Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period od 19-20.04.2018.

23.04.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 19.04.2018. Utvrđena vrednost za 20.04.2018.
SO2 μg/m3 7.2 5.8 
NOx μg/m3 47.1 36
NO μg/m3 10.6 9.0 
NO2 μg/m3 30.9 22.5
CO mg/m3 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 1.3 0.9 
m i p-ksilen μg/m3 - -
Toluen mg/m3 0.0054 0.004
Etilbenzen μg/m3 1.5 1.2
Benzen μg/m3 1.0  0.8 
O3 μg/m3 88.2  80.8 


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 21.04.2018. Utvrđena vrednost za 22.04.2018.
SO2 μg/m3 7.9 13.4 
NOx μg/m3 53.5 73.5
NO μg/m3 13.1 23.8
NO2 μg/m3 33.4 37.1
CO mg/m3 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 1.3 2.9 
m i p-ksilen μg/m3 - -
Toluen mg/m3 0.007 0.0119
Etilbenzen μg/m3 1.6 3.3 
Benzen μg/m3 1.0  1.8 
O3 μg/m3 90.6  100.0 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju