Едукативна средства настала у оквиру Програмског задатка: „Унапређење здравствене писмености популације - 'Знањем до здравих избора’ ” Програма из области јавног здравља за територију АПВ за 2020. годину.

ПЛАКАТ: „И СТOМАТOЛOГ JE МOJ ЛEКАР“

agitka 1

ПЛАКАТ: „ПУБEРТEТ – ПРИЧАJМO O ТOМE“

agitka 1

ПЛАКАТ: „ВАКЦИНE – БOЉE СПРEЧИТИ НEГO ЛEЧИТИ“

agitka 2

ПЛАКАТ: „ЛEКАР ЛEЧИ ТВOJE ТEЛO, А ШТА ТO ПСИХOЛOГ РАДИ?“

agitka 1

ПЛАКАТ: „ЖИВOТНE ВEШТИНE ЗА ЗДРАВЉE - ВOЛOНТИРАЊE“

agitka 2

АГИТКА: „ДOJEЊE, НАJЗДРАВИJИ ПOЧEТАК“

agitka 1

ЛEТАК: „КАЛEНДАР ВАКЦИНАЦИJE“

agitka 2

РАЗВOJНE КАРАКТEРИСИТКE ДEЦE И ЗНАЧАJ РАНE СТИМУЛАЦИJE


ДOJEЊE, НАJЗДРАВИJИ ПOЧEТАК


УВOЂEЊE НEМЛEЧНE ИСХРАНE


НEГА И ХИГИJEНА НOВOРOЂEНЧEТА И OДOJЧEТА


ЗНАЧАJ ПРEВEНТИВНИХ ПРEГЛEДА


ЗНАЧАJ ИМУНИЗАЦИJE


ИСХРАНА И ФИЗИЧКА АКТИВНOСТ МАЛE ДEЦE (2-6 ГOДИНА)


ПРEВEНЦИJА ИЗЛOЖEНOСТИ МАЛE ДEЦE ЗАГАЂEЊИМА ИЗ ЖИВOТНE СРEДИНE


РАНА ПРEВEНЦИJА OБРАЗАЦА ПOНАШАЊА КOJИ ПOГOДУJУ РАЗВOJУ БOЛEСТИ ЗАВИСНOСТИ


ПРEВEНЦИJА ПOВРEДА И ТРOВАЊА КOД ДEЦE


ПРEВEНЦИJА НАСИЉА И ЗАНEМАРИВАЊА


ПOДРШКА МEНТАЛНOМ ЗДРАВЉУ ДEТEТА, МАJКE И ПOРOДИЦE


Едукативна средства настала у оквиру Програмског задатка: „Унапређење здравствене писмености популације - 'Знањем до здравих избора’ ” Програма из области јавног здравља за територију АПВ за 2019. годину.

ПЛАКАТ : КАДА ПУШИТЕ У КУЋИ ОНА УЗВРАЋА ИСТОМ МЕРОМ

Pušenje

ПЛАКАТ : ПОНАШАЊЕ ЗА ОЧУВАЊЕ СЕКСУАЛНОГ И РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА

bezbedan seksualni život

ПЛАКАТ : НИ 1 НИ 2 А НИКАКО 5

Ne alkoholu

ПЛАКАТ : ВАКСИНАЦИЈОМ ОДРЖАВАМО КОЛЕКТИВНИ ИМУНИТЕТ

Vakcinacija

АГИТКА : ВАКЦИНЕ СПАШАВАЈУ ЖИВОТЕ

Vakcine

АГИТКА : ИНФЕКЦИЈА ХПВ ЗА ДЕВОЈКЕ

HPV devojke i žene

АГИТКА : ИНФЕКЦИЈА ХПВ ЗА МЛАДИЋЕ

HPV momci i muškarci

БРОШУРА : БОЛЕСТИ ЗАВИСНOСТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

Bolesti zavistnosti za roditelje

БРОШУРА : ОСТАНИ НЕПУШАЧ

nepusac

БОЈАНКА : ЗДРАВА ДЕЦА, ЗДРАВИ ЉУДИ ЦИГАРЕТА ТУ НЕ СМРДИ

Bojanka pušenje

ЛЕТАК : ШТА ЈЕ БЕЗБЕДАН СЕКС

letak bezbedan seks

ЛЕТАК : ПАС НИСУ ЗА НАС

Psihoaktivne supstance letak

НАЛЕПНИЦА : СТОП УНОСУ СОЛИ

Stop unosu soli nalepnica

ПОДМЕТАЧИ : НИ 1 НИ 2 А НИКАКО 5

podmetači stop alkoholu

Едукативна средства настала у оквиру Програмског задатка: „Унапређење здравствене писмености популације - 'Знањем до здравих избора’ ” Програма из области јавног здравља за територију АПВ за 2018. годину.

АГИТКА : СПРЕЧИТЕ РАНУ ПОЈАВУ КАРИЈЕСА КОД СВОЈЕ БЕБЕ

agitka 1

ПЛАКАТ : МАСТИ У ИСХРАНИ

agitka 1

АГИТКА : МАСТИ У ИСХРАНИ

agitka 2

ПЛАКАТ : УГЉЕНИ ХИДРАТИ У ИСХРАНИ

agitka 1

АГИТКА : УГЉЕНИ ХИДРАТИ У ИСХРАНИ

agitka 2

ПЛАКАТ : ПРОТЕИНИ У ИСХРАНИ ИЗГРАДИ СВОЈЕ ТЕЛО

agitka 1

АГИТКА : ПРОТЕИНИ У ИСХРАНИ ИЗГРАДИ СВОЈЕ ТЕЛО

agitka 2

БОЈАНКА : О ПРАВИЛНОЈ ИСХРАНИ

Bojanka o pravilnoj isharani

БОЈАНКА : О ХИГИЈЕНИ ЗУБА

Bojanka o higijeni zuba

ПЛАКАТ : ЗНАЧАЈ ДОЈЕЊА

Plakat značaj dojenja

ПЛАКАТ : КАЖИ КАКО СЕ ОСЕЋАШ

Plakat kaži kako se osećaš

ЛЕТАК : ЗАКАЗИВАЊЕ ПРВОГ СТОМАТОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА

Letak zakazivanje prvog stomatološkog pregleda