Sistem kvaliteta


Polazeći od činjenice da je kvalitet najznačajniji strateški faktor uspeha jedne organizacije Institut za javno zdravlje Vojvodine je uspostavio, dokumentovao, primenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom, saglasno zahtevima međunarodnog standarda “ISO 9001“.

Kako je kvalitet usluga Instituta u direktnoj je vezi sa kvalitetom laboratorijskih ispitivanja, rad laboratorija je usaglašen sa zahtevima standarda “ISO/IEC 17025“.

Pored toga, Institut je maksimalno posvećen i očuvanju prirode što je dokazao time što je sertifikovao Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, saglasno zahtevima standarda “ISO 14001“. Primenom i daljim unapređenjem ovog sistema Institut smanuje na najmanji mogući nivo sve štetnosti koje nastaju u procesu rada i sprečava zagađenje životne sredine, podstičući i druge da uvedu i primene principe zaštite životne sredine.

Svoju opredeljenost ka razvoju i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine Institut demonstrira doslednim sprovođenjem Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kao i realizacijom ciljeva definisanih u okviru ove Politike.


POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Institut za javno zdravlje Vojvodine vodeća je zdravstvena, naučna i stručna ustanova u oblasti javnog zdravlja.
Osnovni zadatak Instituta je unapređenje zdravlja stanovništva, jačanjem aktivnosti u oblasti javnog zdravlja, korišćenjem raspoloživih prostornih, tehničkih i kadrovskih resursa, uz stalno unapređenje znanja i veština zaposlenih.

U ostvarivanju delatnosti Institut stavlja akcenat na:

 • stalno unapređenje kvaliteta rada i nadzor nad svim procesima rada

 • preispitivanje efektivnosti i efikasnosti rada i prilagođavanje organizacije aktuelnim potrebama, uz usvajanje novih, savremenih metoda rada i ulaganje u infrastrukturu i opremu

 • izbor kvalitetnih materijala za rad i kreiranje prijatnog ambijenta za zaposlene i korisnike usluga

 • Svi zaposleni, čije znanje i iskustvo predstavlja značajan potencijal za edukaciju i naučno-istraživački rad, prihvataju unapređenje i razvijanje kulture kvaliteta kao deo svog svakodnevnog rada, u skladu sa utvrđenom Politikom kvaliteta.

Ciljevi koje Institut želi da ostvari realizacijom Politike kvaliteta su:

 • unapređenje zdravlja stanovništva i smanjenje rizika po zdravlje

 • razvoj partnerskih odnosa sa korisnicima usluga

 • obezbeđenje poverenja korisnika usluga u rezultate ispitivanja koja se rade u Institutu i smanjenje žalbi na najmanju moguću meru

 • prilagođavanje organizacije rada savremenim trendovima i razvoj novih usluga u skladu sa potrebama korisnika

 • povećanje zadovoljstva korisnika usluga i zaposlenih

 • timski rad uz punu ličnu odgovornost za postizanje postavljenih ciljeva

Institut za javno zdravlje Vojvodine obavlja delatnost u skladu sa principima zaštite životne sredine, a izučavanje činilaca životne sredine i njihovog uticaja na zdravlje stanovništva jedan je od osnovnih zadataka Instituta.
Svi zaposleni u Institutu ponašaju se u skladu sa Politikom kvaliteta i zaštite životne sredine, jer je odgovornost prema životnoj sredini jedan od osnovnih prioriteta Instituta.

U tom cilju Institut će:

 • smanjiti na najmanji mogući nivo sve štetnosti koje nastaju u procesu rada

 • sprečiti zagađenje životne sredine u skladu sa zakonskim propisima i preporukama za očuvanje zdrave životne sredine

 • stalno obučavati sve učesnike u procesu rada u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine, kao i korisnike svojih usluga o potrebi i o principima zaštite životne sredine

 • definisati i implementirati svoje regulative u slučajevima kada smatra da postojeće zakonske regulative nisu na nivou koje je sebi postavio Institut u oblasti očuvanja životne sredine

 • podsticati i druge da uvode i primene principe upravljanja zaštitom životne sredine.

Institut će obezbediti da postavljeni ciljevi upravljanja zaštitom životne sredine budu u svakom momentu dostupni svim zaposlenima u Institutu, kao i javnosti, i usmereni na smanjenje rizika na najmanju moguću meru.
Ostvarivanje svih postavljenih ciljeva doprineće da se Institut razvija u modernu, evropsku instituciju, priznatu po svojim stručnim i naučnim i dostignućima.

U Novom Sadu
Direktor Instituta
11.12.2009.

PRIJEM LABORATORIJA
Radnim danom 06.30 - 16.00
(Vađenje krvi 6.30 - 12.00)
Pauza 09.00 - 09.30

Subotom 08.00 - 12.00

SANITARNI PREGLEDI
Radnim danom
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00

STRUČNI ISPITI - informacije
Radnim danom
7.00 - 12.00


ČIME SE MI BAVIMO