Mikrobiološke analize

BAKTERIOLOŠKE ANALIZE

Naziv analize

Uzorak Metoda Trajanje pregleda Informacije – lokal
Bakteriološki pregled brisa nosa, guše, usne duplje (desni, jezik) bris kultivacija, izolacija, identifikacija, antibiogram po potrebi Negativan rezultat 24 sata Pozitivan rezultat 48-72 sata 142
Bakteriološki pregled ispljuvka (sputuma), aspirat bronha sputum, aspirat ’’ 48-72 sata 142
Bakteriološki pregled brisa rane, promena na koži, brisa oka, spoljašnjeg ušnog kanala, srednjeg uha bris ’’ 48-72 sata 112
Bakteriološki pregled punktata, eksudata punktat, eksudat ’’ 48-72 sata 112
Hemokultura krv ’’ 5-10 dana 112
Bakteriološki pregled likvora likvor ’’ 24-72 sata 112
Bakteriološki pregled urina (urinokultura) urin u sterilnoj posudi ’’ Negativan rezultat 24 sata Pozitivan rezultat sa antibiogramom 48-72 sata 134
Bakteriološki pregled brisa vagine, grlića materice, uretre, spreme bris, sperma ’’ 48-72 sata 136
Dokazivanje Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum bris svež ili tranportna podloga identifikacija i antibiogram 48 sata 136
Dokazivanje Chlamydia trachomatis u brisu uretre, grlića materice i oka razmaz na originalnoj pločici diraktni imunofluorescentni test za dokazivanje antigena 24 sata 136
Bakteriološki pregled stolice (koprokultura) stolica u sterilnoj posudi kultivacija, izolacija i identifikacija 48-72 sata 104
Bakteriološki pregled stolice na Campylobacter ’’ ’’ 48 sata 104
Bakteriološki pregled na Yersinia enterocolitica ’’ ’’ 48 sata (21 dan) 104
Bakteriološki pregled na Vibrio chlerae ’’ ’’ 48-72 sata 104
Bakteriološki preglde na Cl. difficile ’’ kultivacija 48 sata 104
Dokazivanje toksina na Cl. difficile stolica bojeni test ili Vidas 24-48 sata 104
MIKOLOŠKE ANALIZE
Mikološki pregled različiti klinički uzorci kultivacija, izolacija i identifikacija 48 sata zavisi od vrste uzorka
Antimikogram izolovani soj diluciona metoda 24-48 sata ’’
PARAZITOLOŠKE ANALIZE
Pregled stolice na jaja crevnih parazita stolica mikroskopski pregled, koncentracija 24 sata 120
Pregled perianalnog otiska na jaja crevnih parazita perianalni otisak mikroskopski pregled 24 sata 120
Pregled stolice na crevne protozoe stolica mikroskopski pregled, koncentracija 24 sata 120
Pregled razmaza periferne krvi i guste kapi krv mikroskopski pregled 24 sata 120
Pregled urina na Trichomonas vaginalis urin mikroskopski 24 sata 136
SEROLOŠKE ANALIZE
ASTO krv lateks aglutinacija 24 sata 120
Reumatski faktori ’’ ’’ 24 sata 120
Widal-ova reakcija za salmoneloze ’’ aglutinacija 48 sata 120
Wright-ova reakcija za brucelozu ’’ ’’ 48 sata 120
Burrelia burgdorferi antitela IgG/IgM (lajmska bolest) ’’ ELISA 3-7 dana 120
Chlamydia trachomatis antitela ’’ ELISA 3-7 dana 120
Helicobacter pylori antitela IgA/IgG ’’ ELISA 3-5 dana 120
Treponema pallidum antitela (sifilis) ’’ ELISA 48 sata 120
VDRL i TPHA (za dijagnozu sifilisa) ’’ flokulacioni test i hemaglutinacija 24 sata 120
Echinococcus granulosus antitela IgG ’’ IHA 3-5 dana 120
Toxocara canis IgG antitela ’’ ELISA 3-7 dana 120
Trichinella spiralis IgG antitela ’’ IIFT 3-7 dana 120

Cenovnik usluga

Usluge/Mikrobiološke analize

Pretraga