Katedra za epidemiologijuUčenje na daljinu Institut za javno zdravlje Vojvodine

11.10.2021

Poštovani studenti,

 

Katedra za epidemiologiju će u zimskom semestru 2021/2022 godine, nastavu držati na platformi /sajtu “Učenje na daljinu Institut za javno zdravlje Vojvodine”.

Da biste mogli pratiti nastavu, morate se prijaviti na https://apps.izjzv.org.rs/moodle/

gde ćete naći detaljno uputstvo za pristup kao I druge potrebne informacije.

 

 

Pitanja tehničke prirode, oko pristupa on line platformi slati na:

 

admin@izjzv.org.rs

 

Konsultacije sa nastavnicima I saradnicima  mogu se obaviti elektronski ( e-mailom) na adresu nastavnika ili preko sekretara Katedre:

 

Elektronske pošte nastavnika I saradnika uključenih u nastavu su:

gorana.dragovac@mf.uns.ac.rs

tihomir.dugandzija@mf.uns.ac.rs

vladimir.petrovic@mf.uns.ac.rs

mioljub.ristic@mf.uns.ac.rs

jelena.djekic@mf.uns.ac.rs

smiljana.rajcevic@mf.uns.ac.rs

 

Sekretar Katedre za epidemiologiju

snezana.medic@mf.uns.ac.rs

snezana.medic@izjzv.org.rs

 

KATEDRA ZA EPIDEMIOLOGIJU

 

«

Katedre/Katedra za epidemiologiju

PretragaPreuzmite

Arhiva


Podelite informaciju