Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 13.08.2018.

14.08.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

»

Kvalitet vazduha za 10.08. - 12.08.2018.

13.08.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

»

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju