Mikrobiološke analize

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

MIKROBIOLOŠKE USLUGE

BAKTERIOLOŠKE ANALIZE:

 1.  

Bakteriološki pregled brisa nosa, ždrelo, usne duplje, jezika, desni...

 1.  

Bakteriološki pregled brisa ždrela na kliconoštvo

 1.  

Bakteriološki pregled brisa nosa na kliconoštvo

 1.  

Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma), trahealnog aspirata, bronhoalveolarnog lavata

 1.  

Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija, vagine, cerviksa, uretre

 1.  

Detekcija prisustva i ispitivanje antibiotske osetljivosti Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum

 1.  

Bakteriološki pregled eksprimata prostate, sperme

 1.  

Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae

 1.  

Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu pregledom bojenog preparata

 1.  

Detekcija Streptococcus agalactiae (GBS) kod trudnica od 35-37. gn u vaginalnom i rektalnom brisu

 1.  

Bakteriološki pregled urina (urinokultura)

 1.  

Bakterioški pregled brisa spoljašnjeg ušnog kanala, promena na koži, površinskih rana

 1.  

Bakteriološki pregled oka, konjuktive

 1.  

Bakteriološki pregled sadržaja srednjeg uha

 1.  

Bakteriološki pregled duboke rane

 1.  

Bakteriološki pregled tečnosti ili tkiva iz primarno sterilnih područja

 1.  

Bakteriološki pregled žuči

 1.  

Bakteriološki pregled intravaskularnih katetera (semikvantitativno)

 1.  

Hemokultura aerobno/anaerobno automatizovanim sistemom

 1.  

Hemokultura aerobno/anaerobno konvencionalno

 1.  

Bakteriološki pregled likvora

 1.  

Pregled likvora na prisustvo bakterijskih antigena latex aglutinacijom

 1.  

Bakteriološki pregled stolice na Salmonella spp, Shigella spp

 1.  

Bakteriološki pregled stolice na Campylobacter spp

 1.  

Bakteriološki pregled stolice na Escherichia coli O:157

 1.  

Bakteriološki pregled stolice na Vibrio cholerae

 1.  

Bakteriološki pregled stolice na Yersinia enterocolitica

 1.  

Bakteriološki pregled stolice na Cl. difficile

 1.  

Detekcija Cl. difficilae toksina A/B u stolici ELISA testom

 1.  

Identifikacija bakterija masenom spektrometrijom (Maldi-Tof)

 1.  

Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike disk difuzionom metodom

 1.  

Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike automatizovanim sistemom

 1.  

Određivanje vrednosti MIC-a (minimalne inhibitorne koncentracije) za jedan antibiotik (gradijent ili E-test)

 1.  

Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike bujon mikrodilucionim metodom

 1.  

Detekcija karbapenemaza za Gram-negativne bakterije (fenotipska)

 1.  

Detekcija beta-laktamaza proširenog spektra za Gram-negativne bakterije (fenotipska)

 1.  

Detekcija beta-laktamaza za Gram-pozitivne bakterije (fenotipska)

 1.  

Mikroskopski pregled bojenog preparata

MIKOLOŠKE ANALIZE:

 1.  

Pregled brisa na gljive

 1.  

Pregled uzoraka iz primarno sterilnih područja na gljive

 1.  

Pregled ostalih bioloških uzoraka na gljive

 1.  

Hemokultura na gljive u automatizovanom sistemu

 1.  

Hemokultura na gljive klasičnom metodom

 1.  

Identifikacija gljiva u automatizovanom sistemu

 1.  

Detekcija Aspergillus galactomanan antigena -ELISA

 1.  

Antimikogram- komercijalni bujon mikrodilucioni test

 1.  

Antimikogram u automatizovanom sistemu

 1.  

Direktni bojeni preparat na gljive

 1.  

Direktni nativni preparat na gljive

SEROLOŠKE ANALIZE:

 1.  

ASTO

 1.  

Reumatski faktori (Latex i Waaler-Rose)

 1.  

Određivanje titra kardiolipinskih antitela
u serumu RPR testom

 1.  

Određivanje titra antitela na Treponema pallidum u serumu TPH testom

 1.  

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema pallidum ELISA

 1.  

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Borrelia burgdorferi u serumu ELISA testom

 1.  

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Borrelia burgdorferi u serumu Western Blot testom

 1.  

Detekcija antitela (IgA ili IgG) na Helicobacter pylori ELISA testom

 1.  

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Chlamydia trachomatis u serumu ELISA testom

 1.  

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Brucella vrste ELISA testom

 1.  

Vidal-ova reakcija za serološku dijagnostiku trbušnog tifusa i paratifusa

 1.  

Wright-ova reakcija za brucelozu

 1.  

Brzi aglutinacioni test za dijagnostiku bruceloze

 1.  

IIFT na Trichinella spiralis (IgA+IgM+IgG)

 1.  

Detekcija IgG antitela na Toxocara canis - ELISA

 1.  

Detekcija IgG antitela na Taenia solium - ELISA

 1.  

Određivanje titra antitela na Echinoccocus granulosus testom indirektne hemaglutinacije (IHA)

PARAZITOLOŠKE ANALIZE:

 1.  

Pregled perianalnog otiska na helminte (Enterobius vermicularis)

 1.  

Pregled stolice na jaja crevnih parazita metodom koncentracije

 1.  

Pregled stolice na ciste crevnih protozoa metodom koncentracije

 1.  

Pregled stolice na vegetativne oblike crevnih protozoa

 1.  

Pregled stolice na larve helminata (Strongyloides stercoralis)

 1.  

Pregled urina na Trichomonas vaginalis

 1.  

Pregled krvi na malariju-direktan bojeni preparat

 1.  

Pregled uzorka na slobodnoživeće amebe

MOLEKULARNE ANALIZE:

 1.  

Detekcija bakterijskog genoma molekularnom metodom u uzorcima (Neisseria meningitidis, Haemophylus influenzae, Streptococcus pneumoniae i dr.) Real-Time PCR

 1.  

Molekularna metoda za detekciju uzročnika urogenitalnih infekcija - Chlamidia trachomatis

 1.  

Detekcija genoma Bordetella pertussis/ Bordetella parapertussis Real-Time PCR

 1.  

Detekcija gena u bakterijskim uzročnicima crevnih infekcija PCR

 1.  

Multiplex PCR automatizovani test za brzu identifikaciju uzročnika sepse, meningitisa, respiratornih i gastrointestinalnih infekcija

 1.  

Molekularne metode za detekciju gena bakterijske rezistencije PCR metodom

 1.  

Molekularna kvantitativna metoda za dokazivanje parazita Real-Time PCR (Plasmodium spp.)

BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI:

 1.  

Detekcija Strep A antigena iz brisa ždrela

 1.  

Detekcija antigena Helicobacter pylori u stolici

 1.  

Detekcija toksina A/B Cl. difficile u stolici

 1.  

Detekcija GDH antigena Cl. difficile u stolici

 1.  

Detekcija antigena Legionella pneumophila u urinu

 1.  

Detekcija antigena Plasmodium spp. u krvi

 1.  

Detekcija antigena na Entamoeba histolytica/dispar, Cryptosporidium spp., Giardia lamblia

Cenovnik usluga

Usluge/Mikrobiološke analize

Pretraga