Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 19-2018

20.07.2018

»

Odluka o dodeli ugovora OP 10-2018

19.07.2018

»

Obaveštenje o zaključenim ugovorima NA 16 -2018

18.07.2018

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije OP 09-2018

17.07.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 18-2018

13.07.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP 08-2018

13.07.2018

»

Odluka o dodeli ugovora NA 16-2018

12.07.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 17-2018

12.07.2018

»

Odluka o dodeli ugovora OP 08-2018

12.07.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA 15-2018

05.07.2018

»

Konkursna dokumentacija OP 10-2018, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 2

03.07.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda OP 10-2018, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 2

03.07.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 16-2018, Tekuće poopravke i održavanje

03.07.2018

»

Obaveštenje o zaključenim ugovorima MN 10/2018

03.07.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju