Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 10.07.-13.07.2020.

14.07.2020
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za
 10.07.2020.
Utvrđena vrednost za 
11.07.2020.
Utvrđena vrednost za
12.07.2020.
Utvrđena vrednost za 
13.07.2020.
SO2 μg/m3 8.2 13.1  6.6  6.5
NOx μg/m3 14.4 10.6 11.5 13.9
NO μg/m3 1.8 1.3 1.5 2.0
NO2 μg/m3 11.6 8.6 9.3 10.9
CO mg/m3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 7.1  8.1  7.0  7.0 
m i p-ksilen μg/m3 7.7 8.5  5.2  5.8
Toluen mg/m3 0.0129 0.0127  0.0099  0.0106
Etilbenzen μg/m3 35.2  37.7  27.1  28.9 
Benzen μg/m3 3.1  3.1  2.5  2.4 
O3 μg/m3 97.6 96.7  69.5  72.2

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju