Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikomKatedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom

05.08.2019

Nastavnici i saradnici

Kvrgić Svetlana, vanredni profesor

Mijatović Jovanović Vesna, vanredni profesor

Šušnjević Sonja, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre

Čanković Dušan, vanredni profesor

Čanković Sonja, vanredni profesor, šef Katedre

Radić Ivana, docent

Milijašević Dragana, asistent

Tomašević Tanja, asistent, sekretar Katedre

Tamaš Tatjana, asistent

 

Kontakt e-mail šefa Katedre

sonja.cankovic@izjzv.org.rs

Kontakt e-mail sekretara Katedre

tanja.tomasevic@izjzv.org.rs

 

«

Katedre/Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom

PretragaArhiva


Podelite informaciju