УПИТНИК ЗА ПРАЋЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ПАЦИЈЕНАТА

1. Колико пута сте у последњих 12 месеци користили услуге нашег Института?


2. Оценом од 1 до 5 оцените сваки од следећих елемената (оцена 1-"веома незадовољан", оцена 5-"веома задовољан")

Радно време Института


Стручност особља


Љубазност особља


Дужина чекања на пријем


Поштовање рокова за издавање резултата


Хигијена просторија за пријем материјала


Хигијена тоалета


Изглед хола Института


3. Узимајући све наведно у обзир, оценом од 1 до 5 оцените Ваше укупно задовољство пруженом услугом (оцена 1-"веома незадовољан", оцена 5-"веома задовољан")


4. Да ли сте некада користили услуге приватне лабораторије, иако се те услуге пружају и у нашем Институту?

Одаберите одговор

5. Уколико је на претходно питање одговор ДА, наведите разлоге због којих сте изабрали приватну лабораторију

6. Молимо Вас да наведете додатне похвале, примедбе и предлоге за унапређење квалитета рада Института