Mikrobiološke analize

UPUTSTVO ZA UZIMANJE UZORAKA

Opšte preporuke pri uzimanju uzoraka za mikrobiološku analizu:

-        Pridržavati se opštih mera za zaštitu od infekcije pri uzimanju uzorka

-        Svaki uzorak mora biti propisno označen i numerisan

-        Uz svaki uzorak mora postojati prateća uputnica sa jasno navedenim potrebnim analizama

-        Spoljašnja površina posude sa uzorkom ne sme biti kontaminirana

-        Svaki uzorak tretirati kao potencijalno zarazan

-        Ukoliko je moguće, uzorak uzeti pre primene antibiotske terapije

-        Svaki uzorak transportovati u laboratoriju što je pre moguće

-         Pridržavati se zlatnog mikrobiološkog pravila: Pravi uzorak u pravo vreme sa pravog mesta!

 

UZORAK

POTREBAN PRIBOR ZA PRIKUPLJANJE I TRANSPORT

UZIMANJE MATERIJALA

TRANSPORT I ČUVANJE

Bris ždrela

Sterilni bris

Špatulom pritisnuti bazu jezika. Sterilnim brisom uzeti uzorak sa zadnjeg zida ždrela, tonzila i nepčanih lukova, pazeći da se ne dotakne jezik ili bukalna sluznica.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

Bris nosa

Sterilni bris

Sterilan bris, prethodno ovlažen fiziološkim rastvorom, uvesti u nozdrvu na oko 2cm dubine i uzeti uzorak, rotirajući bris po nazalnoj sluznici

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

Bris nazofaringsa

Poseban, tanak, fleksibilan bris

pažljivo uvesti bris, prateći nosni hodnik do zadnjeg zida nazofaringsa, zatim ga lagano rotirati najmanje 5 sekundi

 

*Bris nazofarngsa nije kvalitetan uzorak za otkrivanje uzročnika upale srednjeg uva i sinusa

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

Bris usne duplje

Sterilni bris

Prvim brisom pokupiti ostatke sa površine lezije. Drugim brisom uzeti uzorak sa lezije, izbegavajući polja normalnog tkiva.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

Sputum

-     Ekspektorirani

Sterilna posuda sa poklopcem na navoj

Neposredno pre davanja uzorka isprati usta vodom da bi se uklonila prisutna normalna flora. Ukoliko pacijent ima zubnu protezu, treba da je izvadi. Najbolje je uzeti prvi jutarnji iskašljaj. Uputiti pacijenta da udahne duboko 2 do 3 puta, duboko se zakašlje i iskašlje uzorak direktno u sterilnu posudu. Potrebna količina uzorka ≥ 2ml (min. 1ml)

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

 

SPUTUM

-     Indukovani

Sterilna posuda sa poklopcem na navoj

Pacijenta inhalirati 3-15% sterilnim fiziološkim rastvorom u trajanju 10-20 min. Dalji postupak prikupljanja uzorka je isti kao kod ekspektoriranog sputuma.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

ASPIRAT TRAHEJE

Sterilna posuda sa poklopcem na navoj

Sterilinim kateterom pažljivo aspirirati endotrahealni sadržaj.

Preporuka je da se paralelno uzorkuje krv za hemokulturu ukoliko se sumnja na pneumoniju.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

BAL

Sterilna posuda sa poklopcem na navoj

BAL se uzima tokom bronhoskopije (minimum 1ml).

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

 

BRIS KONJUKTIVE

Sterilni bris

Prvim brisom se pokupi sluz i bris se odbacuje. Drugim brisom, prethodno navlaženim sterilnim, fiziološkim rastvorom se obriše konjuktiva, pazeći da se ne dotakne kožni deo kapka.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

BRIS SPOLJAŠNJEG UVA

Sterilni bris

Prvim navlaženim brisom ukloniti sadržaj ili kraste iz ušnog kanala.

Drugim brisom uzeti uzorak, rotirajući ga po ušnom kanalu.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

ASPIRAT SREDNJEG UVA

špric i igla za jednokratnu upotrebu

Pod aseptičnim uslovima aspirirati sadržaj srednjeg uva.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

BRIS SREDNJEG UVA

Sterilni bris

Ukoliko je došlo do perforacije bubne opne, sterilnim brisom pokupiti sadržaj sa rupture.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

STOLICA (koprokultura, pregled na gljivice)

Posuda sa kašičicom u poklopcu tj. posuda za koprokulturu

Najbolje je uzeti 3 uzastopne stolice.

U slučaju formirane stolice, uzeti grumen veličine lešnika. (Ako u stolici ima primesa sluzi, gnoja ili krvi, uzima se taj deo fecesa.)

U slučaju tečne stolice, uzeti 2-3ml uzorka.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak stolice na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

 

STOLICA Cl. diffficile (GDH i toksin)

Posuda sa kašičicom u poklopcu tj. posuda za koprokulturu

kašičicom uzeti uzorak stolice veličine lešnika ili 2-3ml tečne stolice.

Ne preporučuje se pregled formirane stolice

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

STOLICE

Pregled na Helicobacter pylori

Posuda sa kašičicom u poklopcu tj. posuda za koprokulturu

kašičicom uzeti uzorak stolice veličine lešnika.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak stolice na 4oC do 72 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

STOLICA

Pregled na jaja i larve parazita

Posuda sa kašičicom u poklopcu tj. posuda za koprokulturu

Najbolje je uzeti 3 uzastopne stolice.

kašičicom uzeti uzorak stolice veličine lešnika.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak stolice na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

STOLICA

Pregled na vegetativne oblike

čista posuda sa navojem

Za pregled je neophodna tečna, provocirana stolica

-     Uzorak se odmah dostavlja laboratoriji (15 minuta na sobnoj temperaturi)

PERIANALNI OTISAK

Predmetno staklo, selotejp traka

Preporuka je da se pacijent ne pere dan pre uzorkovanja. Neposredno nakon buđenja lepljivu stranu trake dobro pritisnuti 2-3 puta na nabore kože oko anusa, a zatim traku ponovo prilepiti na predmetno staklo. Najbolje je uzeti 3 perianalna otiska tokom 3 uzastopna jutra.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

 

BRIS KOŽE, KOŽNE PROMENE, POVRŠINSKE RANE

Sterilni bris

Nakon ispiranja površine fiziološkim rastvorom, sterilnim brisom uzeti uzorak sa lezije.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

ASPIRAT / BRIS, DUBOKE RANE, APSCESA, FISTULE

Sterilni špric i igla, sterilni bris i anaerobni transportni medijum

Nakon dezinfekcije kože 70% alkoholom sterilnim špricem i iglom, aspirirati sadržaj sa dna ili zida apscesa/rane.

Ukoliko nije moguće aspirirati sadržaj, sterilan bris uvesti duboko u ranu i uzeti uzorak iz džepove lezijene dotičući rubove kože

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće(do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U anaerobnom transportnom medijumu do 24h na sobnoj temperaturi

TELESNA TEČNOST (ASCIT, ZGLOBNA, PLEURALNA, ŽUČ, AMNIONSKA, PERIKARDIJALNA ITD.)

Sterilna epruveta sa poklopcem

 

Anaerobni transportni medijum

 

Bočica za hemokulturu

Polje punkcije dezinfikovati i nakon toga specijalnom iglom ili setom za jednokratnu upotrebu punktirati sadržaj i prebaciti ga u sterilnu epruvetu sa zatvaračem ili u anaerobni transportni medijum.

 

Ukoliko se dobije mala količina sadržaja inokulisati ga u bočicu za hemokulturu.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (max. do 30 min na sobnoj temperaturi)

-     U anaerobnom transportnom medijumu do 24h na sobnoj temperaturi

DUODENALNA TEČNOST

Sterilna posuda sa navojem

Uzima se tokom endoskopskog pregleda (˃2ml)

-     Uzorak se odmah dostavlja laboratoriji (15 minuta na sobnoj temperaturi)

KRV

Bočica za hemokulturu (AE, AN)

 

 

Krv za hemokulturu uvek uzorkovati u setu, tj. aerobno i anaerobno.

Preporučeni volumen krvi:

-         za odrasle 8-10ml po bočici (ukupno 20ml po jednom setu)

-         za decu 1-5ml po bočici (do 1% ukupnog volumena krvi)

-        Pre venepunkcije kožu dezinfikovati 70% alkoholom

-        Za većinu pacijenata se proporučuje uzimanje 2 seta hemokultura sa različitog mesta venepunkcije u razmaku od 10min

-        U slučaju sumnje na endokarditis, preporučuje se uzimanje 3 seta hemokultura u razmaku 15-30 min sa različitih mesta venepunkcije

-        Kod sumnje na CVK -bakterijemiju potrebno je uzeti jedan set hemokultura sa perifernog mesta venepunkcije, a drugi set hemokultura iz centralnog venskog katetera

NE preporučuje SE UZIMANJE UZORKA KRVI IZ POSTOJEĆEG PERIFERNOG ILI CENTRALNOG VENSKOG KATETERA!

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće

-     U slučaju odloženog transporta bočicu za hemokulturu čuvati do 24h na sobnoj temperaturi

KATETER

Sterilna posuda sa poklopcem

Dezinfikovati kožu 70% alkoholom pre vađenja katetera.

aseptičnim postupkom izvaditi kateter, odrezati segment dužine 3-4cm i staviti ga u sterilnu posudu.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta uzorak čuvati na +4oC

LIKVOR

Sterilna epruveta sa navojem (sa i bez hranljivog bujona)

U strogo aseptičnim uslovima, izvršiti lumbalnu punkciju i uzeti po 1-2ml cerebrosinalne TEČNOSTi u 3 epruvete za mikrobiološki, citološki i biohemijski pregled.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 15 min od uzimanja)

-     U slučaju odloženog transporta uzorak držati na sobnoj temperaturi

KRV (serum - detekcija At i Ag)

Epruvete bez antikoagulansa

Aseptičnom metodom uzeti 4-5ml venske krvi

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće

-     U slučaju odloženog transporta uzorak čuvati na +4oC 48 sati, za duže od 48 sati uzorak treba zamrznuti na -20oC

KRV (periferna- dijagnostika malarije krvni razmaz)

Lanceta ili igla

 

Predmetno staklo

(Prethodno obezmašćeno hromsumpornom kiselinom, isprano vodom i potom alkoholom)

Nakon dezinfekcije kože jagodice prsta ili ušne resice izvršti ubod sterilnom lancetom ili iglom. Prvu kap obrisati, a od sledećih napraviti 3-4 krvna razmaza i jedan preparat guste kapi

-     Na sobnoj temperaturi zaštićeno od insekata

KRV (puna krv-dijagnostika malarije brzi test)

Epruvete sa antikoagulansom

Aseptičnom metodom uzeti 4-5ml venske krvi

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće

URIN - dobijen metodom srednjeg mlaza

Sterilna posuda sa poklopcem

Uzeti prvi jutarnji urin (ili najmanje 4 sata nakon posledenjeg mokrenja). Pre mokrenja temeljno oprati područje genitalija. Prvi mlaz ispustiti, a srednji uhvatiti u sterilnu posudu.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

URIN - uzet jednokratnom kateterizacijom -

-       Urološki kateter

-       Sterilna posuda sa poklopcem

Nakon temeljnog pranja spoljnih genitalija postaviti kateter. Ispustiti prvih 15-30ml urina, a sledeći mlaz uhvatiti u sterilnu posudu.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

URIN iz trajnog katetera

-       špric i igla

-       Sterilna posuda sa poklopcem

Najbolje uzeti urin iz novopostavljenog katetera. Nakon dezinfekcije 70% alkoholom ili povidon-jodom spoljašnjeg dela katetera sterilnom iglom i špricem aspirirati 10ml urina.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

URIN iz urostome

Sterilna posuda sa poklopcem

Ukloniti vrećicu, prebrisati područje oko stome antiseptikom za kožu. Jednokratnim kateterom ili direktno u sterilnu posudicu, prikupiti urin iz stome.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

URIN - kod inkontinentnih osoba

Sterilna posuda sa poklopcem

 

Kod žena:

Nakon temeljnog čišćenja genitalnog područja, uzeti uzorak urina.

Ako je prethodni postupak neizvodljiv, plasirati urinarni kateter.

 

Kod muškaraca:

Nakon temeljnog čišćenja genitalnog područja, uzeti uzorak urina (izbegavati kateterizaciju).

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

URIN - dobijen pomoću vrećice kod dece

-   Sterilna vrećica za prikupljanje urina

-   Sterilna posuda sa poklopcem

Oprati genitalno područje i pustiti da se osuši. Staviti sterilnu vrećicu i sakupljeni urin preneti u sterilnu posudu.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U slučaju odloženog transporta čuvati uzorak na 4oC do 24 sata od uzimanja uzorka (manje povoljan)

BRIS URETRE - bakteriološki pregled

Sterilni bris

Pre uzimanja brisa obaviti toaletu genitalija i anogenitalne regije

Muškarci:

-      Pacijent ne sme da mokri 1-3 sata pre uzimanja brisa.

-      Uzorak se uzima tankim brisom sa rajonskim ili dakronskim vrhom

-      Brisom ući u uretru, rotirati 2-3 puta, zadržati nekoliko sekundi kako bi se sadrzaj uretre apsrbovao. Ukoliko je prisutan prvo se uzima iscedak, potom bris.

Žene:

-      Uzima se u ginekološkoj ordinaciji

-      Pacijentkinja ne sme da morkri 1-2 sata.

-      Tankim brisom ući 1cm u uretru i rotirati bris.

-      Ukoliko se traži pregled na Neisseria gonorrhoeae potrebno je uzeti 2 brisa (preparat+kultura).

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

BRIS CERVIKSA -bakteriološki pregled

Sterilni bris

Bris se uzorkuje upotrebom spekuluma u ginekološkoj ordinaciji

1.    Odstraniti sluz i sekret pamučnim brisom, koji treba baciti.

2.    Drugim sterilnim brisom ući u endocervikalni kanal oko 1 cm i pokupiti eksudat

3.    Izvaditi bris ne dodirujući zidove vagine

 

Za pregled na Neisseria gonorrhoeae potrebno je uzeti 2 brisa (preparat+ kultura)

Preporučeno je da pacijentkinja ne koristi vaginalete ni antibiotike 5 dana pre uzorkovanja.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

 

BRIS CERVIKSA, VAGINE, URETRE, SKREPING KONJUKTIVE, URIN - pregled na Chlamydia trachomatis metodom RT PCR

Dakronski bris i transportna podloge koje se dobijaju u laboratoriji

BRIS CERVIKSA

Uzorkovati upotrebom spekuluma

1.    pamučnim brisom odstraniti sluz/sekret.

2.    Uvesti sterilni dakronski bris u endocervikalni kanal oko 1cm. Bris rotirati 15-30 sekundi kako bi se sakupilo što veći broj epitelnih ćelija.

3.    Izvući bris bez dodirivanja vaginalnog zida i uronite u transportni medijum.

4.    Polomite bris o zid epruvete i zatvoriti epruvetu transportnog medijuma.

 

BRIS VAGINE

1.    Bris vagine može uzeti i pacijentkinja samostalno, bez odlaska kod ginekologa.

2.    Bris se uzima pre upotrebe lubrikanta

3.    Lagano uvesti bris u vaginu oko 5cm i rotirati bris 10-15 sekundi.

4.    Uzeti bris ubaciti u transportni medijum, polomiti štapić brisa o zid epruvete i zatvoriti epruvetu transp. medijuma.

 

BRIS URETRE

1.    Pacijent ne sme da mokri 1-3 sata pre uzimanja brisa.

2.    Uzorak se uzima tankim brisom sa rajonskim ili dakronskim vrhom.

3.    Brisom ući u uretru, rotirati 2-3 puta, zadržati nekoliko sekundi kako bi se sadrzaj uretre apsrbovao.

4.    Uzeti bris ubaciti u transportni medijum, polomite štapić brisa o zid epruvete i zatvoriti epruvetu transportnog medijuma.

 

SKREPING KONJUKTIVE

Prvim brisom se pokupi sluz i bris se odbacuje. Drugim dakronskim brisom sastrugati konjuktivu.

-     Uzeti uzorci briseva su stabilni u transportnom medijumu na sobnoj temperature do 5 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterilna posuda sa poklopcem

URIN

1.    Oprati spoljne genitalije sapunom odozgo prema dole kod žena, kod muškarca - od otvora urete prema spolja i temeljno isprati vodom, ne briŽUČi peškirom.

2.    Uzeti prvi mlaz prvog jutarnjeg urina 10-20ml (ukoliko nije moguće uzeti prvi jutarnji urin, pacijent ne sme da mokri 1-2 sata pre uzokovanja).

3.    Sterilnu posudu zatvoriti i što pre doneti u laboratoriju.

-     Uzorak je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

BRIS CERVIKSA , VAGINE, URETRE, URIN pregled na

Mycoplasmu hominis i Ureaplasmu spp

Dakronski bris i transportna podloge koje se dobijaju u laboratoriji

BRIS CERVIKSA:

Uzorkovati pod kontrolom spekuluma

1.    Odstraniti sluz/sekret pamučnim brisom koji se odbaci

2.    Uvesti sterilni dakronski bris u endocervikalni kanal oko 1 cm

3.    Bris rotirati 15-30 sec kako bi se sakupilo što veći broj epitelnih ćelija

4.    Izvući bris bez dodirivanja vaginalnog zida i suspendovati u transportni medijum.

 

BRIS VAGINE

1.    Uzorak se uzima pre upotrebe lubrikanta

2.    Lagano uvesti bris u vaginu oko 5cm i rotirati bris 10-15 sekundi.

3.    Uzeti bris suspendovati u transportni medijum.

 

BRIS URETRE

1.    Pacijent ne sme da mokri 1-3 sata pre uzimanja brisa.

2.    Uzorak se uzima tankim brisom sa rajonskim ili dakronskim vrhom.

3.    Brisom ući u uretru, rotirati 2-3 puta, zadržati nekoliko sekundi kako bi se sadrzaj ureter apsrbovao.

4.    Uzeti bris suspendovati u transportni medijum.

 

-        Uzeti uzorci briseva su stabilni u transportnom medijumu na sobnoj temperature 48h

 

Sterilna posuda sa poklopcem

URIN:

1.    Oprati spoljne genitalije sapunom odozgo prema dole kod žena, kod muškarca - od otvora urete prema spolja i temeljno isprati vodom, ne briŽUČi peškirom.

2.    Uzeti prvi mlaz prvog jutarnjeg urina 10-20ml (ukoliko nije moguće uzeti prvi jutarnji urin, pacijent ne sme mokriti 1-2 sata pre uzokovanja).

3.    Sterilnu posudu zatvoriti i što pre doneti u laboratoriju.

-     Uzorak je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi

 

 

BRIS VAGINE - bakteriološki pregled

Sterilni bris

Uzorkovati upotrebom spekuluma:

1.    Odstraniti sluz/sekret pamučnim brisom, koji treba baciti.

2.    Drugim sterilnim brisom obrisati gornji deo zadnjeg zida vagine.

 

-        Uzeti još jedan bris za mikroskopski preparate za dijagnostiku bakterijske vaginoze.

 

Mikroskopski preparat ima glavno mesto u dijagnostici bakterijske vaginoze.

Preporučeno je da pacijentkinja ne koristi vaginalete ni antibiotike 5 dana pre uzorkovanja.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

BRIS VAGINE I BRIS ANOREKTALNOG područja NA GBS

Kod trudnica između 35-37 nedelje trudnoće

Sterilni bris

Uzorkuje se bez upotrebe spekuluma

Metoda uzimanja jednog brisa:

-      Sterilnim brisom obrisati donju trećinu vagine,zatim isti bris uvući 2 cm u rektum i zarotirati bris

Metoda uzimanja 2 brisa:

-      Odvojeno obrisati vaginu i anorektalno područje

-      Za skrining GBS ne preporučuje se bris cerviksa

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

BRIS VULVE, INTROITUSA VAGINE, ORIFICIJUMA URETRE

Sterilni bris

Razmaknuti stidne usne i sterilnom gazom natopljenom fiziološkim rastvorom prebrisati genitalije od gore prema dole.

Laganim rotirajućim pokretima uzima se bris sluznice sterilnim brisom.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

-     U transportnoj podlozi (Stuart, Amies) do 24 sata na sobnoj temperaturi od uzimanja uzorka

EKSPRIMAT PROSTATE

 

Eksprimat prostate uzima urolog

Test dve čaše:

1.    Nakon sprovedene toalete, uzeti srednji mlaz urina.

2.    Masirati prostatu kroz rektum

3.    Eksprimat prostate sakupiti sterilnim pamučnim brisom ili u sterilnu posudu.

4.    Nakon uzimanja eksprimata prostate, a neposredno nakon masaže prostate, uzeti prvih 2-3 ml urina.

Test četiri čaše:

1.    Nakon sprovedene toalete, uzeti prvi mlaz urina (prvih 5-8 ml (bakterije iz uretre)

2.    Uzeti srednji mlaz urina (bakterije iz mokraćne bešike)

3.    Masirati prostatu kroz rektum

4.    Eksprimat prostate sakupiti sterilnim pamučnim brisom ili u sterilnu posudu

5.    Uzeti zadnji mlaz urina-prvih 2-3ml urina nakon masaže prostate.

Kod akutnog prostatitisa je kontraindikovano uzimati eksprimat prostate, zbog rizika od širenja bakterija! Kod akutnog prostatitisa Preporučeni uzorak je srednji mlaz prvog jutarnjeg urina.

-     Uzorke je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka na sobnoj temperaturi)

URIN - PREGLED NA Trichomonas vaginalis

Sterilna posuda sa navojem

 

Nakon sprovedene taolete vulve kod žena, glansa kod muškarca, uzeti prvi mlaz prvog jutarnjeg urina.

-     Uzorak je potrebno transportovati što je pre moguće (do 2 sata od uzimanja uzorka)

 

 

 

USLUGE NA LIČNI ZAHTEV

CENA

 

BAKTERIOLOŠKE I MIKOLOŠKE ANALIZE

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA GRLA - NEGATIVAN NALAZ

300.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA NOSA - NEGATIVAN NALAZ

300.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA JEZIKA, NEPCA, DESNI I USNE DUPLJE -NEGATIVAN NALAZ

po 350.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED ISPLJUVKA,TRAHEOBRONHIJALNOG ASPIRATA I SL.

400.00

 1.  

URINOKULTURA SA ODREĐIVANJEM CELOKUPNOG BROJA ŽIVIH BAKTERIJA - NEGATIVAN NALAZ

450.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA URETRE, GLANSA, PREPUCIJUMA - NEGATIVAN NALAZ

po 400.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED EJAKULATA,EKSPRIMATA PROSTATE-NEGATIVAN NALAZ

po 400.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA VAGINE, VULVE - NEGATIVAN NALAZ

po 400.00

 1.  

PREGLED VAGINALNOG BRISA NA BAKTERIJSKU VAGINOSU PREGLEDOM BOJENOG PREPARATA

400.00

 1.  

Detekcija Streptococcus agalactiae kod trudnica od 35-37 g.n. vaginalnom i rektalnom brisu

500.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA CERVIKSA - NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae

500.00

 1.  

DIJAGNOSTIKA UROGENITALNIH MIKOPLAZMI

1,500.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA OKA - NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA UHA - NEGATIVAN NALAZ

400,00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE - NEGATIVAN NALAZ

450.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE-ANAEROBNO

700.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA KOŽE, PUPKA, PERIANALNE REGIJE, AKNE (svaki uzorak pojedinačno) - NEGATIVAN NALAZ

po 350.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA,ASPIRATA I DR.TELESNIH TEČNOSTI - NEGATIVAN NALAZ

600.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED LIKVORA - NEGATIVAN NALAZ

600.00

 1.  

DOKAZIVANJE BAKTERIJSKIH ANTIGENA U LIKVORU-MENINGOKIT

2,000.00

 1.  

HEMOKULTURA-NEGATIVAN NALAZ

1000.00

 1.  

HEMOKULTURA SA UVOZNIM PODLOGAMA UZ PRIMENU AUTOMATIZOVANOG SISTEMA

1,300.00

 1.  

KOPROKULTURA (Salmonella/Shigella) - NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

PREGLED STOLICE NA CAMPYLOBACTER

400.00

 1.  

PREGLED STOLICE NA YERSINIA ENTEROCOLYTICA

500.00

 1.  

PREGLED STOLCE NA VIBRIO CHOLERAE

700.00

 1.  

BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA REKTUMA-NEGATIVAN NALAZ

400.00

 1.  

KULTURA NA GLJIVICE

200.00

 1.  

KULTURA NA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

500.00

 1.  

BIOHEMIJSKA IDENTIFIKACIJA GRAM NEGATIVNIH BAKTERIJA

250,00

 1.  

BIOHEMIJSKA IDENTIFIKACIJA GRAM POZITIVNIH BAKTERIJA

200,00

 1.  

DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA - bojeni preparat

 

 1.  

DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA - nativni preparat

200.00

 1.  

IDENTIFIKACIJA BATERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM MALDI TOF

1,000.00

 1.  

IDENTIFIKACIJA UZROČNIKA SEPSI MASENOM SPEKTROMETRIJOM (MALDI-TOF)

2,500.00

 1.  

SEROLOŠKA IDENTIFIKACIJA BETA HEM. STREPTOKOKA KOMERCIJALNIM TESTOM

600.00

 1.  

Serološka identifikacija Salmonella, Shigella, Yersinia

600.00

 1.  

Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici ELISA testom

2,000.00

 1.  

Detekcija antigen Aspergillus galaktomanana ELISA testom

2,500.00

 1.  

ANTIBIOGRAM OSNOVNI

300.00

 1.  

ANTIBIOGRAM PROŠIRENI

400.00

 1.  

ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI NA ANTIMIKROBNE LEKOVE BAKTERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM

1,800.00

 1.  

ODREĐIVANJE VREDNOSTI MIK-a (minimalne inhibitorne koncentracije) ZA JEDAN ANTIBIOTIK (E-test)

700.00

 1.  

ODREĐIVANJE VREDNOSTI MIK-a (minimalne inhibitorne koncentracije) za jedan antibiotik BUJON MIKRODILUCIONOM METODOM

1,100.00

 1.  

DOKAZIVANJE METICILIN REZISTENTNIH STAPH. AUREUS-a (MRSA)

1,300.00

 1.  

DETEKCIJA KARBAPENEMAZA ZA GRAM NEGATIVNE BAKTERIJE (fenotipska)

500,00

 1.  

DETEKCIJA KARBAPENEMAZA ZA GRAM NEGATIVNE BAKTERIJE - brzim imunohromatografskim testom (NDM, OXA-48, KPC, IMP, VIM)

2000,00

 1.  

DETEKCIJA BETA-LAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA ZA GRAM POZITIVNE BAKTERIJE (fenotipska)

300,00

 1.  

DETEKCIJA BETA-LAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA ZA GRAM POZITIVNE BAKTERIJE (fenotipska)

300,00

 1.  

ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI GLJIVICA NA ANTIMIKOTIKE

1,600.00

 

PARAZITOLOŠKE ANALIZE

 1.  

PREGLED STOLICE NA CREVNE PARAZITE

300.00

 1.  

PREGLED PERIANALNOG OTISKA NA JAJA PARAZITA

200.00

 1.  

PREGLED STIOLICE NA CREVNE PROTOZOE

350.00

 1.  

PREGLED STOLICE NA STRONGYLOIDES STERCORALIS

600.00

 1.  

PARAZITOLOŠKI PREGLED - MIKROSKOPSKA DIJAGNOSTIKA TRICHOMONAS VAGINALIS

200.00

 1.  

PARAZITOLOŠKI PREGLED OSTALIH UZORAKA (SPUTUM, ŽUČ, URIN I DR.)

600.00

 1.  

PREGLED KRVI NA MALARIJU-RAZMAZ I GUSTA KAP

1,400.00

 

SEROLOŠKE ANALIZE

 1.  

ASTO

400.00

 1.  

LATEX-RF

200.00

 1.  

WAALER-ROSE

200.00

 1.  

SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (TPHA)

400.00

 1.  

SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (RPR)

400.00

 1.  

ELISA NA LAJM BORELOZU IgM

1,000.00

 1.  

ELISA NA LAJM BORELOZU IgG

1,000.00

 1.  

WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgM

2,500.00

 1.  

WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgG

2,500.00

 1.  

ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgA

1,000.00

 1.  

ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgG

1,000.00

 1.  

ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM

1,000.00

 1.  

ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG

1,000.00

 1.  

ELISA NA TOXOCARA CANIS IgG

3,000.00

 1.  

ELISA NA BRUCELLA SPP. IgM

1,500.00

 1.  

ELISA na BRUCELLA SPP. IgG

1,500.00

 1.  

ELISA NA BORDETELLA PERTUSSIS TOKSIN IGG

1,500.00

 1.  

ELISA NA BORDETELLA PERTUSSIS TOKSIN IGA

2,000.00

 1.  

IHA ECHINOCOCCUS

2,000.00

 1.  

VIDALOVA REAKCIJA

1,000.00

 1.  

IFT NA TRICHINELLA SPIRALIS (IgA+IgM+IgG)

1,500.00

 

IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI

 1.  

BRIS GRLA NA STREPTOCOCCUS PYOGENES - BRZI TEST

500.00

 1.  

DOKAZIVANJE Ag HELICOBACTER PYLORI U STOLICI

900.00

 1.  

Detekcija GDH antigena Clostridium difficile u stolici

2,000.00

 1.  

Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici imunohromatografskim testom brzi test

700.00

 1.  

BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA MALARIJU

1,200.00

 1.  

BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA CRYPTOSPORIDIUM, GIARDIA, ENTAMOEBA HISTOLYTICA

1,400.00

 1.  

DOKAZIVANJE Ag LEGIONELLA PNEUMOPHILA U URINU

1,500.00

 

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

 1.  

PCR ZA DOKAZIVANJE CHLAMYDIA TRACHOMATIS

3,000.00

 1.  

DOKAZIVANJE BORDETELLA PERTUSIS RT-PCR

6,500.00

 1.  

Real time PCR za dokazivanje Clostridium difficile, gena za produkciju toksina A/B

3,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA GASTROINTESTINALNIH INFEKCIJA

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA MENINGITISA/ENCEFALITISA

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA SEPSI

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA RESPIRATORNIH INFEKCIJA

30,000.00

 1.  

MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA PNEUMONIE

30,000.00

 

OSTALE USLUGE

 1.  

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM PREGLEDU - PREVOD NA ENGLESKI JEZIK

500.00

 1.  

USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO CIKLUSU STERILIZACIJE)

3,000.00

 1.  

USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO JEDINICI MATERIJALA ZA STERILIZACIJU)

200.00

VREME IZDAVANJA REZULTATA ZA MIKROBIOLOŠKE USLUGE

 

 

Šifra

Vrsta analize

Vreme izdavanja rezultata

(ne računajući dane vikenda i praznika)

Ukoliko je rezultat negativan

Ukoliko je rezultat

pozitivan

L019125

Antistreptolizin O test (ASOT) - latex aglutinacionim testom

24h

24h

L019166

Bakteriološki pregled brisa nosa

24h

48-72h

L019174

Bakteriološki pregled brisa nosa na kliconoštvo (S. aureus,

24h

48-72h

L019182

Bakteriološki pregled brisa spoljašnjeg ušnog kanala, promene na koži ili površinske rane

48h

72-96h

L019190

Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija ili vagine ili cerviksa ili uretre

48h

72-96h

L019208

Bakteriološki pregled brisa ždrela

24-48h

72-96h,

Cistična fibroza 5-7dana

L019216

Bakteriološki pregled brisa ždrela na kliconoštvo (S. pyogenes, S.aureus i Haemophilus influenzae i dr.)

48h

72-96h

L019224

Bakteriološki pregled duboke rane

48h

72-96h

L019232

Bakteriološki pregled eksprimata prostate ili sperme

48h

72-96h

L019240

Bakteriološki pregled intravaskularnih katetera (semikvantitativno)

48h

72-96h

L019265

Bakteriološki pregled iskašljaja ili trahealnog aspirata ili bronhoalveolarnog lavata

48h

72-96h,

Cistična fibroza 5-7 dana

L019281

Bakteriološki pregled likvora

48h

72-96h

L019315

Bakteriološki pregled oka ili konjunktive

48h

72-96h

L019323

Bakteriološki pregled sadržaja srednjeg uva

48h

72-96h

L019331

Bakteriološki pregled stolice na Salmonella spp. i Shigella spp i Campylobacter spp

48h

48-72h

L019349

Bakteriološki pregled stolice na termofilne Campylobacter vrste

24h

24-48h

L019356

Bakteriološki pregled stolice na Vibrio cholerae

48h

48h + vreme za potvrdu rezultata u Referentnoj laboratoriji

L019364

Bakteriološki pregled stolice na Yersinia enterocolitica

5 dana

4-6 dana

L019372

Bakteriološki pregled tečnosti iz primarno sterilnih područja

48h

72-96h

L019380

Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae

48h

72h

L019398

Bakteriološki pregled žuči

48h

72-96h

L019513

Detekcija antigena Helicobacter pylori-imunohromatografskim testom

24h

24h

L019547

Detekcija antigena Legionella pneumophila (u urinu) testom imunoaglutinacije

24h

24h

L019554

Detekcija antitela IgG klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru (pojedinačno) -ELISA/CLIA testom

48h

48h

L019555

Detekcija antitela IgM klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru (pojedinačno) -ELISA/CLIA testom

48h

 

48h

L019588

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema palidum Western blot

72h

72h

L019596

Detekcija antitela IgG klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru (pojedinačno) - Western blot

72h

72h

L019597

Detekcija antitela IgM klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru (pojedinačno) - Western blot

72h

72h

L019604

Detekcija antitela na Brucella vrste (IgM i/li IgG) - ELISA

48h

48h

L019612

Detekcija antitela na Brucella melitensis ili Brucella abortus testom aglutinacije (pojedinačno)

48h

48h-72h

L019646

Detekcija antitela na Chlamydia trachomatis (IgM ili IgG) - ELISA

48h

48h

L019653

Detekcija antitela na Helicobacter pylori - ELISA

48h

48h

L019687

Serološka dijagnostika trbušnog tifusa/paratifusa

48h

48h

L019703

Detekcija bakterijskog genoma molekularnom metodom u uzorcima i/ili kulturi (Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori, Neisseria meningitidis, Haemophillus influenzae, Streptococcus pneumoniae i dr pojedinačno) - PCR

24h

24h-48h

L019844

Brzi kvalitativni test za detekciju Clostridiuma difficile toksin A/B u stolici

24h

24h

L019851

Hemokultura aerobno, automatskim sistemom

6 dana

4-7 dana

L019877

Hemokultura anaerobno, automatskim sistemom

6 dana

4-7 dana

L019901

Identifikacija bakterija automatskim sistemom

-

24h nakon dobijanja pozitivne kulture

 

L020107

Detekcija prisustva i ispitivanje antibiotske osetljivosti U. Urealiticum i M. hominis

48h, 72h (urin, ejakulat)

48h, 72h (urin, ejakulat)

 

L020255

Pregled likvora na prisustvo bakterijskih antigena - Latex aglutinacija

24h

24h

 

L020289

Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu pregledom bojenog preparata

24h

24h

 

L020305

Serološka identifikacija beta hemolitičnog streptokoka komercijalnim testom

24h

24h

 

L020396

Urinokultura

24h

72h-96h

 

L020883

Brzi test za detekciju antigena Plasmodium spp.

24h

24h

 

L020917

Brzi test za detekciju koproantigena Entamoeba histolytica/dispar, Cryptosporidium, Giardia

24h

24h

 

L020941

Detekcija antitela na parazite - kvantitativno, ELISA

48h

48h

 

L021006

Detekcija antitela na parazite - kvantitativno IIF (Toxoplasma i dr.)

48h

72h

 

L021014

Detekcija antitela na parazite - test indirektne hemaglutinacije (Echinoccocus i dr.)

48h

72h

 

L021121

Parazitološki pregled kliničkog uzorka - pregled nativnog preparata

24h

24h

 

L021162

Pregled krvi na malariju - direktan bojeni preparat

48h

48h

 

L021220

Pregled na Trichomonas vaginalis - direktan bojeni preparat

24h

24h

 

L021253

Pregled perianalnog otiska na helminte

24h

24h

 

L021295

Pregled stolice na larve helminata

24h

48h

 

L021303

Pregled stolice na parazite - metodom koncentracije

24h

24h

 

L021311

Pregled stolice na parazite (nativni preparat)

24h

24h

 

L021378

Antimikogram - dilucioni test

-

72h-96h

 

L021444

Detekcija Aspergillus galaktomanan antigena - ELISA

48h

72h

 

L021501

Hemokultura na gljive automatizovanim sistemom

6 dana

8 dana

 

L021527

Identifikacija kvasnica u automatizovanom sistemu

-

24h nakon dobijanja pozitivne kulture

 

L021619

Određivanje titra IgG antitela na gljive(Aspergilis, Candida) - ELISA

72h

72h

 

L021626

Određivanje titra IgM antitelana gljive(Aspergilis, Candida) - ELISA

72h

72h

 

L021659

Pregled brisa na gljive

48h

3-5dana

 

L021709

Pregled uzorka iz primarno sterilnih regija na gljive

48h za gljivice iz roda Candide,

5 dana za gljivice iz roda plesni

72h-96h,

5 dana za gljivice iz roda plesni

 

L030197

Multiplex PCR ili Real-time PCR test zа otkrivаnje virusа uzročnikа određenih oboljenjа

Do 24h

Do 24h

 

L030221

Detekcijа Streptococcus agalactiae (GBS) kod trudnicа od 35-37. gn u vаginаlnom i rektаlnom brisu

48h

72h

 

L030239

Bakterioloski pregled stolice na Escherichia coli O:157

24h

48h-72h

 

L030262

Detekcijа аntitelа IgA klаse nа Bordetella pertussis toksin u serumu ELISA testom

72h

72h

 

L030270

Detekcijа аntitelа IgG klаse nа Bordetella pertussis toksin u serumu ELISA testom

48h

48h

 

L030296

Određivаnje titrа kаrdiolipinskih аntitelа u serumu RPR testom

24h

48h

 

L030304

Određivаnje titrа аntitelа nа Treponema pallidum u serumu/likvoru (pojedinаčno) TPH testom

24h

48h

 

L030361

Detekcijа Clostridium difficilae GDH Ag u stolici ELISA/ELFA testom

24h

24h

 

L030379

Detekcijа Clostridium difficilae toksinа A i B u stolici ELISA/ELFAtestom

24h

24h-48h

 

L030536

Detekciju genomа Bordetella pertussis ili Bordetella parapertussis - real time PCR

72h

72h

 

L030551

Antimikogrаm - komercijаlni bujon mikrodilucioni test

-

72h - 96h

 

L021018

Određivanje titra antitela na parasite (Echinococcus ili druge) testom indirektne hemaglutinacije

48h

72h

 

L019845

Brzi kvalitativni test za detekciju Clostridium difficilae GDH Ag u stolici

24h

24h

 

ZA ANALIZE KOJE TRAJU DUŽE OD 24h, UKOLIKO SE REZULTAT PREUZIMA U DANU KADA JE

ANALIZA ZAVRŠENA, PREUZIMANJE REZULTATA JE MOGUĆE POSLE 12 ČASOVA

 

 

 

 

 

Usluge/Mikrobiološke analize

Pretraga