01-1101/5 Konkursna dokumentacija OP-07/2018, ADAPTACIJA PROSTORIJA

18.05.2018

»

01-1101/4 Poziv za podnošenje ponuda OP-07/2018, ADAPTACIJA PROSTORIJA

18.05.2018

»

01-1153-7 Prvo pojasnjenje konkursne dokumentacije - MN 10-2018 - Laboratorijski pribor

18.05.2018

»

Poziv MN 15-2018, REPREZENTACIJA VAN USTANOVE 2

17.05.2018

»

Konkursna dokumentacija MN 15-2018, REPREZENTACIJA VAN USTANOVE 2

17.05.2018

»

Konkursna dokumentacija MN 14-2018, USLUGE OSIGURANJA

16.05.2018

»

Poziv MN 14-2018, USLUGE OSIGURANJA

16.05.2018

»

Konkursna dokumentacija MN 10-2018, LABORATORIJSKI PRIBOR

16.05.2018

»

Poziv MN 10-2018, LABORATORIJSKI PRIBOR

16.05.2018

»

Obavestenje o zakljucenom ugovoru MN 07-2018

16.05.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA-08/2018, Servis autoklava

16.05.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA-09/2018, GPS

16.05.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA-10/2018, Materijal za održavanje higijene

16.05.2018

»

Odluka o dodeli ugovora NA - 10/2018, Materijal za održavanje higijene

11.05.2018

»

Odluka o dodeli ugovora NA - 08/2018, Servis autoklava

11.05.2018

»

Izmene, pojašnjenja i obaveštenje Konkursne dokumentacije OP - 05/2018, Laboratorijska oprema

10.05.2018

»

01-955-12 Treće pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 05-2018 - LABORATORIJSKA OPREMA 2018

10.05.2018

»

01-955-13 Prva izmena konkursne dokumentacije -OP 05-2018 - LABORATORIJSKA OPREMA 2018

10.05.2018

»

01-955-14 Obavestenje o produzenju roka - OP 05-2018 - LABORATORIJSKA OPREMA 2018

10.05.2018

»

01-955-5 Prečišćen tekst sa prvim izmenama Konkursne dokumentacije - OP 05-2018 Laboratorijska oprema 2- aparat za vazduh i centrifuga

10.05.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju