Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ POVREDA DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

03.01.2024
Stručni sastanak 1. kategorije

»

AUTO-SEDIŠTA U PREVENCIJI POVREDA DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

03.01.2024
Stručni sastanak 1. kategorije

»

CREVNE ZARAZNE BOLESTI SA OSVRTOM NA MERE PREVENCIJE I KONTROLE

03.01.2024
Elektronski test

»

PRAVILNA ISHRANA

03.01.2024
Elektronski test

»

PREVENCIJA POVREDA DECE KAO PUTNIKA U VOZILIMA

03.01.2024
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD SA DECOM UZRASTA 6-10 GODINA NA TEMU PRAVILNE ISHRANE UPOTREBOM EDUKATIVNOG, INTERAKTIVNOG KALENDARA

03.01.2024
Stručni sastanak 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju