Sanitarni pregled

Sanitarni pregledi su regulisani važećim zakonskim propisima - Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS broj 125/04) i Pravilnikom o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša (Sl glasnik RS broj 20/06).
Sanitarni pregledi su obavezni zdravstveni pregledi za određene kategorije zaposlenih lica koji mogu doprineti pojavi i širenju zaraze i ugroziti zdravlje većeg broja ljudi koji su korisnici njihovih proizvoda i usluga.

Sanitarnim pregledima podležu lica zaposlena na sledećim poslovima:

  • Javno snabdevanje stanovništva vodom za piće

  • Proizvodnja, promet i usluživanje životnih namirnica

  • Ishrana i nega u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj lica određenih kategorija

  • Zdravstveni pregledi, lečenje i nega bolesnika i poslovi održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze

  • Pružanje higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinske estetske intervencije (frizeri, berberi, maseri, manikiri, pedikiri, kozmetičari, depilacija, tetovaža, pirsing i sl.)

  • Proizvodnja lekova i kozmetičkih sredstava

  • Lica koja u toku školovanja obavljaju praksu na gore navedenim poslovima

Na napred navedenim poslovima ne mogu se zapošljavati i ne mogu obavljati delatnost ili obaveznu praksu lica obolela od određenih zaraznih bolesti, kao ni lica koja su nosioci određenih mikroorganizama i parazita.
Meru obaveznog sanitarnog pregleda, organizuju i sprovode instituti/zavodi za javno zdravlje na teritoriji za koju su osnovani,pod uslovima, u rokovima i na način koji je zakonom propisan. Za teritoriju Južnobačkog okruga nadležan je Institut za javno zdravlje Vojvodine. Sanitarni pregledi se obavljaju u Odeljenju za zdravstveni nadzor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (prvi sprat). Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 021/4897-830. Rezultati sanitarnih pregleda upisuju se u sanitarnu knjižicu, koja je zakonom propisani obrazac (Obr.br.DO-08/7).
Radne organizacije, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da obezbede vršenje obaveznih sanitarnih pregleda određenih kategorija svojih zaposlenih, da snose troškove tih pregleda, kao i da u poslovnim prostorijama objekata u kojima se obavlja delatnost čuvaju sanitarne knjižice kao dokaz o zdravstvenom stanju zaposlenih.
Zakonom propisanu meru obaveznog sanitarnog pregleda za određene kategorije zaposlenih lica, kontroliše Republička sanitarna inspekcija.


Cenovnik usluga

Šifra Naziv Tip Cena OJ Naziv OJ
91000001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJE HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA 91 650.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000004 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA JAVNOG SNAB.STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE 91 1,250.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAP. NA POSL. ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE 91 650.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000007 ZDRAV.PREGLED LICA ZAP.NA POSL.ISHRANE I NEGE U JASLENIM GRUPAMA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PU, USTANOVAMA ZA KOL. SMEŠTAJ DECE I OML. I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ ODREĐENIH KATEGORIJA LICA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000009 ZDRAV.PREGL.LICA ZAP.NA POSL.PRUŽ.HIG.NEGE I ULEP.LICA I TELA I NEMEDICINSKIH EST.INTERV. I PROIZVODNJE KOZMETIČKIH SREDSTAVA 91 1,600.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000013 OVERA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZA ODREĐENE KATEGORIJE ZAPOSLENIH LICA-MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI 91 100.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000057 KONTROLA RESPIRATORNOG KLICONOŠTVA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA 91 1,000.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000059 OVERA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZA ODREĐENE KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA-DOKTORA MEDICINE 91 75.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 710.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAV. SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠ. ZDRAV. PREGLEDU 91 710.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZVODNJE KOZM SREDSTAVA SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,660.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91000665 ZDR, PREGLED LICA ZAPOS. NA POSLO. PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I NA POSLOVIMA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTER. I PROIZVODNJE KOZM. SRED.PO UGOVORU SA DOM. ZDR. - SA OBEZB. DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDR. PREGLEDU 91 2,060.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MEDICINSKI SREDSTVIMA NA TERENU 91 715.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001006 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLEDE DOKTORA MEDICINE NA TERENU 91 715.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA-NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001009 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZ.KOZMET.SRED.NA TERENU 91 1,760.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001601 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001602 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MED. SRED.ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SRED.NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOK. O IZVRŠ.PREGLEDU 91 775.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001606 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA,LEČENJA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA RIZIČNIM ODELJENJIMA-OBUHVATA PREGLED DOKTORA MEDICINE NA TERENU SA OBEZBEĐIVANJEM DOK. O IZVRŠ.ZDRAV.PREGLEDU 91 775.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001608 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA NA TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENTA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91001609 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET.SREDSTAV. TERENU SA OBEZBEĐENJEM DOKUMENATA O IZVRŠENOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU 91 1,820.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91200001 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA NEGE I ISHRANE BOLESNIKA I POSLOVIMA ODRŽAVANJA HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91200002 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROMETA I IZDAVANJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KOJI NA DRUGI NAČIN DOLAZE U NEPOSREDAN KONTAKT SA LEKOVIMA I MED. SREDSTVIMA-UČENICI 91 520.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91200005 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE, PROMETA I USLUŽIVANJA ŽIVOTNIH NAMIRNICA-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91200008 ZDRAVSTVENI PREGLED LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PROIZVODNJE I IZRADE LEKOVA-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
91200009 ZDR. PREGLEDI LICA ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA I POSLOVIMA PRUŽANJA NEMEDICINSKIH ESTETSKIH INTERVENCIJA I PROIZV. KOZMET. SREDSTAVA KOJIMA SE NARUŠAVA INTEGRITET KOŽE (TETOVAŽA, PIRSING...)-UČENICI 91 1,280.00 04 CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:
021/4897-830; 4897-907 (Sanitarni pregledi);
021/4897-884 (Načelnik Centra za Kontrolu i prevenciju bolesti)

Usluge/Sanitarni pregled

Pretraga