragović

Mr sci. Stanka Bobić

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-688/2022-01 od 14.11.2022. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

-

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju