Mikrobiološke analize

BAKTERIOLOŠKE ANALIZE

Naziv analize

Uzorak Metoda Trajanje pregleda Informacije – lokal
Bakteriološki pregled brisa nosa, guše, usne duplje (desni, jezik) bris kultivacija, izolacija, identifikacija, antibiogram po potrebi Negativan rezultat 24 sata Pozitivan rezultat 48-72 sata 142
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma), aspirat bronha sputum, aspirat ’’ 48-72 sata 142
Bakteriološki pregled brisa rane, promena na koži, brisa oka, spoljašnjeg ušnog kanala, srednjeg uha bris ’’ 48-72 sata 112
Bakteriološki pregled punktata, eksudata punktat, eksudat ’’ 48-72 sata 112
Hemokultura krv ’’ 5-10 dana 112
Bakteriološki pregled likvora likvor ’’ 24-72 sata 112
Bakteriološki pregled urina (urinokultura) urin u sterilnoj posudi ’’ Negativan rezultat 24 sata Pozitivan rezultat sa antibiogramom 48-72 sata 134
Bakteriološki pregled brisa vagine, grlića materice, uretre, spreme bris, sperma ’’ 48-72 sata 136
Dokazivanje Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum bris svež ili tranportna podloga identifikacija i antibiogram 48 sata 136
Dokazivanje Chlamydia trachomatis u brisu uretre, grlića materice i oka razmaz na originalnoj pločici diraktni imunofluorescentni test za dokazivanje antigena 24 sata 136
Bakteriološki pregled stolice (koprokultura) stolica u sterilnoj posudi kultivacija, izolacija i identifikacija 48-72 sata 104
Bakteriološki pregled stolice na Campylobacter ’’ ’’ 48 sata 104
Bakteriološki pregled na Yersinia enterocolitica ’’ ’’ 48 sata (21 dan) 104
Bakteriološki pregled na Vibrio chlerae ’’ ’’ 48-72 sata 104
Bakteriološki preglde na Cl. difficile ’’ kultivacija 48 sata 104
Dokazivanje toksina na Cl. difficile stolica bojeni test ili Vidas 24-48 sata 104
MIKOLOŠKE ANALIZE
Mikološki pregled različiti klinički uzorci kultivacija, izolacija i identifikacija 48 sata zavisi od vrste uzorka
Antimikogram izolovani soj diluciona metoda 24-48 sata ’’
PARAZITOLOŠKE ANALIZE
Pregled stolice na jaja crevnih parazita stolica mikroskopski pregled, koncentracija 24 sata 120
Pregled perianalnog otiska na jaja crevnih parazita perianalni otisak mikroskopski pregled 24 sata 120
Pregled stolice na crevne protozoe stolica mikroskopski pregled, koncentracija 24 sata 120
Pregled razmaza periferne krvi i guste kapi krv mikroskopski pregled 24 sata 120
Pregled urina na Trichomonas vaginalis urin mikroskopski 24 sata 136
SEROLOŠKE ANALIZE
ASTO krv lateks aglutinacija 24 sata 120
Reumatski faktori ’’ ’’ 24 sata 120
Widal-ova reakcija za salmoneloze ’’ aglutinacija 48 sata 120
Wright-ova reakcija za brucelozu ’’ ’’ 48 sata 120
Burrelia burgdorferi antitela IgG/IgM (lajmska bolest) ’’ ELISA 3-7 dana 120
Chlamydia trachomatis antitela ’’ ELISA 3-7 dana 120
Helicobacter pylori antitela IgA/IgG ’’ ELISA 3-5 dana 120
Treponema pallidum antitela (sifilis) ’’ ELISA 48 sata 120
VDRL i TPHA (za dijagnozu sifilisa) ’’ flokulacioni test i hemaglutinacija 24 sata 120
Echinococcus granulosus antitela IgG ’’ IHA 3-5 dana 120
Toxocara canis IgG antitela ’’ ELISA 3-7 dana 120
Trichinella spiralis IgG antitela ’’ IIFT 3-7 dana 120

Cenovnik usluga

Šifra Naziv Tip Cena OJ Naziv OJ
92000001 URINOKULTURA SA ODREĐIVANJEM CELOKUPNOG BROJA ŽIVIH BAKTERIJA-NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000002 PREGLED STOLICE NA CAMPYLOBACTER 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000003 KOPROKULTURA-NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000004 PREGLED STOLIICE NA YERSINIA ENTEROCOLYTICA 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000005 PREGLED STOLIICE NA VIBRIO CHOLERAE 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000006 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA REKTUMA-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000007 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA JEZIKA,NEPCA,DESNI I USNE DUPLJE-NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000008 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA GRLA -NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000009 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA: -NOSA- NEGATIVAN NALAZ 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000010 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA KOŽE,PUPKA,PERIANALNE REGIJE,AKNE-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000011 BAKTERIIOLOŠKI PREGLED ISPLJUVKA,TRAHEOBRONHIJALNOG ASPIRATA I SL 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000012 BAKTERIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA,ASPIRATA I DR.TELESNIH TEČNOSTI-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000013 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA OKA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000014 BAKTERIOLOŠKI PREGLED LIKVORA-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000015 DIJAGNOSTIKA UROGENITALNIH MIKOPLAZMI 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000016 DOKAZIVANJE BAKTERIJSKIH ANTIGENA U LIKVORU-MENINGOKIT 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000017 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA UHA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000018 DOKAZIVANJE NEISSERIA MENINGITIDIS /HEM.IINFLUENZAE /STR.PNEUMONAE RT-PCR 92 13,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000019 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000020 IDENTIFIKACIJA BATERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM MALDI TOF 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000021 BAKTERIOLOŠKI PREGLED EJAKULATA,EKSPRIMATA PROSTATE-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000022 ANTIBIOGRAM OSNOVNI 92 290.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000023 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA URETRE,GLANSA,PREPUCIJUMA-NEGATIIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000024 ANTIBIOGRAM PROŠIIRENI 92 390.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000025 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA CERVIKSA- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000026 ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI NA ANTIMIKROBNE LEKOVE BAKTERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM 92 1,800.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000027 PREGLED STOLICE NA STRONGYLOIDES STERCORALIS 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000028 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA VAGINE ,VULVE- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000029 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA CRYPTOSPORIDIUM,GIARDIA,ENTAMOEBA HISTOLYTICA 92 1,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000030 PREGLED NA GLJIVICE 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000031 DIF TEST NA CHLAM.TRACHOMATIS /BRIS URETRE,CERVIKSA,KONJUNKTIVE/ 92 850.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000032 PARAZITOLOŠKI PREGLED-MIKROSKOPSKA DIIJAGNOSTIKA TRICHOMONAS VAGINALIS 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000033 LATEX-RF 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000034 WALLER-ROSE 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000035 PREGLED KRVI NA MALARIJU-RAZMAZ I GUSTA KAP 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000036 ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI GLJIVICA NA ANTMIKOTIKE 92 1,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000037 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (TPHA) 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000038 PREGLED STOLICE NA CREVNE PARAZITE 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000039 PREGLED PERIANALNOG OTISKA NA JAJA PARAZITA 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000040 PREGLED STIOLICE NA CREVNE PROTOZOE 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000041 IFT NA TRICHINELLA SPIRALIS (IgA+IgM+IgG) 92 3,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000042 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgM 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000043 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgG 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000044 ELISA NA LAJM BORELOZU IgM 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000045 ELISA NA LAJM BORELOZU IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000046 VIDALOVA REAKCIJA 92 900.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000047 WEIL-FELIX-ova REAKCIJA 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000048 DOKAZIIVANJE METICILIN REZISTENTNIH STAPH.AUREUS-a (MRSA) 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000049 ASTO 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000050 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (RPR) 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000051 DOKAZIVANJE Ag HELICOBACTER PYLORI U STOLICI 92 800.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000052 DOKAZIVANJE Ag LEGIONELLA PNEUMOPHILA U URINU 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000053 BRIS GRLA NA STREPTOCOCCUS PYOGENES-BRZI TEST 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000054 PREGLED VAGINALNOG BRISA NA BAKTERIJSKU VAGINOSU PREGLEDOM BOJENOG PREPARATA 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000055 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE-ANAEROBNO 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000056 HEMOKULTURA-NEGATIVAN NALAZ 92 750.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000057 SEROLOŠKA IDENTIFIKACIJA BETA HEM. STREPTOKOKA KOMERCIJALNIM TESTOM 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000058 DOKAZIVANJE BORDETELLA PERTUSIS RT-PCR 92 6,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000059 ISPITIVANJE MINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ZA JEDAN ANTIBIOTIK (MIC) 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000060 PARAZITOLOŠKI PREGLED OSTALIH UZORAKA (SPUTUM,ŽUČ,URIN I DR.) 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000061 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA MALARIJU 92 1,200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000062 DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000088 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (ELISA) 92 1,100.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000089 IHA ECHINOCOCCUS 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000090 WRIGHT-ova REAKCIJA / BAB TEST NA BRUCELOZU 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000091 PREGLED NA TOKSIN CLOSTRIDIUM DIFFICILE 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000092 KULTURA NA CLOSTRIDIUM DIFFICILE 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000096 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000097 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgA 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000110 IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM PREGLEDU -PREVOD NA ENGLESKI JEZIK 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000114 HEMOKULTURA SA UVOZNIM PODLOGAMA UZ PRIMENU AUTOMATIZOVANOG SISTEMA 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000124 PCR ZA DOKAZIVANJE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 92 3,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000125 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000126 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000128 PLOČICA ZA DIF TEST 92 150.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000129 ELISA NA TOXOCARA CANIS IgG 92 2,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000130 ELISA NA BRUCELLA SPP. IgM 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000131 ELISA na BRUCELLA SPP. IgG 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000132 ELISA na BORDETELLA PERTUSSIS IgG 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000133 ELISA NA BORDETELLA PERTUSSIS IgA 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

Usluge/Mikrobiološke analize

Pretraga