Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 06.12.2018.

07.12.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost. 


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 4.9
NOx μg/m3 -
NO μg/m3 -
NO2 μg/m3 -
CO mg/m3 0.5 
O- ksilen μg/m3 0.5 
m i p-ksilen μg/m3 0.5
Toluen mg/m3 0.0009
Etilbenzen μg/m3 2.5 
Benzen μg/m3 <0.5
O3 μg/m3 39.4

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju