Analize namirnica

Odeljenje za zdravstvenu bezbednost hrane pruža usluge:

 • uzorkovanja sirovina i gotovih proizvoda iz svih delova lanca hrane: proizvodnje, prerade, skladištenja, prometa i trgovine

 • izrade specijalističkog mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti analiziranih uzoraka namirnica, predmeta opšte upotrebe, briseva radnih površina, odeće, pribora i ruku zaposlenih

 • izrade specijalističkog mišljenja o energetskoj vrednosti i hranljivom sastavu obroka iz restorana i objekata drušvene ishrane (škole, vrtići, preduzeća, restorani, bolnice, hoteli, banje...)

 • stručne ocene usklađenosti deklaracije prehrambenih proizvoda sa postojećim propisima u Republici Srbiji i pomoć pri izradi deklaracija za nove proizvode

 • planiranja kolektivne ishrane (predškolske ustanove, škole, srednjoškolski domovi, ishrana studenata, radnika, domovi starih, planiranje ishrane u bolnicama, banjskim lečilištima...)

 

BRAŠNO, HLEB, PECIVA, TESTENINE I SRODNI PROIZVODI

 • senzorska analiza

 • bodovanje hleba i peciva

 • određivanje vlage

 • određivanje pepela

 • određivanje pepela nerastvornog u HCl

 • određivanje kiselosti hleba i peciva

 • određivanje natrijum-hlorida

 • određivanje količine nadeva

 • određivanje proteina, masti i ugljenih hidrata

 • energetska vrednost 100g proizvoda

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 • određivanje konzervanasa

 

MED I PROIZVODI SLIČNI MEDU 

 • senzorska analiza

 • određivanje ukupnih šećera

 • određivanje redukujućih šećera

 • određivanje saharoze

 • određivanje kiselosti

 • određivanje suve materije

 • određivanje aktivnosti dijastaze

 • određivanje hidroksimetil-furfurola

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 

VOĆNI SOKOVI I OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA 

 • senzorska analiza

 • određivanje suve materije

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje CO2

 • određivanje sorbinske kiseline i njenih soli

 • određivanje benzoeve kiseline i njenih soli

 • određivanje ortofosforne kiseline

 • određivanje kiselosti

 • određivanje malih količina etanola

 • određivanje kofeina

 • određivanje kinina

 • određivanje isparljivih kiselina

 • određivanje proteina, masti i ugljenih hidrata

 • energetka vrednost 100g proizvoda

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 • određivanje veštačkih zaslađivača

 

MESO I POIZVODI OD MESA 

 • senzorska analiza

 • određivanje vode

 • određivanje masti

 • određivanje ukupnih proteina

 • određivanje hidroksiprolina

 • određivanje nitrita

 • određivanje nitrata

 • određivanje ukupnih fosfata

 • određivanje NaCl

 • određivanje pepela

 • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje histamina

 • energetka vrednost 100g proizvoda

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 • određivanje policikličnih benzo(a)pirena

 

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

 • senzorska analiza

 • određivanje vode

 • određivanje pepela

 • određivanje kiselosti

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje konzervansa

 • određivanje ukupnih fosfata

 • određivanje specifične težine

 • određivanje masti

 • određivanje proteina

 • određivanje ugljenih hidrata

 • energetska vrednost 100g proizvoda

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina M1 i B1

 

VINO, ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA I PIVO

 • senzorska analiza

 • određivanje konzervansa

 • određivanje etanola

 • određivanje metanola

 • određivanje SO2

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje cijanida

 • određivanje kiselosti

 • određivanje ekstraktaodređivanje aldehida

 • određivanje estara

 • određivanje viših alkohola

 • određivanje furfurola

 • Ph

 • boje piva

 • određivanje metala i metaloida

 

VOĆE I POVRĆE, PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA

 • senzorska analiza

 • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

 • određivanje suve materije

 • određivanje pepela

 • određivanje pepela nerastvornog u HCl

 • određivanje etarskog ekstrakta

 • određivanje kapsantina

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje sorbinske kiseline i njenih soli

 • određivanje benzoeve kiseline i njenih soli

 • određivanje mravlje kiseline

 • određivanje natrijum-hlorida

 • određivanje materija ekstraktivnih u etanolu

 • određivanje isparljivih kiselina

 • određivanje ukupnih šećera

 • određivanje ukupne kiselosti

 • određivanje sumpor-dioksida

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 

FINI PEKARSKI PROIZVODI, ŽITA ZA DORUČAK I SNEJK PROIZVODI

 • senzorska analiza

 • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

 • određivanje suve materije

 • određivanje pepela

 • određivanje pepela nerastvornog u HCl

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje masti

 • određivanje proteina

 • određivanje ukupnih ugljenih hidrata

 • određivanje energetske vrednosti 100g proizvoda

 • određivanje natrijum-hlorida

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 

KAKAO ZRNO, KAKAO PRAH, ČOKOLADA, PROIZVODI SLIČNI ČOKOLADI I BOMBONSKI PROIZVODI

 • senzorska analiza

 • određivanje količine pojedinih delova fizičkim odvajanjem

 • određivanje suve materije

 • određivanje pepela

 • određivanje pepela nerastvornog u HCl

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje masti

 • određivanje punjenja

 • određivnje energetske vrednosti 100g proizvoda

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 

RIBA I PROIZVODI OD RIBE

 • senzorska analiza

 • određivanje količine pojedinih komponenti fizičkim odvajanjem

 • određivanje vlage

 • određivanje veštačkih boja

 • određivanje konzervanasa

 • određivanje histamina

 • određivanje masti

 • određivanje proteina

 • određivanje ukupnih ugljenih hidrata

 • određivanje energetske vrednosti 100g

 • PCB

 • određivanje histamina

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 

KAFA I PROIZVODI SLIČNI KAFI, ČAJ, BILJNI ČAJ I NSTANT ČAJ

 • senzorska analiza

 • određivanje količine pojedinih komponeni fizičkim odvajanjem

 • određivanje vlage

 • određivanje pepela

 • određivanje pepela nerastvornog u hlorovodoničnoj kiselini

 • određivanje koefina

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje grupa pesticida

 • određivanje mikotoksina

 

ADITIVI I POMOCNA SREDSTVA U PROIZVODNJI

 • senzorska analiza

 • određivanje vlage

 • određivanje pepela

 • određivanje pepela nerastvornog u hlorovodoničnoj kiselini

 • određivanje sulfatnog pepela

 • određivanje metala i metaloida

 • određivanje specifičnih ekstinkcija u vidljivoj i UV oblasti

 • određivanje materija nerastvorljivih u kiselini

 • određivanje čistoćeodređivanje parametara po Farmakopeji

 

Svi potencijalni korisnici naših usluga za ispitivanje treba da dostave: zahtev za uzorkovanje i analizu s nazivom i sedištem firme, matičnim brojem i žiro računom PIB specifikaciju proizvođača ili Safety data sheet (za namirnice/predmete opšte upotrebe) Sve dodatne informacije o toku i finansijskim troškovima analize, koji zavise od vrste uzorka i vrste analiziranih parametara, mogu se dobiti na telefone:
021/4897-860; 4897-852 (Odeljenje laboratorijskih službi, Odeljenje zdravstvene bezbednosti namirnica);
021/4897-823 (Odeljenje za humanu ekologiju)
021/4897-863 (Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju)

Zahtev možete poslati na adrese higijena@izjzv.org.rs, ili na Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 21000 Novi Sad (za Centar za higijenu i humanu ekologiju) Naša ustanova sklapa ugovore sa svim poslovnim subjektima koji su zainteresovani za stalnu kontrolu

Usluge/Analize namirnica

Pretraga