Cenovnik

Šifra Naziv Tip Cena OJ Naziv OJ
91000001 ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000001S ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA 91 1,020.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000002S ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA 91 815.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000004 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNAB.STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE 91 1,955.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000005S ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAP. NA POSL. ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE 91 1,020.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000007 ZDRAV.PREGLED LICA ZAP.NA POSL.ISHRANE I NEGE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐENIH KATEGORIJA LICA 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000009 ZDRAV.PREGL.LICA ZAP.NA POSL.PRUŽ.HIG.NEGE I ULEP.LICA I TELA I NEMEDICINSKIH EST.INTERV. I PROIZVODNJE KOZMETIČKIH SREDSTAVA 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000010 SERTIFIKAT O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMA /PO OSOBI/ 91 780.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000011 SERTIFIKAT O ZARAZNIM BOLESTIMA /PO OSOBI/ 91 395.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000012 POTVRDA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU 91 1,565.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000013 ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 155.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000013S ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 125.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,250.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 3,125.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000051 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI - NOVI SAD 91 93,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000052 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI-OPŠTINE JBO SA PREKO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 62,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000053 ANALIZA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZARAZNIH BOLESTI-OPŠTINE JBO DO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 31,250.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000054 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE - NOVI SAD 91 93,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000055 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE-OPŠTINE JBO SA PREKO SEDAM NASELJENIH MESTA 91 62,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000056 ANALIZA OBUHVATA IMUNIZACIJE-OPŠTINE JBO DO SEDAM NASELJENIH MESTA OPŠTINE JBO 91 31,250.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000057 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA 91 1,565.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000058 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA 91 2,030.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000059 ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PREGLEDA I LEČENJA BOLESNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 120.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000059S ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PREGLEDA I LEČENJA BOLESNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 95.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000060 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,425.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE,PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 3,125.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000062 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 1,250.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000063 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 3,125.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 3,125.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000065 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZVODNJE KOZMET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 3,125.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000066 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,100.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000067 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA 91 2,580.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000068 POTVRDA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU 91 1,565.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,595.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,115.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000604 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,050.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000605 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,595.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV. SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠ. ZDRAV. PREGLEDU 91 1,115.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000607 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽ. HIGIJENE U PREDŠKOL USTAN. USTANOVAMA ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST. SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODR.KAT.LICA SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVR. ZDRAV.PREGLEDU 91 2,595.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,595.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZVODNJE KOZM SREDSTAVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,595.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000649 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED. SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA D. ZDRAVLJA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV.PREGLEDU 91 1,345.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000650 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOM. ZDRAVLJA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 3,220.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000657 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENATA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,655.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000658 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,125.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000660 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,518.75 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000661 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA -SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 3,220.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000662 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MED.PO UG. SA DZ- SA OBEZBEĐIVANJEM DOK. O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 1,330.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000663 ZDRAVST.PREGL. LICA ZAPOSL. NA POSL. ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU , UST. ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST. SOC. ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐKAT.LICA-PO UGOVORU SA DZ SA OBEZBE. DOKUMENTA O IZVR. ZDRAV. PREGLEDU 91 3,220.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000664 ZDRAV.PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLOVIMA PROIZVO. LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAV. PREGLEDU 91 3,220.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000665 ZDR, PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLO. PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTER. I PROIZVODNJE KOZM. SRED.PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 3,220.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000666 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - SA OBEZBEĐ DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,195.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91000667 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,675.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKI SREDSTVIMA NA TERENU 91 1,120.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001004 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE NA TERENU 91 2,150.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA NA TERENU 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLEDE DOKTORA MEDICINE NA TERENU 91 1,120.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001007 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I UST. SOC.ZAŠTITE ZA SMEŠ. ODREĐ. KAT.LICA NA TERENU 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA-NA TERENU 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001009 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZ.KOZMET.SRED.NA TERENU 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA NA TERENU 91 1,375.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA NA TERENU 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001057 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU 91 1,720.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001058 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU 91 2,240.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001060 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 2,665.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA- NA TERENU 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001062 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA, I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV.SLUŽBE NA RIZ. ODELJ.-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MED. PO UGOVORU SA DZ-NA TERENU 91 1,375.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001063 ZDRAVST.PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLO. ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽ.HIGIJENE U PU. ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST.SOC ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐKAT.LICA PO UGOVORU SA DZ-NA TERENU 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-NA TERENU 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001065 ZDR. PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZ.KOZMET.SRED.PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001066 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 2,300.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001067 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU 91 2,830.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,845.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED. SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SRED.NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVRŠ.PREGLEDU 91 1,215.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001604 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,245.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001605 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,845.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOK. O IZVRŠ.ZDRAV.PREGLEDU 91 1,215.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001607 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASL.GRUPAMA I ODRŽ.HIGIJENE U PUZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OMLADINE I UST.SOC.ZAŠT.ZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT LICA NA TERENU SA OBEZB.DOK.O IZVR.ZDRAV.PREGLEDU 91 2,845.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,845.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET.SREDSTAV. TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENATA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,845.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001649 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED.SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SRED.PO UGOVORIMA SA D.ZDRAV. SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVRŠ. ZDRAV.PREGLEDU 91 1,470.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001650 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA D. ZDRAVLJA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUM. O IZVR. ZDRAV. PREGLEDU 91 3,530.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001657 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,815.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001658 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,330.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001660 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNABDEVANJA STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 2,755.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001661 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 3,530.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001662 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV.SLUŽBE NA RIZ. ODELJ.-OBUHVATA PREGLED DOKT.MED. PO UGOVORU SA DZ-NA TERENU SA OBEZB.DOK. O IZVR. ZDRAV. PREGLEDU 91 1,470.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001663 ZRAV.PREGLED LICA ZAPOS.NA POSLO. ISHRANE I NEGE DECE U JASL.GRUPAMA I ODRŽ. HIGIJENE U PU ZA KOL.SMEŠTAJ DECE I OML. I UST. SOC.ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT.LICA PO UGOVORU SA DZ - NA TERENU SA OBEZB. DOK. O IZVR.ZDRAV.PREGLEDU 91 3,530.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001664 ZDRAV. PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLO. PROIZVO. I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 3,530.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001665 ZDRAV. PREGLE LICA ZAPOS. NA POSLO. PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 3,530.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001666 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - NA TERENU SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,395.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91001667 KONTROLA CREVNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - NA TERENU SA OBEZBEĐ. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,925.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE-UČENICI 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA-UČENICI 91 815.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA-UČENICI 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200007 ZDRAVSTVENI PREGLEDI LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ISHRANE I NEGE DECE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJE HIGIJENE U PU ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I USTANOVAMA SOC.ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT.LICA-UČENICI 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA-UČENICI 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200009 ZDR. PREGLEDI LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET. SREDSTAVA KOJIMA SE NARUŠAVA INTEGRITET KOŽE (TETOVAŽA, PIRSING...)-UČENICI 91 2,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200049 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 1,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200050 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PO UGOVORIMA SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200061 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200063 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAP.NA POSL.ISHRANE I NEGE DECE U JASL.GRUPAMA I ODRŽ.HIG.U PU I USTANOVAMA SOC. ZAŠTITEZA SMEŠTAJ ODREĐ.KAT.LICA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA-UČENICI 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200064 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
91200065 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET. SREDSTAVA PO UGOVORU SA DOMOVIMA ZDRAVLJA - UČENICI 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000001 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000002 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,120.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000004 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,150.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000005 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000006 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,120.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000007 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000008 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,975.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000009 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,750.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000049 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,375.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000050 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000057 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 1,720.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000058 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,240.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000060 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,665.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000061 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000062 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000063 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000064 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,445.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000065 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 3,440.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000066 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,145.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000067 IZLAZAK STRUČNE EKIPE NA TEREN 91 2,790.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000068 SANITARNI PREGLED NA LIČNI ZAHTEV (SA MATERIJALOM) 91 2,500.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
97000069 SANITARNI PREGLED NA LIČNI ZAHTEV (BEZ MATERIJALA) 91 1,020.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI (EPIDEMIOLOGIJA)
92000001 URINOKULTURA SA ODREĐIVANJEM CELOKUPNOG BROJA ŽIVIH BAKTERIJA-NEGATIVAN NALAZ 92 450.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000002 PREGLED STOLICE NA CAMPYLOBACTER 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000003 KOPROKULTURA(Salmonella/Shigella)-NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000004 PREGLED STOLIICE NA YERSINIA ENTEROCOLYTICA 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000005 PREGLED STOLIICE NA VIBRIO CHOLERAE 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000006 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA REKTUMA-NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000007 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA JEZIKA,NEPCA,DESNI I USNE DUPLJE-NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000008 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA GRLA -NEGATIVAN NALAZ 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000009 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA NOSA- NEGATIVAN NALAZ 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000010 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA KOŽE,PUPKA,PERIANALNE REGIJE,AKNE (svaki uzorak pojedina no)- NEGATIVAN NALAZ 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000011 BAKTERIIOLOŠKI PREGLED ISPLJUVKA,TRAHEOBRONHIJALNOG ASPIRATA I SL 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000012 BAKTERIOLOŠKI PREGLED PUNKTATA,ASPIRATA I DR.TELESNIH TEČNOSTI-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000013 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA OKA- NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000014 BAKTERIOLOŠKI PREGLED LIKVORA-NEGATIVAN NALAZ 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000015 DIJAGNOSTIKA UROGENITALNIH MIKOPLAZMI 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000016 DOKAZIVANJE BAKTERIJSKIH ANTIGENA U LIKVORU-MENINGOKIT 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000017 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA UHA- NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000018 DOKAZIVANJE NEISSERIA MENINGITIDIS /HEM.IINFLUENZAE /STR.PNEUMONAE RT-PCR 92 13,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000019 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE- NEGATIVAN NALAZ 92 450.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000020 IDENTIFIKACIJA BATERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM MALDI TOF 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000021 BAKTERIOLOŠKI PREGLED EJAKULATA,EKSPRIMATA PROSTATE-NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000022 ANTIBIOGRAM OSNOVNI 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000023 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA URETRE,GLANSA,PREPUCIJUMA-NEGATIIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000024 ANTIBIOGRAM PROŠIIRENI 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000025 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA CERVIKSA- NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000026 ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI NA ANTIMIKROBNE LEKOVE BAKTERIJA/GLJIVICA AUTOMATIZOVANIM SISTEMOM 92 1,800.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000027 PREGLED STOLICE NA STRONGYLOIDES STERCORALIS 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000028 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA VAGINE ,VULVE- NEGATIVAN NALAZ 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000029 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA CRYPTOSPORIDIUM,GIARDIA,ENTAMOEBA HISTOLYTICA 92 1,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000030 PREGLED NA GLJIVICE 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000032 PARAZITOLOŠKI PREGLED-MIKROSKOPSKA DIIJAGNOSTIKA TRICHOMONAS VAGINALIS 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000033 LATEX-RF 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000034 WALLER-ROSE 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000035 PREGLED KRVI NA MALARIJU-RAZMAZ I GUSTA KAP 92 1,400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000036 ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI GLJIVICA NA ANTMIKOTIKE 92 1,600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000037 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (TPHA) 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000038 PREGLED STOLICE NA CREVNE PARAZITE 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000039 PREGLED PERIANALNOG OTISKA NA JAJA PARAZITA 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000040 PREGLED STIOLICE NA CREVNE PROTOZOE 92 350.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000041 IFT NA TRICHINELLA SPIRALIS (IgA+IgM+IgG) 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000042 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgM 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000043 WESTERN-BLOT NA LAJM BORELIOZU IgG 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000044 ELISA NA LAJM BORELOZU IgM 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000045 ELISA NA LAJM BORELOZU IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000046 VIDALOVA REAKCIJA 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000047 WEIL-FELIX-ova REAKCIJA 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000048 DOKAZIIVANJE METICILIN REZISTENTNIH STAPH.AUREUS-a (MRSA) 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000049 ASTO 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000050 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (RPR) 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000051 DOKAZIVANJE Ag HELICOBACTER PYLORI U STOLICI 92 900.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000052 DOKAZIVANJE Ag LEGIONELLA PNEUMOPHILA U URINU 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000053 BRIS GRLA NA STREPTOCOCCUS PYOGENES-BRZI TEST 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000054 PREGLED VAGINALNOG BRISA NA BAKTERIJSKU VAGINOSU PREGLEDOM BOJENOG PREPARATA 92 400.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000055 BAKTERIOLOŠKI PREGLED BRISA RANE-ANAEROBNO 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000056 HEMOKULTURA-NEGATIVAN NALAZ 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000057 SEROLOŠKA IDENTIFIKACIJA BETA HEM. STREPTOKOKA KOMERCIJALNIM TESTOM 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000058 DOKAZIVANJE BORDETELLA PERTUSIS RT-PCR 92 6,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000059 ODREĐIVANJE VREDNOSTI MIK-a (minimalne inhibitorne koncentracije) ZA JEDAN ANTIBIOTIK (e-test) 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000060 PARAZITOLOŠKI PREGLED OSTALIH UZORAKA (SPUTUM,ŽUČ,URIN I DR.) 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000061 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA MALARIJU 92 1,200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000062 DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA-nativni preparat 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000088 SEROLOŠKI PREGLED KRVI NA LUES (ELISA) 92 1,100.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000089 IHA ECHINOCOCCUS 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000090 WRIGHT-ova REAKCIJA / BAB TEST NA BRUCELOZU 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000092 KULTURA NA CLOSTRIDIUM DIFFICILE 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000096 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000097 ELISA NA HELICOBACTER PYLORI IgA 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000110 IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM PREGLEDU -PREVOD NA ENGLESKI JEZIK 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000114 HEMOKULTURA SA UVOZNIM PODLOGAMA UZ PRIMENU AUTOMATIZOVANOG SISTEMA 92 1,300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000124 PCR ZA DOKAZIVANJE CHLAMYDIA TRACHOMATIS 92 3,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000125 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000126 ELISA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 92 1,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000129 ELISA NA TOXOCARA CANIS IgG 92 3,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000130 ELISA NA BRUCELLA SPP. IgM 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000131 ELISA na BRUCELLA SPP. IgG 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000132 ELISA na Bordatella pertussis toksin IgG 92 1,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000133 ELISA na Bordatella pertussis toksin IgA 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000134 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA GASTROINTESTINALNIH INFEKCIJA 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000135 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA MENINGITISA/ENCEFALITISA 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000136 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA SEPSI 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000137 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA RESPIRATORNIH INFEKCIJA 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000138 Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici ELISA testom 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000139 Detekcija toksina Clostridium difficile u stolici imunohromatografskim testom 92 700.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000140 Detekcija GDH antigena Clostridium difficile u stolici 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000141 Serološka identifikacija Salmonella, Shigella, Yersinia 92 600.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000142 Real time PCR za dokazivanje uzro nika malarije 92 4,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000143 Real time PCR za dokazivanje Clostridium difficile, gena za produkciju toksina A/B 92 3,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000144 Detekcija antigen Aspergillus galaktomanana ELISA testom 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000145 Detekcija Streptococcus agalactiae kod trudnica od 35-37 g.n. vaginalnom i rektalnom brisu 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000146 Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000147 USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO CIKLUSU STERILIZACIJE) 92 3,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000148 USLUŽNA STERILIZACIJA U AUTOKLAVU (PO JEDINICI MATERIJALA ZA STERILIZACIJU) 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000149 IDENTIFIKACIJA UZROČNIKA SEPSI MASENOM SPEKTROMETRIJOM (MALDI-TOF) 92 2,500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000150 ODREĐIVANJE VREDNOSTI MIK-a (minimalne inhibitorne koncetracije) za jedan antibiotik BUJON MICRODILUCIONOM METODOM 92 1,100.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000151 DIREKTNI MIKROSKOPSKI PREGLED UZORAKA - bojeni preparat 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000152 MULTIPLEX PCR AUTOMATIZOVANI TEST ZA OTKRIVANJE UZROČNIKA PNEUMONIE 92 30,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000153 DETEKCIJA KARBAPENEMAZA ZA GRAM NEGATIVNE BAKTERIJE (fenotipska) 92 500.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000154 DETEKCIJA KARBAPENEMAZA ZA GRAM NEGATIVNE BAKTERIJE - brzim imunohromatografskim testom (NDM, OXA-48, KPC, IMP, VIM) 92 2,000.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000155 DETEKCIJA BETA-LAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA ZA GRAM NEGATIVNE BAKTERIJE (fenotipska) 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000156 DETEKCIJA BETA-LAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA ZA GRAM POZITIVNE BAKTERIJE (fenotipska) 92 300.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000157 BIOHEMIJSKA IDENTIFIKACIJA GRAM NEGATIVNIH BAKTERIJA 92 250.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
92000158 BIOHEMIJSKA IDENTIFIKACIJA GRAM POZITIVNIH BAKTERIJA 92 200.00 06 CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
94000001 IZRADA CELODNEVNOG JELOVNIKA ZA DECU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000002 IZRADA PREDLOGA SASTAVA ŠKOLSKOG DOPUNSKOG OBROKA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000003 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U PRODUŽENOM BORAVKU ŠKOLA 94 45,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000004 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U USTANOVAMA ZA SOCIJALNO UGROŽENE 94 14,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000005 IZRADA CELODNEVNE MEDICINSKE NUTRITIVNE TERAPIJE (MNT) ZA ZDRAVSTVENE I BOLNIČKE USTANOVE 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000006 IZRADA IZVEŠTAJA O ENERGETSKOJ HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U ZDRAVSTVENIM I BOLNIČKIM USTANOVAMA 94 45,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000007 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA NA ZELENIM PIJACAMA 94 21,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000011 UZIMANJE UZORAKA BRISEVA 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000014 IZRADA MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000015 IZRADA MIŠLJENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000017 IZRADA MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI BRISEVA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000018 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI OBROKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 94 50,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000019 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O HRANLJIVOJ VREDNOSTI ŠKOLSKE UŽINE 94 33,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000020 PLANIRANJE TEREN.ISTRAŽ.ZA PRIKUP.PODATAKA O SANITARNO-HIG.STANJU OBJEKTA DRUŠTVENE ISHRANE 94 14,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000021 TERENSKO ISTRAZIVANJE I PRIKUPLJANJE PODATAKA O SANITARNO-HIG.STANJU OBJEKATA DRUŠ.ISHRANE 94 21,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000022 IZRADA ELABORATA O SANITARNO-HIGIJENSKOM STANJU OBJEKATA DRUŠTVENE ISHRANE 94 43,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000023 IZRADA PREDLOGA ZA POBOLJŠANJE SANITARNO-HIGIJENSKOG STANJA OBJEKATA DRUŠTVENE ISHRANE 94 43,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000025 IZRADA MESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERGETSKOJ VREDNOSTI NAM.U PREDŠKOLSKOJ/ŠKOLSKOJ UST. 94 6,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000026 IZRADA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERG VREDNOSTI NAMIRNICA U PREDŠ./ŠKOLSKOJ USTAN. 94 6,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000027 IZRADA ŠESTOMESEČNIH IZVEŠTAJA O BIOLOŠKO-ENERG.VRED.NAMIRNICA U PREDŠKOLSKOJ/ŠKOLSKOJ UST. 94 6,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000029 SPECIJALISTIČKI PREGLED PRVI 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000030 SPECIJALISTIČKI PREGLED KONTROLNI 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000031 ANTROPOMETRIJSKO MERENJE I IZRAČUNAVANJE INDEKSA TELESNE UHRANJENOSTI 94 200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000032 MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA- IZRADA INDIVIDUALNOG PLANA ISHRANE 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000033 S-T3 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000034 S-T4 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000035 S-TSH 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000036 S-Free T3 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000037 S-Free T4 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000038 S-Anti-TPO 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000039 S-Tireoglobulin 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000040 S-PSA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000041 S-Free PSA 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000042 S-CA 125 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000043 S-CA 15-3 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000044 S-GLUKOZA 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000045 OGTT (2 X VAĐENJE KRVI) 94 350.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000046 SUK PP (1 X VAĐENJE KRVI) 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000047 S-UREA 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000048 S-KREATININ 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000049 S-MOKRAĆNA KISELINA 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000050 S-BILIRUBIN UKUPNI 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000051 S-UKUPNI PROTEINI BIURET 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000052 S-HOLESTEROL 94 110.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000053 SHDL HOLESTEROL 94 110.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000054 S-LDL HOLESTEROL 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000055 S-TRIGLICERIDI 94 110.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000056 S-MAGNEZIJUM 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000057 S-GVOZĐE 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000058 K-GLIKOOZILIRANI HB 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000059 P-GLIKOZILIRANI PROTEINI 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000060 S-ALT(GPT) 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000061 SAST(GOT) 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000062 Y-GT 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000063 KOMPLETNA ANALIZA URINA 94 50.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000064 SEDIMENT 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000065 S-APO B 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000066 S-APO A1 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000067 S-APO A2 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000068 JAT (ATEROGENI INDEX) 94 20.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000069 SEDIMENTACIJA ERITROCITA (SA VAĐENJEM KRVI) 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000070 KKS 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000071 CRP - HS 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000072 FIBRINOGEN 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000073 LDL-HOL-RAČUNSKI 94 100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000075 RAZVOĐENJE I ISPIS REZULTATA 94 10.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000076 CENTRIFUG. KRVI I ODVAJANJE SERUMA 94 10.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000077 VAĐENJE KRVI IZ VENE 94 50.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000078 VAĐENJE KRVI IZ PRSTA 94 30.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000079 GLUKOZA KVALITATIVNO - URIN 94 20.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000080 CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN) 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000081 LIPIDNI STATUS (HOL + TG + HDL-HOL + LDL-HOL + INDEX + VAĐENJE KRVI) 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000082 HEPATOGRAM (ALT + AST + -GT + UK.BILIRUBIN) 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000083 KOMPLETAN URIN (HEMIJSKI PREGLED + SEDIMENT) 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000084 HDL - HOLESTEROL - DIREKTNI 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000085 ODREĐIVANJE OZONA 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000086 ODREĐIVANJE VODONIK-SULFIDA 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000087 ODREĐIVANJE KOLIČINE AEROSEDIMENTA 94 180.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000088 ODREĐIVANJE RASTVORLJIVIH MATERIJA U AEROSEDIMENTU 94 340.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000089 ODREĐIVANJE NERASTVORLJIVIH MATERIJA U AEROSEDIMENTU 94 340.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000090 PH AEROSEDIMENTA 94 230.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000091 ELEKTROPROVODLJIVOST AEROSEDIMENTA 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000092 KALCIJUM U AEROSEDIMENTU 94 270.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000093 SO4 U AEROSEDIMENTU 94 220.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000094 HLORIDI U AEROSEDIMENTU 94 190.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000095 NH3 U AEROSEDIMENTU 94 230.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000096 OLOVO U AEROSEDIMENTU 94 620.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000097 KADMIJUM U AEROSEDIMENTU 94 620.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000098 CINK U AEROSEDIMENTU 94 620.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000099 NITRATI U AEROSEDIMENTU 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000100 ŽARENI OSTATAK U AEROSEDIMENTU 94 580.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000101 ODREĐIVANJE KOLIČINE SUSPENDOVANIH MATERIJA U VAZDUHU 94 340.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000102 ODREĐIVANJE SADRŽAJA OLOVA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 925.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000103 ODREĐIVANJE SADRŽAJA KADMIJUMA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 925.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000106 ODREĐIVANJE SADRŽAJA NIKLA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 925.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000108 ODREĐIVANJE SADRŽAJA ARSENA U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA 94 960.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000109 ODREĐIVANJE SO2 U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000110 ODREĐIVANJE NO2 U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000111 ODREĐIVANJE PB U VAZDUHU - POJEDINAČNI UZORAK 94 925.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000112 ODREĐIVANJE UGLJOVODONIKA, BTEX, U VAZDUHU 94 5,760.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000114 ODREĐIVANJE POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA U UZORCIMA VAZDUHA 94 5,760.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000115 ODREĐIVANJE ČAĐI U UZORKU VAZDUHA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000116 ORGANOLEPTIČKI NALAZ 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000117 IZJAVA O USAGLAŠENOSTI ILI KOMENTAR REZULTATA ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000118 UTVRDIVANJE NETO MASE PROIZVODA (MERENJE NA TEHNICKOJ VAGI) 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000119 MERENJE NA ANALITIČKOJ VAGI 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000120 ODREĐIVANJE VLAGE 94 390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000121 VLAGA KOD HLEBA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000122 ODREĐIVANJE PEPELA 94 720.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000123 ODREĐIVANJE PESKA 94 820.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000124 ODREĐIVANJE MASTI PO SOXLET-U 94 580.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000125 ODREĐIVANJE MASTI BUTIROMETROM 94 270.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000126 ODREĐIVANJE BELANČEVINA 94 940.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000127 ODREĐIVANJE ŠEĆERA POSLE INVERZIJE 94 430.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000128 TITRIMETRIJSKA ODREĐIVANJA 94 385.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000129 HROMATOGRAFIJA NA HARTIJI 94 385.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000130 TLC HROMATOGRAFIJA 94 730.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000132 SPEKTROFOTOMETRIJA UV/VIS 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000135 REFRAKTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE 94 180.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000136 MIKROSKOPSKI PREGLED NAMIRNICA 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000141 SLOŽENA KVALITATIVNA ODREĐIVANJA REAKCIJE ZA DOKAZIVANJE POJEDINIH SUPSTANCI 94 840.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000142 BODOVANJE HLEBA 94 420.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000143 RAČUNSKO IZRAČUNAVANJE PARAMETARA 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000145 ODREĐ.OSTATKA GRUPA PESTIC.(ORGANOHLORNIH, ORGANOFOSFORNIH, TRIJAZINSKIH I AZOTNIH) U MESU, MESNIM PROIZV.MLEKU, MLEČNIM PROIZV.GOTOVOJ HRANI I MASTI 94 12,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000146 ODREĐIVANJE OSTATKA GRUPA PESTICIDA (ORGANOHLORNIH, ORGANOFOSFORNIH,TRIJAZINSKIH I AZOTNIH) U PROIZVODIMA BILJNOG POREKLA I DEČJOJ HRANI 94 12,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000147 ODREĐIVANJE NITRITA - SPEKTROFOTOMETRIJSKI U NAMIRNICAMA 94 1,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000148 ODREĐIVANJE NITRATA- SPEKTROFOTOMETRIJSKI U NAMIRNICAMA 94 2,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000149 ODREĐIVANJE FOSFATA (SPALJIVANJE) U NAMIRNICAMA 94 1,440.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000150 ODREĐIVANJE FOSFATA 94 850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000151 ODREĐIVANJE ETANOLA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000152 ODREĐIVANJE MALIH KOLIČINA ETANOLA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000155 ODREĐIVANJE KALIJUM JODIDA (U KUH.SOLI) 94 660.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000156 ODREĐIVANJE SUMPOR DIOKSIDA - SO2 94 540.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000157 ODREĐIVANJE PH VREDNOSTI - NAMIRNICE I PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 94 270.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000158 ODREĐIVANJE NA-GLUTAMINATA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000159 ODREĐIVANJE KISELINSKOG STEPENA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000160 ODREĐIVANJE PEROKSIDNOG BROJA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000161 ODREĐIVANJE SAPONIFIKACIONOG BROJA 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000162 ODREĐIVANJE HIDROKSILNOG BROJA 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000163 ODREĐIVANJE JODNOG BROJA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000164 ODREĐIVANJE FLUORA 94 790.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000165 ODREĐIVANJE RELATIVNE GUSTINE 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000166 ODREĐIVANJE PARAMETRA PO FARMAKOPEJI 94 360.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000167 ODREĐIVANJE SULFATNOG PEPELA 94 960.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000168 ODREĐIVANJE CIJANIDA (U PIĆIMA) 94 1,340.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000169 ODREĐIVANJE METANOLA 94 960.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000171 ODREĐIVANJE VEŠTAČKIH ZASLAĐIVAČA (SAHARIN, ASPARTAM, ACESULFAM K) HPLC TEHNIKA 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000172 BODOVANJE KAFE 94 1,740.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000173 ODREĐIVANJE ISPARLJIVIH KISELINA 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000175 ODREĐIVANJE KAPSANTINA U PAPRICI 94 830.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000177 ODREĐIVANJE KOFEINA HPLC 94 1,730.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000178 ODREĐIVANJE HIDROKSIMETIL FURFUROLA - HMF 94 780.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000180 ODREĐIVANJE EKSTRAKTA OSNOVNE SLADOVINE /U PIVU/ 94 870.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000181 ODREĐIVANJE MRAVLJE KISELINE 94 840.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000183 ODREĐIVANJE NEOSAPUNJIVIH MATERIJA 94 780.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000184 ODREĐIVANJE TEŠKIH METALA - PRIPREMA 94 530.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000185 ODREĐIVANJE 1 METALA (PLAMENA T.) - AAS 94 920.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000186 ODREĐIVANJE ŽIVE HG U HRANI I POU (DMA) 94 910.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000187 ODREĐIVANJE ARSENA - AS- AAS - HIDRIDNA TEHNIKA 94 960.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000188 ODREĐIVANJE UKUPNIH TEŠKIH METALA 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000189 ODREĐIVANJE SLOBODNIH ALKALIJA 94 540.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000190 ODREĐIVANJE POVRŠINSKIH AKTIVNIH MATERIJA 94 1,440.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000191 ODREĐIVANJE FORMALDEHIDA 94 1,320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000192 ODREĐIVANJE SILIKATA 94 1,030.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000193 ODREĐIVANJE UKUPNE MIGRACIJE 94 900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000194 ODREĐIVANJE ESTARSKOG BROJA 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000195 ODREĐIVANJE FENOLA - PREDMETI OPŠTE UPOTREBE 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000197 ODREĐIVANJE ODNOSA FILA I TESTA 94 220.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000198 ODREĐIVANJE SADRŽAJA TESTENINE KOJA KUVANJEM PRELAZI U TALOG 94 710.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000199 IDENTIFIKACIJA VEŠTAČKIH BOJA (PAPIRNA/TLC HROMATOGRAFIJA) 94 840.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000200 ODREĐIVANJE UŽEGLOSTI PO TEUFELU 94 230.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000201 ODREĐIVANJE LUTEINA 94 270.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000202 ODREĐIVANJE OPTIČKOG BELILA - KVALITATIVNA REAKCIJA 94 230.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000203 ODREĐIVANJE AKTIVNOG KISEONIKA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000206 ODREĐIVANJE REAKCIJE NA ALKALIJE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000207 RELATIVNI SADRŽAJI PROTEINA VEZIVNOG TKIVA U PROTEINIMA MESA - HIDROKSI PROLIN 94 2,640.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000208 MIŠLJENJE, KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU ... ODELJENJA LAB.SLUŽBI NA OSNOVU LITERAT.POD 94 900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000209 ODREĐIVANJE ENERGETSKE VREDNOSTI GOTOVIH OBROKA 94 3,080.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000210 ODREĐIVANJE ETARSKIH ULJA PO KLEVENDZERU 94 870.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000211 TEOBROMIN 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000212 INTENZITET BOJE U EBC JEDINICAMA 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000213 JODNA PROBA NA SKROB 94 180.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000214 KININ HLORID 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000215 MATERIJE NERASTVORLJIVE U VODI, KISELINAMA 94 630.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000216 SADRŽAJ UKUPNIH KISELINA 94 730.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000217 BOJA ŠEĆERA 94 730.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000218 NACL (VOLUMETRIJSKI) 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000219 PREDLOG DEKLARACIJE NA OSNOVU SASTAVA, SPECIFIKACIJE UZORKA 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000221 ODREĐIVANJE SADRŽAJA SUPSTANCI (GC-MS TEHNIKA) 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000224 OPŠTI PARAMETRI OTPADNIH VODA 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000225 TEMPERATURA VODE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000226 BOJA VODE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000227 MIRIS VODE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000228 MUTNOĆA VODE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000229 PH VREDNOST VODE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000230 UTROŠAK KMN04 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000231 ISPARNI OSTATAK 94 290.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000232 ISPRANI OSTATAK (RAČUNSKI) 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000233 ELEKTROPROVODLJIVOST 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000234 MINERALNA ULJA - SPEKTROFOTOMETRIJA IR 94 5,530.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000235 AMONIJAK 94 230.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000236 NITRITI 94 230.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000237 NITRATI 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000238 HLORIDI 94 140.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000239 REZIDUALNI HLOR 94 140.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000240 METALI-SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE HROM CR+6 94 270.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000241 METALI-AAS/ICP-MS /ICP-OES(MANGAN,OLOVO,KAMDIJUM,CINK,BAKAR,HROM-UKUPNI,NIKL,ALUMINIJUM,BARIJUM,KOBALT,STRONCIJUM, GVOŽĐE, KALAJ, SREBRO, SELEN, ANTIMON, BOR, ŽIVA, ARSEN - PO METALU 94 620.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000242 METALI-ŽIVA (Hg) DMA 94 640.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000243 METALOIDI - ARSEN (HIDRIDNA TEHNIKA) 94 950.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000244 SULFATI 94 210.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000245 FOSFATI 94 385.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000246 FLUORIDI-POTENCIOMETRIJSKI 94 320.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000247 "P" ALKALITET 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000248 "M" ALKALITET 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000249 UKUPNA TVRDOĆA 94 140.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000250 STALNA TVRDOĆA 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000251 KARBONATNA TVRDOĆA 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000252 KALCIJUM 94 150.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000253 MAGNEZIJUM (RAČUNSKI) 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000254 NATRIJUM 94 270.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000255 KALIJUM 94 270.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000256 HIDROKARBONATI (RAČUNSKI) 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000257 KARBONATI (RAČUNSKI) 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000258 UGLJENDIOKSID (RAČUNSKI) 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000259 CIJANIDI 94 470.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000260 SULFIDI (KVALITATIVNO) 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000261 SULFIDI (KVANTITATIVNO) 94 210.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000262 SILICIJUMDIOKSID 94 170.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000263 JODIDI 94 520.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000264 RASTVORNI KISEONIK 94 170.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000265 ZASIĆENJE KISEONIKOM 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000266 FENOLI - VODE 94 850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000267 DETERDŽENTI 94 820.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000268 VIDLJIVE MATERIJE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000269 ŽARENI OSTATAK 94 580.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000270 SUSPENDOVANE MATERIJE 94 520.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000271 TALOŽIVE MATERIJE 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000272 HEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA (HPK) 94 460.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000273 BIOLOŠKA POTROŠNJA KISEONIKA NAKON 5 DANA (BPK) 94 470.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000274 MASTI I ULJA (ETARSKI ILI UGLJENTETRAHLORIDNI EKSTRAKT) 94 540.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000275 UKUPNI AZOT 94 500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000276 AMONIJAK - DESTILACIJOM 94 390.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000277 ORGANOHLORNI INSEKTICIDI - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000278 ORGANOFOSFORNI INSEKTICIDI - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000279 TRIHALOMETANI (THM) 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000280 POLICIKLIČNIAROMATIČNI UGLJOVODONICI (PAH) - ODREĐIVANJE U VODAMA 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000281 POLIHLOROVANI BIFENILI (PCB) 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000282 PRIJEM UZORAKA VODE 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000283 IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU -KOMENTAR REZULTATA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000284 OCENA KVALITETA IZLIVENE OTPADNE VODE SA PREGLEDOM MERA 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000285 BTEX U VODAMA, VAZDUHU 94 5,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000289 EVIDENCIJA UČESTALOSTI VOZILA PO JEDNOM MERENJU NIVOA KOMUNALNE BUKE 94 970.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000290 MERENJE BUKE U KOMUNALNOJ SREDINI 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000291 MEZOKLIMATSKA MERENJA 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000292 MIKROKLIMATSKA MERENJA (CENA PO JEDNOM MERENJU) 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000293 OCENJIVANJE DELOVANJA BUKE I VIBRACIJA OD IZVORA NA OKOLINU 94 870.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000294 DAVANJE MIŠLJENJA I IZRADA IZVEŠTAJA 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000295 UTVRĐIVANJE AEROSEDIMENTA (LABORATORIJSKE ANALIZE - ZBIRNO) 94 4,740.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000296 ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE CO 94 1,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000300 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "A" OBIM SA OCENOM 94 5,040.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000301 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "B" OBIM SA OCENOM 94 10,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000302 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM 94 29,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000303 UTVR.KONC.SUSP.MAT.U 24-ČAS.UZORC.VAZDUHA SA UTVR.KONC.METALA I METAL.U UZOR.SUSP.ČESTICAMA 94 6,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000304 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH MATERIJA (PO UZORKU) 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000305 SPECIJALISTIČKO MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000306 SPECIJALISTIČKO MIŠLJENJE O KVALITETU POVRŠINSKE VODE 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000307 UTVRĐIVANJE RADIOAKTIVNOSTI UZORKA VODE ZA PIĆE (USLUŽNO, PMF) 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000308 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000309 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000310 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 18,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000311 IZRADA POJEDINAČNOG IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE 94 5,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000312 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 5,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000313 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000314 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI VODE ZA PIĆE 94 18,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000315 IZRADA MESEČNOG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 5,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000316 IZRADA TROMESEČNOG I ŠESTOMESEČNOG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000317 IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA 94 18,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000318 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE AEROSEDIMENTA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000319 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ČAĐI U VAZDUHU (PO UZORKU) 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000320 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE SUMPORDIOKSIDA (PO UZORKU) 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000321 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE AZOTDIOKSIDA U /PO UZORKU/ 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000322 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA (PO UZORKU) 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000323 UZOR.VAZDUHA RADI UTVR.KONCENTRACIJE AZOTDIOKSIDA U KRATKOT.UZORCIMA VAZDUHA /PO UZORKU/ 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000324 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVR.KONCENT.OLOVA U KRATKOTRAJNIM UZORCIMA VAZDUHA /PO UZORKU/ 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000325 UZOR.VAZDUHA RADI UT.KON.POLIC.AROM.UGLJOVOD.U UZ.SUSP.ČEST.IZR.KAO BENZO/A/PIREN/PO UZORK 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000326 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE UKUPNIH UGLJOVODONIKA (BTEX) (PO UZORKU) 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000327 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE FORMALDEHIDA (PO UZORKU) 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000328 UZORKOVANJE VAZDUHA RADI UTVRĐIVANJA VODONIK-SULFIDA (PO UZORKU) 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000329 ODREĐIVANJE SORBINSKE I BENZOEVE KISELINE,SA-HARINA,K-ACESULFAMA I ASPARTAMA /HPLC/ 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000330 24-ČASOVNO UZORKOVANJE OTPADNE VODE 94 15,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000331 PREVOD IZVEŠTAJA LEKARA SPEC.O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA/PRED.OPŠ.UPOT.NA ENGL.J. 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000332 PREVOD IZV.O OBAV.FIZ.HEM.ANAL.ZDRAV.ISPRAV. NAMIRNICA/PREDMETA OPŠTE UPOTREBE NA ENGL.JEZ 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000333 PREVOD IZV.O OBAV.MIK.ANAL.ZDRAV.ISPRAVNOSTI NAMIRNICA/PREDMETA OPŠTE UPOT.NA ENGLESKI JEZ 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000334 PREVOD IZVEŠTAJA O KONTROLI OTPADNE VODE NA ENGLESKI JEZIK 94 4,860.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000335 PREVOD IZVEŠTAJA O DNEVNOM/NOĆNOM NIVOU KOMUNALNE BUKE NA ENGLESKI JEZIK/ 94 29,160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000336 PREVOD IZVEŠTAJA O KVALITETU VAZDUHA NA ENGLESKI JEZIK 94 29,160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000337 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE NA ENGLESKI JEZIK 94 29,160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000338 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE OSNOVNOG "A" OBIMA NA ENGLESKI JEZIK 94 3,900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000339 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE PERIODIČNOG "B" OBIMA NA ENGL.JEZ 94 5,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000340 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAV.ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE OBIMA NOVOG ZAHVATA "V" OBIMA NA ENG.JEZ 94 6,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000341 PREVOD IZVEŠTAJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE BAZENA NA ENGLESKI JEZIK 94 4,900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000342 PREVOD MIŠLJENJA O KVALITETU VODE JAVNIH KUPALIŠTA NA ENGLESKI JEZIK 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000343 IZDAVANJE MIŠLJENJA NA ZAHTEV PRAVOSUDNIH ORGANA /SUD I SL./ 94 14,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000344 IZDAVANJE STRUČNOG MIŠLJENA NA ZAHTEV STRANKE 94 14,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000346 PRIJEM UZORAKA ZA ISPITIVANJE KVALITETA I ZDRAV.ISPRAV.NAMIRNICA, PREDMETA OPŠTE UPOTREBE I BRISEVA 94 300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000347 ODREĐIVANJE POLIHLOROVANIH BIFENILA-PCB 94 6,120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000348 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "A" OBIM SA OCENOM+THM 94 9,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000349 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE - GODIŠNJI 94 129,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000350 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE - MESEČNI 94 26,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000351 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE -PERIODIČNI 94 77,900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000352 IZVEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE -VIŠEGODIŠNJI 94 259,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000353 24-ČASOVNO MERENJE NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI 94 18,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000354 ODREĐIVANJE TOC-A U VODI 94 2,220.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000355 UZORKOVANJE VAZDUHA ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE SUSPENOVANIH ČESTICA PM10 ILI PM2,5 ILI PM1" 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000356 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-NUTRITIVNI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000357 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-INHALACIONI I NUTRITIVNI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000358 ODREĐIVANJE ALERGEN-SPECIFIČNIH IGE U SERUMU-INHALACIONI PANEL OD 20 ALERGENA 94 4,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000359 OCENA DEKLARACIJE 94 1,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000360 UZIMANJE UZORAKA NAMIRNICA ZA ANALIZU 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000361 UZIMANJE UZORAKA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA ANALIZU 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000362 ODREĐIVANJE FTALATA 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000363 GAMA-SPEKTROMETRIJSKO ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U UZORKU VODE ZA PIĆE 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000364 ODREĐIVANJE UKUPNE ALFA I BETA AKTIVNOSTI U UZORKU VODE ZA PIĆE 94 9,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000365 PARAMETRI BEZBEDNOSTI HRANE SA VISOKIM SADRŽAJEM HISTIDINA U 1 JEDINICI 94 2,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000366 TEST INTOLERANCIJE NA HRANU - 46 VRSTA HRANE 94 9,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000367 ODREĐIVANJE NATRIJUMHLORIDA POTENCIOMETRIJSKI/JONSKO-HROMATOGRAFSKI 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000368 OCENA ZDRAVSTVENIH IZJAVA 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000369 ODRAĐIVANJE SADRŽAJA OXRATOKSINA "A" 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000370 ODREĐIVANJE SADRŽAJA AFLATOKSINA "B1", "G1", "B2", "G2" 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000371 ODREĐIVANJE SADRŽAJA AFLATOKSINA "M1" 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000374 ODREĐIVANJE SADRŽAJA ZEARALENONA 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000375 ODREĐIVANJE SADRŽAJA DEOKSINIVALENOLA 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000376 ODREĐIVANJE SADRŽAJA FUMONIZINA 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000377 ODREĐIVANJE SADRŽAJA PATULINA 94 4,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000378 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE "V" OBIM SA OCENOM - NOVI ZAHVAT 94 46,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000379 INDEKS UGLJOVODONIKA C10-C40 94 5,550.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000392 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE  HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE INDIKACIJE OBIM G 94 4,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000393 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE BAZENA 94 2,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000397 DOKAZIVANJA FERUGINOZNIH BAKTERIJA U VODI 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000398 OBRADA VODE MEMBRAN FILTER METODOM 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000399 ANALIZA HRANE ILI VODE NA PRISUSTVO INSEKATA I/ILI PARAZITA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000400 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORAKA VODE ZA PIĆE 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000401 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA POVRŠINSKIH ILI OTPADNIH VODA 94 1,680.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000402 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORAKA- HRANA 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000403 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA KOZMETIČKIH PROIZVODA 94 1,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000404 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA KOZMETIČKIH PROIZVODA - UVOZ 94 2,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000405 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA KOZMETIČKIH PROIZVODA - SUPERANALIZA 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000406 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000407 DAVANJE MIŠLJENJA O MIKROBIOLOŠKOJ ISPRAVNOSTI UZORKA- PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 94 450.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000408 MIKOLOŠKO ISPITIVANJE VAZDUHA 94 840.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000409 BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE VAZDUHA  SEDIMENTACIONI METOD 94 1,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000410 ODREĐIVANJE STERILNOSTI MATERIJALA 94 1,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000411 PROVERA EFEKTA STERILIZACIJE BIOLOŠKOM METODOM 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000412 ISPITIVANJE VREDNOSTI DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA SA 4 SOJA 94 5,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000413 ODERĐIVANJE BROJA BAKTERIJA U 1ML MEZOFILNE ILI PSIHROFILNE 94 360.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000414 BIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE 94 1,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000415 MIKROBIOLOGIJA HRANE LISTERIA MONOCYTOGENES DEO 2:METODA ODREĐIVANJA BROJA 94 2,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000416 MIKROBIOLOGIJA HRANE LISTERIA MONOCYTOGENES DEO 1:METODA OTKRIVANJA 94 3,900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000417 MIKROBIOLOGIJA HRANE ODREĐIVANJE BROJA BACILLUS CEREUS 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000418 MIKROBIOLOGIJA HRANEODREĐIVANJE BROJA ESCHERICHIA COLI DEO 2 94 1,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000419 MIKROBIOLOGIJA HRANE ENTEROBACTERIACEAE DEO 1:OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA MPN TEHNIKOM 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000420 MIKROBIOLOGIJA HRANE ENTEROBACTERIACEAE DEO 2:METODA BROJANJA KOLONIJA 94 1,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000421 MLEKO I MLEČNI PROIZVODI OTKRIVANJE ENTEROBACTER SAKAZAKII. 94 2,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000422 MIKROBIOLOGIJA HRANEODREĐIVANJE BROJA KOAGULAZA POZITIVNIH STAFILOKOKA DEO 1 94 2,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000423 MIKROBIOLOGIJA HRANE ODREĐIVANJE BROJA MIKROORGANIZAMA DEO 1 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000424 MIKROBIOLOGIJA HRANE ODREĐIVANJE BROJA SULFITOREDUKUJUĆIH BAKTERIJA 94 2,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000425 MIKROBIOLOGIJA HRANE ODREĐIVANJE BROJA KVASACA I PLESNI-DEO 1 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000426 MIKROBIOLOGIJA HRANE ODREĐIVANJE BROJA KVASACA I PLESNI-DEO 2 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000427 MIKROBIOLOGIJA HRANE OTKRIVANJE SALMONELLA SPP 94 1,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000428 MIKROBIOLOGIJA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM-LISTERIAE MONOCYTOGENES DEO 1:METODA OTKRIVANJA 94 3,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000429 MIKROBIOLOGIJA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM-OTKRIVANJE SALMONELLA SPP 94 1,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000430 MIKROBIOLOGIJA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM-ODREĐIVANJE BROJA KOAGULAZA POZITIVNIH STAFILOKOKA DEO 1 94 2,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000431 MIKROBIOLOGIJA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM-ENTEROBACTERIACEAE DEO 2:METODA BROJANJA KOLONIJA 94 1,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000432 MIKROBIOLOGIJA BRISEVA POVRŠINA KOJE DOLAZE U KONTAKT SA HRANOM-ODREĐIVANJE BROJA MIKROORGANIZAMA DEO 1 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000433 MINERALNE, IZVORSKE I STONE VODE MF METODE - ISO 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000434 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA UKUPNIH KOLIFORMNIH BAKTERIJA (COLILERT 18) 94 1,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000435 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA UKUPNIH KOLIFORMNIH BAKTERIJA FEKALNOG POREKLA ESCHERICHIA COLI(COLILERT 18) 94 1,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000436 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA CREVNIH ENTEROKOKA. TEHNOLOGIJA DEFINISANOG SUPSTRATA, ENTEROLERT E 94 1,700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000437 UKUPAN BROJ BAKTERIJA IZ POVRŠINSKIH/OTPADNIH VODA 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000438 UKUPAN BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA U POVRŠINSKIM / OTPADNIM VODAMA TEHNIKA MF 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000439 UKUPAN BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA FEKALNOG POREKLA, ESCHERICHIA COLI U POVRŠINSKIM / OTPADNIM VODAMA TEHNIKA MF 94 480.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000440 OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA CREVNIH ENTEROKOKA TEHNIKAMF 94 400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000441 BAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE BRISEVA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000442 MIKOLOŠKO ISPITIVANJE BRISEVA 94 960.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000443 RAD TEHNIČARA - SSS 94 570.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000444 RAD TEHNIČARA/INŽENJERA - VŠS 94 743.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000445 RAD TEHNIČARA/INŽENJERA - VSS 94 971.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000446 KILOMETRAŽA 94 44.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000447 ČOKOLADNI AGAR U PETRI PLOČAMA 55MM 94 37.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000448 USLUGA PRIPREME UTI AGARa U PETRI PLOČAMA OD 90 MM 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000449 USLUGA PRIPREME AGARA ZA IZOLACIJU PATOGENIH STAFILOKOKA OD 90 MM 94 60.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000450 MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI BEZBEDNOSTI HRANE 94 3,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000451 MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI BEZBEDNOSTI I PROCESNE HIGIJENE 94 5,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000452 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA BRISEVA 94 2,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000512 Kontinuirano merenje zagaujućih materija u vazduhu automatskom mernom stanicom - 1 dan 94 9,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000513 Odreivanje 1,2-dihloretana,trihloretena i tetrahloretena u vodi 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000514 Odreivanje trihalometana (THM) i 1,2-dihloretana,trihloretena i tetrahloretena u vodi 94 3,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000515 Odreivanje metil-tercbutiletra u vodi 94 2,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000516 Odreivanje jona u vodi tehnikom jonske hromatografije (natrijum,kalijum,kalcijum,magnezijum,amonijum jon,bromidi,hloridi,nitrati,nitriti,sulfati,jodidi,hlorati,hloriti,bromati)- po jonu 94 240.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000517 Priprema uzorka voda za odreivanje toksi nih metala,tehnika ICP-MS/ICP-OES(mikrotalasna digestija) 94 1,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000518 PRIPREMA UZORKA HRANE I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA ODREĐIVANJE TOKSIČNIH METALA,TEHNIKAICP-MS/ ICP-OES-(MIKROTALASNA DIGESTIJA) 94 1,900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000519 ODREĐIVANJE TOKSIČNIH METALA U HRANI I PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE TEHNIKA ICP-MS/ ICP-OES (As,Cd,Cu,Pb,Zn,Hg,Fe,Sn)-PO METALU 94 900.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000520 Odreivanje vešta kih boja (HPLC-UV/VIS) 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000521 Odreivanje konzervansa (Na-benzoat/benzoeva kiselina i/ili K-sorbat/sorbinska kiselina) (HPLC-UV/VIS) 94 3,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000522 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE OTVORENIH BAZENA / UKUPNO 94 4,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000523 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZATVORENIH BAZENA / UKUPNO 94 7,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000524 ODREĐIVANJE LEGIONELLAE PNEUMOPHILAE U VODI BAZENA 94 1,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000525 UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE NA TERENU 94 660.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000526 UZORKOVANJE POVRŠINSKE VODE NA TERENU 94 780.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000527 UZORKOVANJE OTPADNE VODE NA TERENU 94 1,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000528 A OBIM/UKUPNO-VODA ZA PIĆE 94 6,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000529 B OBIM/UKUPNO-VODA ZA PIĆE 94 12,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000530 V OBIM/UKUPNO-VODA ZA PIĆE 94 36,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000531 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA A OBIMA/UKUPNO 94 3,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000532 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA B OBIMA/UKUPNO 94 4,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000533 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA V OBIMA/UKUPNO 94 6,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000534 HEMIJSKA ANALIZA A OBIMA/UKUPNO 94 3,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000535 HEMIJSKA ANALIZA B OBIMA/UKUPNO 94 8,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000536 HEMIJSKA ANALIZA V OBIMA/UKUPNO 94 29,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000537 A OBIM-VODA ZA PIĆE/KORISNIK 94 5,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000538 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA A OBIMA VODA ZA PIĆE/KORISNIK 94 2,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000539 HEMIJSKA ANALIZA A OBIMA VODA ZA PIĆE/KORISNIK 94 3,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000540 ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE OTVORENIH BAZENA/KORISNIK 94 4,400.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000541 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE BAZENA/KORISNIK 94 2,100.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000542 HEMIJSKA ANALIZA VODE BAZENA/KORISNIK 94 2,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000543 S-CA 19-9 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000544 S-CEA 94 600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000545 S-Ukupni IgE 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000546 S-Anti-CCP 94 800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000547 S-Insulin 94 750.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000548 S-Anti-tTG(IgA) 94 700.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000549 S-Vit.D (25-OH) 94 1,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000550 S-ALP 94 80.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000551 S-Amilaza (serum) 94 160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000552 U-Amilaza (urin) 94 160.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000553 PANEL 1 (Glukoza+kompletan urin+HbA1c) 94 610.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000554 PANEL 2 (Glukoza+kompletan urin+HbA1c+Holesterol+Trigliceridi) 94 760.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000555 VAĐENJE KRVI (Vaenje krvi iz vene/prsta+centrifugiranje+razvodjenje rezultata) 94 70.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000556 ODREĐIVANJE AOX-A U VODI 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000557 ODREĐIVANJE ZASIĆENIH MASNIH KISELINA U UZORCIMA HRANE 94 4,300.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000558 ODREĐIVANJE SADRŽAJA GLUKOZE U UZORCIMA HRANE (HPLC TEHNIKA) 94 1,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000559 ODREĐIVANJE SADRŽAJA FRUKTOZE U UZORCIMA HRANE (HPLC TEHNIKA) 94 1,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000560 ODREĐIVANJE SADRŽAJA SAHAROZE U UZORCIMA HRANE (HPLC TEHNIKA) 94 1,850.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000561 ODREĐIVANJE ORGANOHLORNIH PESTICIDA, ORAGANOFOSFORNIH PESTICIDA I TRIAZINA U UZORCIMA 94 12,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000562 ODREĐIVANJE GLUTENA U UZORCIMA HRANE 94 7,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000563 IZMENA IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU NA ZAHTEV KORISNIKA 94 6,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000564 IZDAVANJE DUPLIKATA IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU 94 1,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000565 ČAS RADA LEKARA, DOKTORA MEDICINE 94 1,600.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000566 ČAS RADA LEKARA, DOKTORA MEDICINE, SPECIJALISTE 94 1,800.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000567 ČAS RADA LEKARA, DOKTORA MEDICINE, SPECIJALISTE, DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA 94 2,000.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000568 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI SLANJA IZVEŠTAJA 94 120.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000569 Meuprovera merne opreme za uzorkovanje suspendovanih estica PM2,5/PM iz vazduha pri zadatim protocima u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS EN 12341:2015 94 17,475.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000570 Meuprovera merne opreme za uzorkovanje vazduha-AT 401/AT 801 pri zadatim protocima u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2017 94 7,500.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
94000571 Meuprovera merne opreme za merenje buke u ~ivotnoj sredini u skladu sa SRPS ISO7IEC 17025:2017 94 18,200.00 05 CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
95000001 IZDAVANJE POTVRDE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU NA LIČNI ZAHTEV 95 600.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000002 IZDAVANJE UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU NA ENGLESKOM JEZIKU NA LIČNI ZAHTEV 95 1,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000003 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-GODIŠNJI IZVEŠTAJ - NOVI SAD 95 45,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000004 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-GODIŠNJI IZVEŠTAJ-OSTALE OPŠTINE JBO 95 20,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000005 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-IZVEŠTAJ ZA PETOGODIŠNJI PERIOD-NOVI SAD 95 96,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000006 VITALNO-DEMOGRAFSKA STATISTIKA-IZVEŠTAJ ZA PETOGODIŠNJI PERIOD-OSTALE OPŠTINE JBO 95 35,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000007 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROMOTIVNO-PREVENTIVNOJ DELATNOSTI-NOVI SAD 95 15,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000008 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROMOTIVNO-PREVENTIVNOJ DELATNOSTI-OSTALE OPŠTINE JBO 95 10,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000009 EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA 95 20,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000010 EDUKACIJA NEZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA 95 38,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000011 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU -NOVI SAD 95 45,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000012 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU - VRBAS 95 23,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000013 GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MORBIDITETU -OSTALE OPŠTINE JBO 95 15,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000014 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD - NOVI SAD 95 96,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000015 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD - VRBAS 95 48,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000016 ANALIZA MORBIDITETA - PETOGODIŠNJI PERIOD -OSTALE OPŠTINE JBO 95 32,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000017 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - NOVI SAD 95 45,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000018 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - VRBAS 95 23,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000019 ORGANIZACIJA I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - ANALIZA ZA JEDNU GODINU - OSTALE OPŠTINE JBO 95 15,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000020 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA 95 8,990.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000021 RESETOVANJE ŠIFRE ZA PRISTUP SERVISU JAVNOG ZDRAVLJA (SJZ) 95 2,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000022 ADMINISTRACIJA U SERVISU JAVNOG ZDRAVLJA (SJZ) 95 2,000.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
95000023 EDUKACIJA NEZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ OBLASTI PROMOCIJE ZDRAVLJA NA RADNOM MESTU 95 600.00 01 CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
96000001 UZIMANJE MATERIJALA ZA VIRUSOLOŠKI PREGLED 96 60.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000004 ELISA IgM RUBELLA VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000005 ELISA IgG RUBELLA VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000006 ELISA IgM VIRUS MORBILLA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000007 ELISA IgG VIRUS MORBILLA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000008 ELISA IgM CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000009 ELISA IgG CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000010 ELISA IgM TOXOPLASMA GONDII 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000011 ELISA IgG TOXOPLASMA GONDII 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000012 ELISA IgM VIRUS MUMPSA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000013 ELISA IgG VIRUS MUMPSA 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000014 ELISA IgM RSV 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000015 ELISA IgG RSV 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000016 ELISA IgA PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000017 ELIZA IgG PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000018 ELISA IgM CHLAMYDIA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000019 ELISA IgG CHLAMYDIA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000020 ELISA IgM PARVOVIRUS B19 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000021 ELISA IgG PARVOVIRUS B19 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000022 ELISA IgM VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000023 ELISA IgG VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000024 ELISA IgM COXSACKIE B VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000025 ELISA IgG COXSACKIE B VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000026 ELISA IgM EBV VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000027 ELISA IgG EBV VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000028 ELISA IgM ADENO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000029 ELISA IgG ADENO VIRUS 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000030 ELISA IgM HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 1 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000031 ELISA IgG HERPES SIMPLAX VIRUS TIP 1 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000032 ELISA IgM HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000033 ELISA IgG HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 900.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000043 DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA (DIF) HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 1 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000044 DIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA (DIF) HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 2 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000052 ELISA IgM ADENO/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000053 ELISA IgG ADENO/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000054 ELISA IgM COXSACKIE B/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000055 ELISA IgG COXSACKIE B/REZULTAT ZA 24 SATA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000057 ELISA IgM PARAINFLUENZA 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000059 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000060 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000061 CLIA RUBELLA IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000062 CLIA RUBELLA IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000063 CLIA CMV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000064 CLIA CMV IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000065 CLIA EBV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000066 CLIA EBV IgG 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000067 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG Avidetet 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000068 CLIA RUBELLA IgG Avidetet 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000069 CLIA CMV IgG Aviditet 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000070 ELISA TOXOPLASMA GONDII IgG Aviditet 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000071 ELISA RUBELLA IgG Aviditet 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000072 ELISA CMV IgG Aviditet 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000073 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU EPSTEIN-BARR VIRUSA 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000074 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HERPES SIMPLEX VIRUSA TIP 1/2 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000075 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU CYTOMEGALO VIRUSA 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000076 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS A VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000077 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS B VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000078 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HEPATITIS C VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000079 REAL-TIME PCR ZA GENOTIPIZACIJU HEPATITIS C VIRUSA 96 4,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000080 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU HIV VIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000081 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU VISOKORIZIČNIH TIPOVA HUMANIH PAPILOMA VIRUSA (HPV-HR) 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000082 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ENTEROVIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000083 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ROTAVIRUSA/NOROVIRUSA/ ASTROVIRUSA 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000084 SERTIFIKAT RUBELLA ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000085 SERTIFIKAT VARICELLA ZOSTER ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000086 SERTIFIKAT MORBILLI ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000087 SERTIFIKAT MUMPS ELISA IgG 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000088 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NISKORIZIČNIH TIPOVA HUMANIH PAPILOMA VIRUSA (HPV-LR) 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000089 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU TICK-BORNE BOLESTI ( B.burgdorferi, TBEV, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E.muris) 96 4,280.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000090 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU WEST-NILE VIRUSA (Virus groznice Zapadnog Nila) 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000091 ELISA IgM INFLUENCA A 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000092 ELISA IgG INFLUENCA A 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000093 ELISA IgM INFLUENCA B 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000094 ELISA IgG INFLUENCA B 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000095 ELISA IgM MYCOPLASMA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000096 ELISA IgG MYCOPLASMA PNEUMONIAE 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000098 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST ZA DIJAGNOSTIKU ROTAVIRUSA/ NOROVIRUSA/ADENOVIRUSA/ASTROVIRUSA IZ FECESA 96 2,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000099 SERTIFIKAT ANTI-HCV 96 2,600.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000100 SERTIFIKAT HIV Combo Ag/Ab 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000101 SERTIFIKAT HBs Ag 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000102 HBs Ag 96 800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000103 ANTI-HCV 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000104 HIV Combo Ag/Ab 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000105 WESTERN BLOT (Potvrdni test) NA HIV 96 16,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000106 WESTERN BLOT (Potvrdni test) NA HCV 96 16,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000107 SERTIFIKAT ANTI-HBs 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000108 SERTIFIKAT ANTI-HBe I HBe Ag 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000109 SERTIFIKAT ANTI-HAV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000110 SERTIFIKAT ANTI-HAV Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000111 SERTIFIKAT ANTI-HBc Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000112 SERTIFIKAT ANTI-HBc IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000113 SERTIFIKAT ANTI-HDV Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000114 SERTIFIKAT ANTI-HDV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000115 SERTIFIKAT ANTI-HEV Total 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000116 SERTIFIKAT ANTI-HEV IgM 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000117 ANTI-HBs 96 1,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000118 ANTI-HBe I HBe Ag 96 1,400.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000119 ANTI-HAV IgM 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000120 ANTI-HAV Total 96 1,050.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000121 ANTI-HBc Total 96 1,050.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000122 ANTI-HBc IgM 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000123 ANTI-HDV Total 96 1,400.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000124 ANTI-HDV IgM 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000125 ANTI-HEV Total 96 1,400.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000126 ANTI-HEV IgM 96 1,555.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000127 POTVRDNI TEST NA HBs Ag 96 1,550.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000128 ELISA IgM WEST-NILE VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000129 ELISA IgG WEST-NILE VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000130 ELISA WEST-NILE VIRUS IgG Aviditet 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000131 ELISA IgM ZIKA VIRUS 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000132 ELISA IgG ZIKA VIRUS 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000133 ELISA HTLV Ag/Ab 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000134 ELISA IgM ECHO VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000135 ELISA IgG ECHO VIRUS 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000136 ELISA IgA ENTEROVIRUSI 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000137 ELISA IgG ENTEROVIRUSI 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000138 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST ZA DIJAGNOSTIKU RSV/ ADENO/ INFLUENCA A/INFLUENCA B VIRUSA IZ RESPIRATORNIH UZORAKA 96 2,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000139 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ADENOVIRUSA/ROTAVIRUSA IZ UZORAKA ŽIVOTNE SREDINE 96 22,859.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000140 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NOROVIRUSA IZ UZORAKA ŽIVOTNE SREDINE 96 22,859.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000141 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU USUTU VIRUSA 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000142 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU ZIKA VIRUSA 96 4,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000143 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU LEGIONELLA PN. 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000144 CLIA HIV COMBO Ag/Ab 96 1,300.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000145 CLIA Anti-HCV 96 1,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000146 CLIA HBsAg 96 1,100.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000147 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU INFLUENCA A VIRUSA (sa odreivanjem podtipova virusa) 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000148 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU INFUENCA B VIRUSA (sa odreivanjem podtipova virusa) 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000149 REAL-TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU NOROVIRUSA G1&G2 iz uzoraka hrane 96 15,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000150 REAL - TIME PCR ZA DIJAGNOSTIKU CORONA VIRUSA (SARS-CoV-2) 96 6,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000151 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST CORONA VIRUS (SARS-COV-2) IgM/IgG 96 2,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000152 BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA ANTIGEN CORONA VIRUSA (SARS - CoV-2 Ag) 96 3,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000153 Serološki test na Corona virus (SARS-Cov-2) IgG 96 3,000.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000154 KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOTESTOVIMA U AUTOMATIZOVANOM SISTEMU (CLIA) 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000155 KVALITATIVNO ODREĐIVANJE IgM ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOTESTOVIMA U AUTOMATIZOVANOM SISTEMU (CLIA) 96 1,800.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000156 KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOENZIMSKIM TESTOM (ELISA) 96 1,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000157 KVALITATIVNO ODREĐIVANJE IgM ANTITELA NA VIRUS SARS-CoV-2 IMUNOENZIMSKIM TESTOM (ELISA) 96 1,200.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
96000158 IZLAZAK NA TEREN I UZORKOVANJE BIOLOŠKOG MATERIJALA 96 2,500.00 07 CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU

Usluge/Cenovnik

Pretraga