Analize namirnica

Odeljenje za zdravstvenu bezbednost hrane pruža usluge:

  • uzorkovanja sirovina i gotovih proizvoda iz svih delova lanca hrane: proizvodnje, prerade, skladištenja, prometa i trgovine

  • izrade specijalističkog mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti analiziranih uzoraka namirnica, predmeta opšte upotrebe, briseva radnih površina, odeće, pribora i ruku zaposlenih

  • izrade specijalističkog mišljenja o energetskoj vrednosti i hranljivom sastavu obroka iz restorana i objekata drušvene ishrane (škole, vrtići, preduzeća, restorani, bolnice, hoteli, banje...)

  • stručne ocene usklađenosti deklaracije prehrambenih proizvoda sa postojećim propisima u Republici Srbiji i pomoć pri izradi deklaracija za nove proizvode

  • planiranja kolektivne ishrane (predškolske ustanove, škole, srednjoškolski domovi, ishrana studenata, radnika, domovi starih, planiranje ishrane u bolnicama, banjskim lečilištima...)

 

BRAŠNO, HLEB, PECIVA, TESTENINE I SRODNI PROIZVODI

  • senzorska analiza

  • bodovanje hleba i peciva

  • određivanje vlage

  • određivanje pepela

  • određivanje pepela nerastvornog u HCl

  • određivanje kiselosti hleba i peciva

  • određivanje natrijum-hlorida

  • određivanje količine nadeva

  • određivanje proteina, masti i ugljenih hidrata

  • energetska vrednost 100g proizvoda

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

  • određivanje konzervanasa

 

MED I PROIZVODI SLIČNI MEDU 

  • senzorska analiza

  • određivanje ukupnih šećera

  • određivanje redukujućih šećera

  • određivanje saharoze

  • određivanje kiselosti

  • određivanje suve materije

  • određivanje aktivnosti dijastaze

  • određivanje hidroksimetil-furfurola

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

 

VOĆNI SOKOVI I OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA 

  • senzorska analiza

  • određivanje suve materije

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje CO2

  • određivanje sorbinske kiseline i njenih soli

  • određivanje benzoeve kiseline i njenih soli

  • određivanje ortofosforne kiseline

  • određivanje kiselosti

  • određivanje malih količina etanola

  • određivanje kofeina

  • određivanje kinina

  • određivanje isparljivih kiselina

  • određivanje proteina, masti i ugljenih hidrata

  • energetka vrednost 100g proizvoda

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

  • određivanje veštačkih zaslađivača

 

MESO I POIZVODI OD MESA 

  • senzorska analiza

  • određivanje vode

  • određivanje masti

  • određivanje ukupnih proteina

  • određivanje hidroksiprolina

  • određivanje nitrita

  • određivanje nitrata

  • određivanje ukupnih fosfata

  • određivanje NaCl

  • određivanje pepela

  • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje histamina

  • energetka vrednost 100g proizvoda

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

  • određivanje policikličnih benzo(a)pirena

 

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

  • senzorska analiza

  • određivanje vode

  • određivanje pepela

  • određivanje kiselosti

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje konzervansa

  • određivanje ukupnih fosfata

  • određivanje specifične težine

  • određivanje masti

  • određivanje proteina

  • određivanje ugljenih hidrata

  • energetska vrednost 100g proizvoda

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina M1 i B1

 

VINO, ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA I PIVO

  • senzorska analiza

  • određivanje konzervansa

  • određivanje etanola

  • određivanje metanola

  • određivanje SO2

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje cijanida

  • određivanje kiselosti

  • određivanje ekstraktaodređivanje aldehida

  • određivanje estara

  • određivanje viših alkohola

  • određivanje furfurola

  • Ph

  • boje piva

  • određivanje metala i metaloida

 

VOĆE I POVRĆE, PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA

  • senzorska analiza

  • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

  • određivanje suve materije

  • određivanje pepela

  • određivanje pepela nerastvornog u HCl

  • određivanje etarskog ekstrakta

  • određivanje kapsantina

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje sorbinske kiseline i njenih soli

  • određivanje benzoeve kiseline i njenih soli

  • određivanje mravlje kiseline

  • određivanje natrijum-hlorida

  • određivanje materija ekstraktivnih u etanolu

  • određivanje isparljivih kiselina

  • određivanje ukupnih šećera

  • određivanje ukupne kiselosti

  • određivanje sumpor-dioksida

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

 

FINI PEKARSKI PROIZVODI, ŽITA ZA DORUČAK I SNEJK PROIZVODI

  • senzorska analiza

  • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

  • određivanje suve materije

  • određivanje pepela

  • određivanje pepela nerastvornog u HCl

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje masti

  • određivanje proteina

  • određivanje ukupnih ugljenih hidrata

  • određivanje energetske vrednosti 100g proizvoda

  • određivanje natrijum-hlorida

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

 

KAKAO ZRNO, KAKAO PRAH, ČOKOLADA, PROIZVODI SLIČNI ČOKOLADI I BOMBONSKI PROIZVODI

  • senzorska analiza

  • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

  • određivanje suve materije

  • određivanje pepela

  • određivanje pepela nerastvornog u HCl

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje masti

  • određivanje punjenja

  • određivnje energetske vrednosti 100g proizvoda

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

 

RIBA I PROIZVODI OD RIBE

  • senzorska analiza

  • određivanje količine pojedinih komponenti fizičkim odvajanjem

  • određivanje vlage

  • određivanje veštačkih boja

  • određivanje konzervanasa

  • određivanje histamina

  • određivanje masti

  • određivanje proteina

  • određivanje ukupnih ugljenih hidrata

  • određivanje energetske vrednosti 100g

  • PCB

  • određivanje histamina

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

 

KAFA I PROIZVODI SLIČNI KAFI, ČAJ, BILJNI ČAJ I NSTANT ČAJ

  • senzorska analiza

  • određivanje količine pojedinih komponeni fizičkim odvajanjem

  • određivanje vlage

  • određivanje pepela

  • određivanje pepela nerastvornog u hlorovodoničnoj kiselini

  • određivanje koefina

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje grupa pesticida

  • određivanje mikotoksina

 

ADITIVI I POMOCNA SREDSTVA U PROIZVODNJI

  • senzorska analiza

  • određivanje vlage

  • određivanje pepela

  • određivanje pepela nerastvornog u hlorovodoničnoj kiselini

  • određivanje sulfatnog pepela

  • određivanje metala i metaloida

  • određivanje specifičnih ekstinkcija u vidljivoj i UV oblasti

  • određivanje materija nerastvorljivih u kiselini

  • određivanje čistoćeodređivanje parametara po Farmakopeji

 

Svi potencijalni korisnici naših usluga za ispitivanje treba da dostave: zahtev za uzorkovanje i analizu s nazivom i sedištem firme, matičnim brojem i žiro računom PIB specifikaciju proizvođača ili Safety data sheet (za namirnice/predmete opšte upotrebe) Sve dodatne informacije o toku i finansijskim troškovima analize, koji zavise od vrste uzorka i vrste analiziranih parametara, mogu se dobiti na telefone:
021/4897-860; 4897-852 (Odeljenje laboratorijskih službi, Odeljenje zdravstvene bezbednosti namirnica);
021/4897-823 (Odeljenje za humanu ekologiju)
021/4897-863 (Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju)

Zahtev možete poslati na adrese higijena@izjzv.org.rs, ili na Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 21000 Novi Sad (za Centar za higijenu i humanu ekologiju) Naša ustanova sklapa ugovore sa svim poslovnim subjektima koji su zainteresovani za stalnu kontrolu

Usluge/Analize namirnica

Pretraga