Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 01. - 02.04.2020.

03.04.2020
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 
01.04.2020.
Utvrđena vrednost za 
02.04.2020.
SO2 μg/m3 8.0 20.9
NOx μg/m3 17.8 21.3
NO μg/m3 3.9 3.6
NO2 μg/m3 11.8 15.8
CO mg/m3 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 1.9  2.1 
m i p-ksilen μg/m3 <0.5 <0.5
Toluen mg/m3 0.0011 0.0012
Etilbenzen μg/m3 2.4  2.8 
Benzen μg/m3 0.5  0.5 
O3 μg/m3 76.2 81.2

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju