Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 10.10.2019.

11.10.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 3.5
NOx μg/m3 40.1
NO μg/m3 7.6
NO2 μg/m3 28.6
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 7.8 
m i p-ksilen μg/m3 0.9
Toluen mg/m3 0.0028
Etilbenzen μg/m3 8.0 
Benzen μg/m3 0.6 
O3 μg/m3 40.3


 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju