Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 05.12.2019.

06.12.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 <1.0
NOx μg/m3 27.1
NO μg/m3 5.2
NO2 μg/m3 19.1
CO mg/m3 -
O- ksilen μg/m3 3.7 
m i p-ksilen μg/m3 <0.5
Toluen mg/m3 0.0018
Etilbenzen μg/m3 3.7 
Benzen μg/m3 1.1 
O3 μg/m3 41.2

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju