EdukacijeMULTIDIMENZIONALNI PRISTUP U PROCENI STANJA ORALNOG ZDRAVLJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SRBIJE

31.05.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREDIKTORI GOJAZNOSTI KOD ODRASLOG STANOVNIŠTVA VOJVODINE

31.05.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

31.05.2017
Test

»

42. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLOGA VOJVODINE

31.05.2017
Nacionalni simpozijum

»

UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA SA DAUN SINDROMOM

06.03.2017
Nacionalni simpozijum

»

KONTROLA SADRŽAJA SOLI U OBROCIMA DRUŠTVENE ISHRANE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

06.03.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

PREVENCIJA I KONTROLA CREVNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA VEKTORSKIH I PARAZITARNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA RESPIRATORNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PRAVILNO KORIŠĆENjE ZDRAVSTVENE SLUŽBE KAKO OBUČITI PACIJENTE I PRATIOCE

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO PROMOTIVNE KAMPANjE – RAD U ZAJEDNICI

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

ORGANIZACIONE METODE U ZDRAVSTVENOM VASPITANjU

11.01.2017
DK2

»

PROTEINI U ISHRANI - ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

11.01.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLjAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

11.01.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLjAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

11.01.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

UPRAVLjANjE OTPADOM KAO DEO SISTEMA ISO 14001 U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE

11.01.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju