Grb

SAVETOVALIŠTE ODSEKA ZA PRAVILNU ISHRANU I PROMOCIJU ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

U Savetovalište za pravilnu ishranu možete doći na dva načina:

 1. preko uputa od izabranog lekara opšte medicine ili medicine rada. U odnosu na potrebu dolazaka na kontrole, za svaki dolazak je potreban uput od izabranog lekara.
 2. bez uputa, uz plaćanje - prvi pregled se naplaćuje 1000 dinara, kontrolni pregled uz tumačenje laboratorijskih nalaza se naplaćuje 600 dinara i antropometrijska merenja se naplaćuju 200 dinara.

Za prvi dolazak bez obzira da li se dolazi na uput ili bez, potrebno je da se urade laboratorijske nalaze nakon 12 sati gladovanja - KKS (kompletna krvna slika), SE (sedimentacija), ŠUK (šećer u krvi), prvi jutarnji urin (prvi mlaz se izbegava - ide u WC šolju i tek nakon toga se urinira u bočicu) i lipidni status ("masnoće" u krvi).

Za sve informacije možete se obratiti na sledeće telefone: 021/ 4897 879 (medicinska sestra) i 021/ 4897 873 (lekar specijalista higijene).

Opšte informacije

Pacijenti na prvi pregled u Savetovalište dolaze sa urađenim laboratorijskim analizama i medicinskom dokumentacijom o postojećim bolestima. Konsultacije u oblasti ishrane, u cilju određivanja nutritivne terapije obavljaju se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i kliničkog i laboratorijskog nalaza na prvom pregledu. Pravi se individualna dijeta za svakog korisnika Savetovališta i na kontrolnom pregledu koriguje se jelovnik.

U Savetovalištu rade lekar specijalista higijene, master psihološkinja i medicinska sestra.

Dijagnostičkim metodama i anamnezom procenjuje se nutritivni status kod zdravih osoba kao i kod osoba sa različitim oboljenjima.

Osnova našeg rada su individualni pregledi i definisanje dijetoterapije nakon obavljenih pregleda i uvidom u laboratorijske nalaze.

Po savet u vezi sa ishranom dolaze osobe koje su sa:

 • gojaznošću,
 • pothranjenošću,
 • povišenim masnoćama u krvi (hiperlipidemije različitih fenotipova),
 • šećernom bolešću (diabetes mellitus),
 • metaboličkim sindromom,
 • isulinskom rezistencijom,
 • hipotireozom ili hipertireozom,
 • povišenim arterijskim krvnim pritiskom (hipertenzija),
 • mentalno uslovljenim poremećajima uzimanja hrane (anoreksija, bulimija)
 • trudnoćom,
 • oboljenjima bubrega,
 • zapaljenskim bolestima creva (Chron-ova bolest ili ulcerozni kolitis),
 • kandidijazom creva,
 • malignim bolestima,
 • anemijama,
 • lergijama ili intolerancijom na hranu i
 • specifilnim zahtevima usled različitih sportskih aktivnosti

Individualna medicinska nutritivna terapije (MNT) jeste jedini opravdani način lečenja svih navedenih zdravstvenih stanja.

Model MNT se odvija u pet koraka:

 1. nutritivna procena,
 2. nutritivna dijagnoza,
 3. nutritivna intervencija,
 4. nutritivni nadzor
 5. nutritivna ocena

Nutritivna procena se bazira na nutritivnoj anamnezi, anketi ishrane i dostupnosti hrane, biohemijskim pokazateljima i antropometrijskim merenjima. Nutritivnu dijagnozu daje lekar specijalista higijene na osnovu nutritivne procene, planira i sprovodi individualnu MNT koristeći vodiče za nutritivnu praksu. Vodiči su zasnovani na očekivanim nutritivnim i zdravstvenim efektima, prati se prihvatanje i primena dijetetske kalorijske restrikcije od 300 do 500 kcal u odnosu na dnevne energetske potrebe. Primarni terapijski cilj je gubitak na telesnoj masi od 10% tokom 3-6 meseci MNT.

Metode rada

Sveobuhvatna procena nutritivnog statusa obuhvata načina ishrane i stila života.

Antropometrijska merenja – kao sastavni deo praćenja uhranjenosti osoba na dijetnom režimu ishrane i kao metoda za utvrđivanje zdravstvenih rizika, a na osnovu izmerene telesne mase, telesne visine, obima struka i izračunavanja indeksa telesne mase (ITM).

Fiziološka i biohemijska ispitivanja (biomarkeri) i klinička ispitivanja (doneta medicinska dokumentacija).

Neophodne biohemijske analize u cilju primarne i sekundarne prevencije bolesti povezanih sa nepravilnom ishranom a koje je neophodno doneti na pregled u zavisnosti od vrste konsultacija:

 • Redukcione dijete (za gojaznost) i hiperenergetske dijete (za pothranjenost): kompletna krvna slika, urin, sedimentacija, glukoza, lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL holesterol i indeks ateroroskleroze).
 • Anemije: kompletna krvna slika (eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, trombociti), gvožđe, TIBS, % zasićenosti u cilju dijagnostikovanja anemija (hematološka oboljenja ili usled hroničnih zapaljenjskih oboljenja) i praćenja efekta nutritivne terapije.
 • Hiperlipidemije: lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL i non HDL holesterol) u cilju određivanja tipa hiperlipidemije, rizika za koronarnu bolest i aterosklerozu i praćenja efekta nutritivne terapije kao osnove u terapiji hiperlipidemija; i hepatogram.
 • Dijabetes: kompletna krvna slika, sedimentacija, urin, glukoza, lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL holesterol i indeks ateroroskleroze), HbA1c.
 • Bubrežni bolesnici: kompletna krvna slika, sedimentacija, urin, glukoza, lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL holesterol i indeks ateroroskleroze, urea, kreatitnin, mokraćna kiselina, albumini, proteini, kalijum, kalcijum – u cilju praćenja efekta nutritivne treapije bubrežnih bolesnika pre svega kod pacijenata na hemodijalizi.
 • Insulinska rezistencija: OGGT test – može da se radi i u Savetovalištu (potrebno planirati 2h boravka na testu i dodatno vreme za savetovanje).

* Podvučene analize se ne mogu uraditi u Institutu za javno zdravlje Vojvodine

Pojedine analize mogu da se obave i u biohemijskoj laboratoriji Centra za mikrbiologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine

НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА
S-Glukoza 60,00
S-OGTT 350,00
ŠUK pp 150,00
K-HbA1c 480,00
S-Urea 100,00
S-Kreatinin 100,00
S-Mokraćna kiselina 100,00
S-Bilirubin ukupni 60,00
S-Holesterol 110,00
S-HDL Holesterol 110,00
S-Trigliceridi 110,00
S-AST(GPT) 100,00
S-ALT(GOT) 100,00
S-gama-GT 100,00
KKS 300,00
SE 80,00
CRP (sa vađenjem krvi) 400,00
Kompletan pregled urina (hemijski pregled+sediment) 150,00
Glukoza/ketoni u urinu 20,00
Lipidni status (Hol+Tg+HDL+LDL+IA+FR+Vađenje krvi) 500,00
HEPATOGRAM (AST,ALT,gGT,Bilirubin) 300,00
ALERGIJE – Nutritivni panel (20 alergena) 4600,00
INTOLERANCIJA NA HRANU (46 namirnica) 9000,00
PANEL 1 (Glukoza+Komplet.urin+HbA1c) 610,00
PANEL 2 (Glukoza+Komplet.urin+HbA1c+Holesterol+Trigliceridi) 760,00
Vađenje krvi (iz vene/prsta) 70,00
P-Fibrinogen 100,00
S-Gvožđe 100,00
S-ALP 80,00
U-Amilaza (urin) 160,00
S-Amilaza (serum) 160,00