Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


46. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLPOGA VOJVODINE: COVID-19 I REZULTATI NOVOUVEDENIH VRSTA NADZORA U AP VOJVODINI

21.11.2022

NAZIV EDUKACIJE

46. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLPOGA VOJVODINE: COVID-19 I REZULTATI NOVOUVEDENIH VRSTA NADZORA U AP VOJVODINI

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni simpozijum

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Mioljub Ristić

PREDAVAČI

Prof. dr Vladimir Petrović

Prof. dr Mioljub Ristić

Ass. dr sci. med. Snežana Medić

Prim. dr Svetlana Ilić

Dr Mirjana Štrbac

Dr Marija Lazarević

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-475/2022-01 od 15.08.2022. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

4

CILJNA GRUPA

lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

9.09.2022.

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju