Obaveštenje o obustavi postupka MN 10-2018

15.06.2018

»

Prva izmena i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP 08-2018 USLUGE ČIŠĆENJA

14.06.2018

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije OP 08-2018 USLUGE ČIŠĆENJA

14.06.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP 06-2018

14.06.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN 16-2018, USLUGE KREČENJA

14.06.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN 14-2018, USLUGE OSIGURANJA

14.06.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA 14

13.06.2018

»

Odluka o dodeli ugovora NA 14/2018

12.06.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 17/2018

11.06.2018

»

Odluka o obustavi postupka MN 10/2018

08.06.2018

»

Konkursna dokumentacija OP 08-2018, USLUGE ČIŠĆENJA

07.06.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda OP 08-2018, USLUGE ČIŠĆENJA

07.06.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 10, LABORATORIJSKI PRIBOR

07.06.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA 13-2018

07.06.2018

»

Odluka o dodeli ugovora NA 13-2018

06.06.2018

»

Odluka o obustavi otvorenog postupka OP 05-2018

05.06.2018

»

Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 14-2018 - Servis štampača za obeležavanje Petrijevih ploča

01.06.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA 12-2018, Servis autoklava ASTELL

01.06.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 16-2018

01.06.2018

»

Odluka o dodeli ugovora OP 6-2018

01.06.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju