Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 04.12.2019.

05.12.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 <1.0
NOx μg/m3 36.6
NO μg/m3 9.2
NO2 μg/m3 22.5
CO mg/m3 -
O- ksilen μg/m3 3.7 
m i p-ksilen μg/m3 <0.5
Toluen mg/m3 0.0020
Etilbenzen μg/m3 4.0 
Benzen μg/m3 1.1 
O3 μg/m3 38.3
 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju