Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 20.10.2021.

21.10.2021
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 11.3
NOx μg/m3 47.0
NO μg/m3 11.9
NO2 μg/m3 28.7
CO mg/m3 0.7
O- ksilen μg/m3 9.9
m i p-ksilen μg/m3 0.9
Toluen mg/m3 0.0360
Etilbenzen μg/m3 5.6
Benzen μg/m3 3.7
O3 μg/m3 57.1

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju