Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


UTZNEMIRENOST STANOVNIŠTVA BUKOM IZ ŽIVOTNE SREDINE

08.03.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA POVREDA KOD DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

08.03.2019
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

PRODUKCIJA BIOFILMA KOD IZOLATA PSEUDOMONAS AERUGINOSA IZ BRISA RANE

08.03.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

ZNAČAJ VIRUSNIH GASTROENTEROKOLITISA I POSTAVLJANJE ALGORITMA ZA DIJAGNOSTIKU

08.03.2019
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

24.08.2018
Elektronski test

»

DIJAGNOSTIKA CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKCIJE I NAJČEŠĆIH CREVNIH PARAZITNIH OBOLJENJA

24.08.2018
Stručni sastanak 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju