Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-04/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

20.03.2019

»

Odluka o obustavi postupka MN-07/2019, Laboratorijski materijal-staklo

20.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora MN-07/2019, Laboratorijski materijal-staklo

20.03.2019

»

Odluka o obustavi postupka OP-02/2019. HRANLJIVE PODLOGE

20.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-02/2019, HRANLJIVE PODLOGE

20.03.2019

»

Obaveštenje o obustavi postupka OP-01/2019, LABOIRATORIJSKA PLASTIKS

19.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora NA-03/2019, Materijal za održavanje higijene, nabavka žutih džakova za medicinski infektivni otpad

19.03.2019

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije MN-08/2019, Računarska oprema

18.03.2019

»

Drugo dopunjeno pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-04/2019,LABORATORIJSKI PRIBOR

15.03.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-izdavanju narudžbenice NA-02/2019, Servisiranje aparata

15.03.2019

»

Drugo pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-04/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR

14.03.2019

»

Poziv i konkurska dokumnetacija MN- 08/2019, Računarska oprema

14.03.2019

»

Četvrto pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-03/2019, Laboratorijski testovi

14.03.2019

»

Izmene konkursne dokumentacije i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP-03/2019, Laboratorijski testovi

14.03.2019

»

Obaveštenje o produženjz roka za podnošenje ponuda OP-03/2019

14.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora MN-09/2019, Reprezentacija van ustanove

13.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora NA-02/2019, Servisiranje aparata

13.03.2019

»

Treće pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-03/2019, Laboratorijski testovi 3

11.03.2019

»

Prečišćen tekst sa trećim izmenama OP-03/2019, Laboratorijski materijal-testovi 3

11.03.2019

»

Odluka o izmeni ugovora OP-04/2018,LABORATORIJSKI TESTOVI

08.03.2019

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju