Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 10.07.2020.

10.07.2020
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 7.7
NOx μg/m3 23.2
NO μg/m3 3.7
NO2 μg/m3 17.6
CO mg/m3 <0.05 
O- ksilen μg/m3 6.5 
m i p-ksilen μg/m3 7.2
Toluen mg/m3 0.0130
Etilbenzen μg/m3 33.1 
Benzen μg/m3 3.2 
O3 μg/m3 97.2

 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju