O nama

Institut za javno zdravlje Vojvodine je jedna od najvećih ustanova koji objedinjava brojne delatnosti preventivnog rada na ovim prostorima gde posebno treba istaći javno zdravstvenu funkciju ove ustanove. 
Početak rada današnjeg Instituta bilo je osnivanje Stalne bakteriološke stanice u Novom Sadu 1920. godine, a za prvog direktora postavlja se dr Petar Švarc. Naziv Državni higijenski zavod dobija 1927. godine, a1931. godine osniva se sanitarno-tehničko i socijalno-medicinsko odeljenje. Tokom vremena stvoreni su uslovi za razvoj bakteriološke laboratorije i dijagnostičkih metoda za otkrivanje uzročnika mnogih zaraznih bolesti, što omogućuje značajne uspehe u suzbijanju: tuberkuloze, malarije, trahoma, difterije, antraksa, besnila i veneričnih bolesti. Početkom 1945. godinedobija naziv Sanitarno-epidemiološki zavod, da bi 1952. godine postao Higijenski zavod AP Vojvodine.
Osnivanjem Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu1960. godine, postaje nastavna baza za predmete iz preventivne medicine.
Novi naziv Institut za zdravstvenu zaštitu dobija 1963. godine, a 1967. godine - seli se u novu zgradu, površine 4500 m2, u kojoj se i danas nalazi. Značajnu kariku u svom razvojnom lancu dobija 1965. godine, sa osnivanjem Zavoda za virusologiju i imunologiju a 1968. godine formira se Zavod za zdravstveno prosvećivanje.
Novembra 1977. godine, zajedno sa još 16 klinika i instituta postaje integralni deo Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon razdvajanja fakulteta maja 1991. godine, postaje Pokrajinski zavod za zdravstvenu zaštitu, 11. septembra 1993. godine dobija naziv - Institut za zaštitu zdravlja Novi Sad, da bi 22.05.2007. dobio današnji naziv - Institut za javno zdravlje Vojvodine. Sve do donošenja poslednjeg i sada važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti 1992. godine, Institut je 40 godina bio institucija od pokrajinskog značaja koja mu je ovim Zakonom ukinuta te Institut od tog perioda ne raspolaže podacima o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti stanovništva Vojvodine koji su se decenijama prikupljali. 


DIREKTORI OD OSNIVANJA DO DANAS

dr Petar Švarc

dr Adolf Hempt

1920 – 1924.

1924 – 1936.

prof. dr Milorad Kragujević

dr Milutin Simić

1945 – 1950. 1972 – 1974.

1950 – 1957.

prof. dr Dušan Savić

prof. dr Đorđe Jakovljević

1957 – 1972.

1974; 1992-1993.

prof. dr Stevan Novakov

prof. dr Boriša Vuković

1974 – 1981.

1981-1982.


prof. dr Miladin Mirilov


doc. Dr Jovan Pisarev

1982 – 1987.

1990 – 1991.


prof. dr Marija Kulauzov

prim. dr Mirjana Milankov

1993 – 2001.

2001 – 2002.


prof. dr Mirjana Martinov Cvejin


prof. dr Marija Jevtić

2002 – 2008.

2008 – 2011.


prof. dr Vladimir Petrović


 

2011

 
RADNIM DANOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00

ZA LICA KOJA SE PRIPREMAJU ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU
U cilju izbegavanja kontakta sa drugim pacijentima preporučeno vreme za predaju uzoraka za virusološke i bakteriološke analize, kao i za preuzimanje rezultata je od
12.00-19.00 časova radnim danima, a subotom od 11.00-12.00 časova.

Na lični zahtev (iskazan prilikom predaje materijala) rezultate možete dobiti i putem pošte ili elektronske pošte.


CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 11:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00
SANITARNI PREGLEDI
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00
Ukoliko se donosi uzorak stolice na pregled, on mora biti u adekvatnoj bočici sa kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu.
Više na STRANICI
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
Savetovalište za ishranu
Prijem materijala u biohemijskoj laboratoriji: 7:00 - 9:00
Rad sa pacijentima u Savetovalištu, radnim danom: 7:00 - 14.00
email: savetovaliste@izjzv.org.rs

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 18:30
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00

SUBOTOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00

CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00
ČIME SE MI BAVIMO