Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 30. -31.03.2020.

01.04.2020
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za
30.03.2020.
Utvrđena vrednost za 
31.03.2020.
SO2 μg/m3 7.4 6.2
NOx μg/m3 13.6 11.6
NO μg/m3 2.7 2.7
NO2 μg/m3 9.5 7.6
CO mg/m3 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 2.1  2.0 
m i p-ksilen μg/m3 <0.5 <0.5
Toluen mg/m3 0.0011 0.0011
Etilbenzen μg/m3 2.7  2.5 
Benzen μg/m3 <0.5 <0.5
O3 μg/m3 71.3 75.4


 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju