Sistem kvaliteta


Polazeći od činjenice da je kvalitet najznačajniji strateški faktor uspeha jedne organizacije Institut za javno zdravlje Vojvodine je uspostavio, dokumentovao, primenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom, saglasno zahtevima međunarodnog standarda “ISO 9001“.

Kako je kvalitet usluga Instituta u direktnoj je vezi sa kvalitetom laboratorijskih ispitivanja, rad laboratorija je usaglašen sa zahtevima standarda “ISO/IEC 17025“.

Pored toga, Institut je maksimalno posvećen i očuvanju prirode što je dokazao time što je sertifikovao Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, saglasno zahtevima standarda “ISO 14001“. Primenom i daljim unapređenjem ovog sistema Institut smanuje na najmanji mogući nivo sve štetnosti koje nastaju u procesu rada i sprečava zagađenje životne sredine, podstičući i druge da uvedu i primene principe zaštite životne sredine.

Svoju opredeljenost ka razvoju i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine Institut demonstrira doslednim sprovođenjem Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kao i realizacijom ciljeva definisanih u okviru ove Politike.


POLITIKA KVALITETA I ŽIVOTNE SREDINE

Institut za javno zdravlje Vojvodine je vodeća zdravstvena ustanova u oblasti javnog zdravlja u AP Vojvodini.

Osnovni zadaci Instituta su praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništa i determinanti zdravlja i predlaganje mera populacionog karaktera za rešavanje zdravstvenih problema, očuvanje i unapređenje zdravlja. U ostvarivanju delatnosti Instituta akcenat se stavlja na:

  • ispunjavanje zahteva primenljivih zakona i propisa, kao i relevantnih zahteva korisnika i drugih zainteresovanih strana
  • stalno unapređenje kvaliteta rada i nadzor nad svim procesima rada;
  • preispitivanje efektivnosti i efikasnosti rada i prilagođavanje organizacije aktuelnim potrebama, uz usvajanje novih, savremenih metoda rada i ulaganje u infrastrukturu i opremu,
  • izbor kvalitetnih materijala za rad i kreiranje prijatnog ambijenta za zaposlene i korisnike usluga.

 

Svi zaposleni, čije znanje i iskustvo predstavlja značajan potencijal za edukaciju i naučno-istraživački rad, prihvataju unapređenje i razvijanje kulture kvaliteta kao deo svog svakodnevnog rada.

Delatnost Instituta obavlja se u skladu sa principima očuvanja životne sredine i održivog razvoja, a izučavanje činilaca životne sredine i njihovog uticaja na zdravlje stanovništva jedan je od osnovnih zadataka Instituta.

Svi zaposleni u Institutu ponašaju se u skladu sa Politikom kvaliteta i životne sredine, jer je odgovornost prema životnoj sredini jedan od osnovnih prioriteta Instituta.

Saglasno tome Institut će:

  • smanjiti na najmanji mogući nivo sve štetnosti koje nastaju u procesu rada;
  • sprečiti zagađenje životne sredine u skladu sa zakonskim propisima i preporukama za očuvanje zdrave životne sredine;
  • stalno obučavati sve učesnike u procesu rada u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine, kao i korisnike svojih usluga o principima očuvanja životne sredine;
  • definisati i implementirati svoje regulative u slučajevima kada smatra da postojeće zakonske regulative nisu na nivou koje je sebi postavio Institut u oblasti očuvanja životne sredine;
  • podsticati i druge da uvode i primene principe menaxmenta životnom sredinom.

 

Za sprovođenje Politike kvaliteta i životne sredine odgovoran je direktor Instituta.

Sprovođenjem Politike kvaliteta i životne sredine doprineće da se Institut razvija u modernu, evropsku instituciju, priznatu po svojim stručnim dostignućima u oblasti javnog zdravlja.U Novom Sadu        

V.D: DIREKTOR INSTITUTA

6.12.2021. Prof. dr Vladimir Petrović


POLITIKA I CILJEVI SISTEMA MENADŽMENTA LABORATORIJA


Laboratorije obavljaju fizička, hemijska, senzorska i mikrobiološka ispitivanja vode, hrane i predmeta opšte upotrebe, fizička i hemijska ispitivanja vazduha, uzorkovanje vode i vazduha, određivanje nivoa buke u životnoj sredini.

Trajno opredeljenje Laboratorija je nepristrasno pružanje kvalitetnih usluga korisnicima i pravovremeno izdavanje tačnih i pouzdanih Izveštaja o ispitivanju i uzorkovanju.

Dobra organizacija, nepristrasno obavljanje poslova, kompetentno osoblje, kvalitetna, savremena i etlonirana oprema i poštovanje načela poverljivosti i nepristrasnosti su garancija zadovoljenja zahteva korisnika.

Prema svojim korisnicima Laboratorije razvijaju poslovno-partnerske odnose, a od zaposlenih zahtevaju da poslove obavljaju u skladu sa zakonom, pravilima struke i stečenim kvalifikacijama, uz visok nivo poslovne i etičke odgovornosti.

Stručni rad se stalno unapređuje kroz obuke zaposlenih, inoviranje opreme za ispitivanje, unapređenje organizcije i primenu novih, savremenih metoda.

Sva ispitivanja se obavljaju prema poznatim i priznatim metodama kako je to definisno propisanom dokumentacijom.

Odsek laboratorijskih službi, Odsek za humanu ekologiju, Odsek za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane,Odsek za sanitarnu bakteriologiju, Odsek za pripremu hranljivih podloga, za sterilizaciju i upravljanje medicinskim otpadom, kao orgnizacioni delovi Instituta za javno zdravlje Vojvodine ostvaruju ispitivanja nezavisno i samostalno. Za kvalitet rada šefovi navedenih Odseka su odgovorni direktoru Instituta i načelniku svog Centra čija je dužnost da obezbedi sve potrebne uslove za ostvarivanje kvalitetnih usluga.

Koordinator za akreditaciju laboratorija odgovoran je za funkcionisanje rada Laboratorija u oblastima koje se odnose na obim akreditovanja, saglasno zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, a dužan je da sa rukovodstvom Instituta, preispituje donetu politiku i da je usklađuje sa nastalim promenama u okruženju.

Celokupno osoblje Laboratorija upoznato je sa ovom politikom sistema menaxmenta i odgovarajućom dokumentacijom, dužno je da ih primenjuje i sprovodi i da svojim radom doprinosi poboljšavanju kvaliteta rada.

Opšti ciljevi politike sistema menaxmenta Laboratorija su da:

daju korisniku tačne i pouzdane rezultate ispitivanja u predviđenom roku,

garantuju nepristrasno obavljanje laboratorijskih aktivnosti, kao i tajnost rezultata ispitivanja i podataka o korisnicima,

razvijaju partnerske odnose sa korisnicima,

prate trendove razvoja metoda i opreme za ispitivanje i

stalno unapređuju rad Laboratorija putem poboljšavanja organizacije rada, stručnog usavršavanja i osposobljavanja osoblja i smanjenja pojava neusaglašenosti.

 

Navedeni ciljevi se kontinuirano preispituju od strane rukovodstva Instituta.

 

 

Novi Sad, 04.04.2019.

 

 

Koordinator za akreditaciju laboratorija

Ljilja Torović

 

 

RADNIM DANOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00

ZA LICA KOJA SE PRIPREMAJU ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU
U cilju izbegavanja kontakta sa drugim pacijentima preporučeno vreme za predaju uzoraka za virusološke i bakteriološke analize, kao i za preuzimanje rezultata je od
12.00-19.00 časova radnim danima, a subotom od 11.00-12.00 časova.

Na lični zahtev (iskazan prilikom predaje materijala) rezultate možete dobiti i putem pošte ili elektronske pošte.


CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 11:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00
SANITARNI PREGLEDI
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
Savetovalište za ishranu
Prijem materijala u biohemijskoj laboratoriji: 7:00 - 9:00
Rad sa pacijentima u Savetovalištu, radnim danom: 7:00 - 14.00
email: savetovaliste@izjzv.org.rs

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 18:30
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00

SUBOTOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00

CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00
ČIME SE MI BAVIMO