Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 17.06.2019.

18.06.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 4.7
NOx μg/m3 13.3
NO μg/m3 2.0
NO2 μg/m3 10.0
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 8.6 
m i p-ksilen μg/m3 3.7
Toluen mg/m3 0.0042
Etilbenzen μg/m3 30.5 
Benzen μg/m3 0.7 
O3 μg/m3 65.8

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju