Sanitarni pregled

Sanitarni pregledi su regulisani važećim zakonskim propisima - Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS broj 15/2016) i Pravilnikom o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša (Sl glasnik RS broj 03/2017).
Sanitarni pregledi su obavezni zdravstveni pregledi za određene kategorije zaposlenih lica koja mogu doprineti pojavi i širenju zaraze i ugroziti zdravlje većeg broja ljudi koji su korisnici njihovih proizvoda i usluga.

Sanitarnim pregledima podležu lica zaposlena na sledećim poslovima:

  • Javno snabdevanje stanovništva vodom za piće

  • Proizvodnja, promet i usluživanje hrane

  • Ishrana i nega u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj lica određenih kategorija

  • Zdravstveni pregledi, lečenje i nega bolesnika i poslovi održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze

  • Pružanje higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinske estetske intervencije (frizeri, berberi, maseri, manikiri, pedikiri, kozmetičari, depilacija, tetovaža, pirsing i sl.)

  • Proizvodnja lekova i kozmetičkih sredstava

  • Lica koja u toku školovanja obavljaju praksu na gore navedenim poslovima

Na napred navedenim poslovima ne mogu se zapošljavati i ne mogu obavljati poslove ili obaveznu praksu lica obolela od određenih zaraznih bolesti, kao ni lica koja su nosioci određenih mikroorganizama i parazita.
Meru obaveznog sanitarnog pregleda, organizuju i sprovode instituti/zavodi za javno zdravlje na teritoriji za koju su osnovani,pod uslovima, u rokovima i na način koji je zakonom propisan. Za teritoriju Južnobačkog okruga nadležan je Institut za javno zdravlje Vojvodine. Sanitarni pregledi se obavljaju u Odseku za obavezne zdravstvene preglede određenih kategorija zaposlenih Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (prvi sprat). Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 021/4897-830. Rezultati sanitarnih pregleda upisuju se u sanitarnu knjižicu, koja je zakonom propisani obrazac (Obr.br.DO-08/7).
Radne organizacije, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da obezbede vršenje obaveznih sanitarnih pregleda određenih kategorija svojih zaposlenih, da snose troškove tih pregleda, kao i da u poslovnim prostorijama objekata u kojima se obavlja delatnost čuvaju sanitarne knjižice i evidenciju lica zaposlenih u objektu koja su pod sanitarnim nadzorom kao dokaz o zdravstvenom stanju zaposlenih.
Zakonom propisanu meru obaveznog sanitarnog pregleda za određene kategorije zaposlenih lica, kontroliše Republička sanitarna inspekcija.The filename ../../uploads/centar/5-30/cenovink.xls is not readable


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:
021/4897-830; 4897-907 (Sanitarni pregledi);
021/4897-884 (Načelnik Centra za Kontrolu i prevenciju bolesti)

Usluge/Sanitarni pregled

Pretraga