NOVOSTI



IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 05.02.2023. GODINE

05.02.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu.

Više »

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 04.02.2023. GODINE

04.02.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu.

Više »

AKTUELNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U AP VOJVODINI I GRADU NOVOM SADU

03.02.2023

U toku jučerašnjeg dana laboratorijski je potvrđen slučaj malih boginja kod nevakcinisanog deteta uzrasta od 9 godina.

Više »

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 03.02.2023. GODINE

03.02.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu.

Više »

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 02.02.2023. GODINE

02.02.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu.

Više »

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE PRUŽA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE, KOJE NISU OBUHVAĆENE ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM

02.02.2023

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 25/2019) i člana 19. stav 1. tačka 8. Statuta Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Vojvodine je na svojoj 13. sednici održanoj 31.01.2023. godine, doneo odluku o izmeni cenovnika a koja stupa na snagu od 10.02.2023. godine.

Više »

Izveštaj o sentinelnom nadzoru nad gripom

Više »

Lokalni indeks kvaliteta vazduha za Grad Novi Sad - podaci nisu verifikovani i potvrđeni

Mapa mernih mesta za prikaz IKV NS u realnom vremenu.

Više »


Korisne aplikacije

Vaše zdravlje je naš prioritet

Institut za javno zdravlje Vojvodine, pruža preventivne zdravstvene usluge građanima, promoviše zdravlje stanovništva, obrazuje studente u oblasti preventivnih grana medicine i postiže zavidne naučne rezultate čime se svrstava u red priznatih zdravstvenih ustanova i van granica naše zemlje. Više ...

RADNO VREME 06:30 – 20:00
RADNIM DANOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 8:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00

ZA TRUDNICE I LICA KOJA SE PRIPREMAJU ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU
U cilju izbegavanja kontakta sa drugim pacijentima preporučeno vreme za predaju uzoraka za virusološke i bakteriološke analize, kao i za preuzimanje rezultata je od
12.00-19.00 časova radnim danima, a subotom od 10.00-12.00 časova.

Na lični zahtev (iskazan prilikom predaje materijala) rezultate možete dobiti i putem pošte ili elektronske pošte.


CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 11:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00
SANITARNI PREGLEDI
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
Savetovalište za ishranu
Prijem materijala u biohemijskoj laboratoriji: 7:00 - 9:00
Rad sa pacijentima u Savetovalištu, radnim danom: 7:00 - 14.00
email :savetovaliste@izjzv.org.rs

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 18:30
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00

SUBOTOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00

CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00




ČIME SE MI BAVIMO