Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


JAVNO-ZDRAVSTVENE KAMPANJE U UNAPREĐENJU ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA

15.01.2018
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO VASPITANJE DECE UZRASTA 6-10 GODINA NA TEMU: „ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE”

23.11.2017

»

EDUKACIJA EDUKATORA ZA RAD SA DECOM NA TEMU ZDRAVOG ODRASTANJA

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije - 20.11.2017. godine

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NOVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije - 20.11.2017. godine

»

DOBRI I LOŠI UGLJENI HIDRATI U ISHRANI: ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju